POLITIKA

Vlada za spas ili stari politi~ari vo novo ruvo

KOJ MU DI[E VO VRAT NA GEORGIEVSKI?

Pi{uva: Kokan STOJ^EV

  • O~igledno treba{e da se pojavi nadvore{niot i vnatre{niot neprijatel (teroristite) i da pritiska "Starata dama", pa kone~no "na{ite" politi~ari seriozno da sfatat deka mora da se obedinat silite, umot i politi~koto iskustvo

Po mesec ipol politi~ki nategawa dobivme Vlada na politi~ko (ne)edinstvo. Vo nea vlegoa site (politi~ari) koi do v~era bea opozicioneri i `estoko go kritikuvaa Georgievski. No, sepak, vo imeto na Republika Makedonija, pod pritisok na Evropskata unija, tie povtorno prifatija kormilar da bide Premierot.

"Vlast ili demokratija" - zakletva so predumisla

Pred starite politi~ari vo novo ruvo se nekolku isklu~itelno te{ki zada~i: stabilizirawe na bezbednosta, prodol`uvawe na multi-dijalogot, predvremeni izbori i zasiluvawe na reformite {to se predviduvaat so Spogodbata za stabilizacija i asocijacija. Celi za koi do neodamna site politi~ari vo zemjava se karaa.

O~igledno, treba{e da se pojavi nadvore{niot i vnatre{niot neprijatel (teroristite) i da pritiska "Starata dama", pa kone~no "na{ite" politi~ari seriozno da sfatat deka mora da se obedinat silite, umot i politi~koto iskustvo. Ottamu, ako se proanalizira novonastanata situacija, Vladata na parlamentarnite partii e samo obid da se spasi dr`avata, koja vo momentov, za `al, e na stakleni noze.

Liderite se svesni za odgovornosta {to ja prezemaat, bidej}i osven dr`avata, za koja mnogu i ne se gri`at, na vrat im e i sudbinata na sopstvenite politi~ki partii koi se soo~eni so opa|aweto na nivniot rejting me|u iznevereniot narod.

VLADA BEZ EKSPERTI

Za prvpat od ponovata parlamentarna istorija imame Vlada koja si ja izbraa samite "narodni izbranici", a ne narodot na demokratski izbori. Uni{tena e edna standardna demokratska procedura. Ovoj iznuden poteg e del od dene{noto makedonsko politi~ko milje, vo koe se "kr~ka" sudbinata na Makedonija.

Novite fotelja{i i ne se nekoi "novi faci". Vo Vladata vlegoa doverlivi lu|e na Georgievski i na Dosta, potoa istomislenici na Crvenkovski i nivnite sateliti: LDP, SP, VMRO-Vistinska i drugi. Kadrovski ka`ano, Vladata najmnogu e potkovana so pravnici i ekonomisti, a so nea }e dirigira i }e ja "{tima" prvata violina, zaboraveniot kni`evnik Premier. Pove}eto od ministrite vo svoite dosieja imaat po nekolku golemi crni damki - skandali i aferi.

Prvo, "bratot Qube" koj e poznat po revolvera{kite upadi vo firmite, doverliv ~ovek na Dimovska, koja pritaeno, zaedno so Georgievski, i natamu }e go kontrolira MVR. Vtoro, Nenad Novkovski, ~ovekot koj so svoite idei napravi ka{a-popara vo obrazovanieto i se skara so site profesori i kolegi na Univerzitetot vo Skopje.

Od redovite na VMRO-DPMNE doa|aat i kontroverznite ministri Ganka Samoilovska-Cvetanova, nekoga{niot prv skopski mlekar Marjan \or~ev, Qup~o Balkovski i ambiciozniot Nikola Gruevski.

Blokot na dov~era{nata opozicija koja se trude{e da go simne od vlast Georgievski, go predvodi Vlado Bu~kovski koj barem za kuso vreme, }e se otka~i od partiskata retorika. No, preku resorot odbrana }e mu ovozmo`i na Crvenkovski da mu di{e vo vrat na Georgievski i da ja kontrolira situacijata vo novoformiranata Vlada. Vo negovo dru{tvo e sopartijkata Ilinka Mitreva, koja barem ima kakvo-takvo diplomatsko iskustvo.

Od LDP doa|a Petar Milo{evski koj }e rakovodi so Ministerstvoto za zdravstvo. Spored analiti~arite, ovoj resor ima najmnogu problemi, no e i privle~en od aspekt na sistemot "leva raka - desen xeb".

Od satelitot VMRO-Vistinska doa|a Vladimir Xabirski, ~ovek na Stojmenov, koj na funkcijata minister za `ivotna sredina doa|a bez amin od {este pratenici.

Dvoecot {to doa|a od PDP, Ixet Memeti i Kemal Musliu, koi vo posleden moment vletaa vo kombinacija, se edinstvenite nepoznati elementi vo ravenkata - Vlada na politi~ko edinstvo.

Drugite ministri se poznati li~nosti. Ilija Filipovski (ekonomist), nekoga{en funkcioner vo OKTA i, spored izvori od Partijata, blizok sorabotnik na Petkovski, predvodnik na strujata vo SDSM. Zoran Krstevski, potpresedatel vo vladata doa|a od lobito na "Makpetrol", no i od razni{anata LP, a za Xevdet Nasufi ve}e s# znaeme: aferi- Fazli Veliu, {trajk na vrabotenite vo sudstvoto...

V@E[TENI NACIONALNI INTERESI

Vladata ima mnogu golemi problemi. Taa }e treba da se soo~i so teroristite. ]e mora da go prodol`i i prodlabo~i me|uetni~kiot dijalog i na krajot da podgotvi nova izborna regulativa za "fer" predvremeni parlamentarni demokratski izbori. Se razbira, dokolku vo ovoj vremenski period na makedonskite politi~ari nekoj ne im ja zamati vodata, kako na primer teroristite na koi, namesto da bidat voeno uni{ti, im se ostava vreme da se samoorganiziraat ili doorganiziraat.

Dosega praktikata za ovie problemi vo Makedonija poka`a deka politi~arite i partiite postojano se nadmudruvaa i gledaa koj kogo }e simne od vlasta. Vo me|uvreme i ednite i drugite za vreme na "vlasta" go la`ea narodot deka organiziraat fer izbori, a vo me|uvreme gi prodavaa nacionalnite bogatstva i interesi. Zatoa pra{awe e kako }e funkcionira vladata koga istite politi~ari vetuvaa golemi "promeni", a drugite pravea neuspe{ni scenarija "A", "B", "C" itn.