VERSKI POUKI

Denovi koga ne se ven~ava

Svetoto tajno ven~anie (blagoslovuvawe i osvetuvawe na novata bra~na zaednica) ne se izvr{uva: vo tekot na Veligdenskite posti - od Sirnata do Tominata nedela; za vreme na Bogorodi~nite posti; vo tekot na Bo`iknite posti - i od Bo`ik i Bogojavlenie; vo Petrovdenskite posti i sproti nedelata i golemite Gospodni i Bogorodi~ni praznici, na denot na otsekuvaweto na glavata na Sveti Jovan Krstitel i na Krstovden, vo vtornik i ~etvrtok.

Vo isklu~itelni slu~ai (vojna, bolest itn.) mo`e da se dopu{ti Ven~anie so blagoslov na eparhiskiot vladika.

Pouki za moralen i svet `ivot

* Lu|eto koi se pametni se narekuvaat umni, upotrebuvaj}i go nepravilno ovoj zbor. Ne se pametni onie {to nau~ile izvesni misli od spisite na drevnite mudreci, no onie, ~ija du{a e pametna, koi mo`at da razmislat i da znaat {to e dobro i {to e lo{o, pa se oddale~uvaat od ona {to e lo{o i {tetno za du{ata, a se trudat da go pravat ona {to e dobro i korisno za nea, pravej}i go toa so golema blagodarnost na Boga. Samo vakvite lu|e so pravo treba da gi narekuvame pametni.

* Vozdr`uvaweto, krotkosta, celomudrosta, izdr`livosta, trpelivosta i drugite sli~ni na niv golemi dobrodeteli, sme gi dobile od Boga kako borbeni sili, za da mo`e da im se sprotivstavuvame na site opasnosti i da ni pomagaat za vreme na mirot.

* Umniot ~ovek za sebesi, znae {to mu e i {to ne mu e korisno, {to treba i {to ne treba da pravi, kako i ona {to e srodno i korisno so negovata du{a i {to e {tetno za nea. Na toj na~in }e odbegnuva od s# {to & e tu|o i {tetno na negovata du{a.

Koga se kr{teva

"Koj poveruva i se krsti }e bide spasen"

(Mrk. 16,16)

Mnogumina se pra{uvaat dali se kr{teva vo ponedelnik, vtornik, petok ili pome|u Mala i Golema Bogorodica? Navistina nema den, nitu ~as koga ne se kr{teva. Sekoj den i sekoj del od denot e Bo`ji den. Vo porane{nite vremiwa i babicite bile podu~uvani, vo slu~aj na smrtna opasnost na novoroden~eto, da mo`at i tie da izvr{at kr{tevawe, koe podocna sve{tenikot go dopolnuva i go mirosuva. Spored Crkvata, najubavo vreme za kr{tevawe e od osmiot do ~etiriesettiot den od ra|aweto. Nemaat opravduvawe onie roditeli, koi go odlo`uvaat vremeto na kr{tevka poradi bogatite trpezi i skapi podaroci. Decata treba navreme da se krstat i da stanat ~lenovi na Svetata Crkva za da mo`eat da ja u`ivaat blagodetta na Svetiot Duh.


Duhovni iskri

Nikakva te{kotija ne mo`e da n# pobedi. Ako sme so Boga, On }e n# za{tituva od sekakvo zlo.

***

Samo edna{ se `ivee. Od toa kako go `iveeme, zavisi kakov }e bide na{iot `ivot ne samo na zemjata, tuku i vo ve~nosta.

***

Nie kako li~nosti i kako narodi sme po priroda sli~ni. Samo hristijanskata qubov mo`e da ni pomogne da ja sovladame sebi~nosta i da jakneme vo qubov kon oddelnite li~nosti i narodi.

***

Nie sme dol`ni da im pomagame na na{ite bli`ni toga{, koga gi napa|aat isku{enija.

***

Celiot zemen `ivot na na{iot Spasitel Gospod Isus Hristos e apsolutno samoodrekuvawe. Samoodrekuvaweto e samovolno `rtvuvawe za drugite. Vistinskata qubov n# tera da se samozaboravime i da `iveeme za onie {to gi sakame.

Od Bla`enoupokoeniot g.g. Mihail