VERATA NA[A RISJANSKA

Vremiwa na razmisluvawe

BEZUMIETO NA DENE[NIOT SVET

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

Pred nas se mnogu crkvi Gospodovi, domovi, duhovni svetili{ta i odmorali{ta.

Dene{niot svet vo koj `iveeme se nao|a vo edno bezumie. Lu|eto odat, gi minuvaat sekoj den svoite opredeleni pati{ta. Tie se ~udni nerazjasneti i vo tebe debnat nekakvi senki na neodlu~nost, nesigurnost i seta nade` ja svrtuvame vo tie pusti vremiwa koga ~ovekot ja bara vistinata, utehata i Gospodovata blagodat.

Taka zastanuvam vo eden od mnogute hramovi i gotovi i osveteni i osameni i nedogradeni, zagri`eni, a nekoi go ~ekaat denot na nekakov zaborav, za{to tokmu tie ~ekaat nekoj da se smiluva od nadle`nite crkovni dostojnici za da mo`at da ja dobijat taa famozna viza za i tie da se vklu~at vo redot na pametnicite koi go ~ekaat blagoslovot od Boga za da za`iveat so negovata milost, vernikot da si go najde svojot dom na uteha vo ovie te{ki i ta`ni vremiwa na nepokor, a toj nepokor e za nekogo prazna igra na neposlu{nost.

Tokmu tuka go gledame raste`ot na sektite, verskata omraza i sozdavawe jaz na nedoverba, iskrivenost i praznoverie. Za{to tokmu od ovoj te`ok ~in, vernikot i sve{tenikot ili propovednikot pravat karneval oboen so satanizmot, kako najopasen neprijatel na vistinata i bo`joto slovo. Zatoa stojam pred ovoj ubav soboren hram na golemite sveti apostoli Petar i Pavle za da si go postavam pra{aweto koi sme nie i {to sme?!

Hramot "Svetite apostoli Petar i Pavle" tokmu vo ovie gre{ni vremiwa n# ogrejuva so seta svoja svetlina na qubovta.


EVANGELSKI POUKI

Ne prequbodejstvuvaj

Ste slu{nale deka na starite im bilo re~eno: "Ne prequbodejstvuvaj!" Jas, pak, vi velam deka - sekoj {to }e pogledne na `ena so `elba, toj ve}e izvr{il prequba so nea vo srceto svoe".

Re~eno bilo isto taka: "Ako nekoj ja ostavi svojata `ena, neka & dade razvod". A Jas pak vi velam: - sekoj {to }e ja ostavi svojata `ena, osven za prequba, toj ja tera da prequbodejstvuva; i koj se o`eni so taka napu{tena, toj prequbodejstvuva".

(Matej 5:27-28;31-32);

Koga da prosti{

Vnimavajte na sebe. Ako zgre{i protiv tebe bratot tvoj, ukori go, i ako se pokae - prosti mu.

I ako sedumpati na den zgre{i protiv tebe i sedumpati na den dojde i ti re~e: "Se kaam - prosti mu".

(Luka 17:3,4)

Grevot kon crkvata i narodot

Ako, pak, nekoj & zgre{i na crkvata, ka`i go na crkvata; a ako zgre{i protiv narodot, ka`i go na narodot! Nego go sudi deloto negovo, A ne ti, za{to, kone~no, - sudot e bo`ji!

Kolku vera ni e potrebna

I mu rekoa apostolite na Gospoda: "Daj ni pove}e vera!"

A Gospod im re~e: "Koga bi imale vera kolku sinapovoto zrno i & re~ete na onaa crnica: 'Otkorni se i presadi se v more!' i taa bi ve poslu{ala".

(Luka 17: 5)


Zdru`enieto na gra|ani za obnova na Soborniot hram "Presveta Bogorodica"- Skopje na na{iot nedelnik mu dodeli Blagodarnica.

Blagodarnicata e posvetena za iska`aniot interes i pridonesot vo izgradbata na hramot "Ro`destvo na Presveta Bogorodica" vo Skopje.