KULTURA

Lazar Li~enoski, makedonski umetnik i slikar

OD VISO^INITE NA STOGOVO DO BELOTO EZERO

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Za nego se veli deka e osnovopolo`nik na sovremenata makedonska likovna umetnost, eden od nejzinite bardovi, li~nost {to ima{e vizionerska mo} da trgne po vistinski likovni pati{ta

Vo Makedonskata akademija na naukite i umetnostite vo tek e izlo`bata "Od ateljeto na Lazar Li~enoski" so koja se odbele`a 100 godi{ninata od negovoto ra|awe. MANU iska`uva pietet kon negoviot istoriski pridones i kon negovoto slikarsko delo koe rano dobi internacionalen tretman. Li~enoski e izbran za akademik u{te pred formiraweto na Makedonskata akademija.

Avtoportret, 1947 godina

Portret na Zoe Li~enoska, 1950 godina

Za nego se veli deka e osnovopolo`nik na sovremenata makedonska likovna umetnost, eden od nejzinite bardovi, li~nost {to ima{e vizionerska mo} da trgne po vistinski likovni pati{ta.

Spored Dim~e Koco, profesor po istorija na umetnosta, toj bil i si ostanuva makedonski umetnik i slikar koj najsilno gi po~uvstvuval bogatiot kolorit na makedonskiot pejza` i karakterot na Makedonecot. Qubopiten, rabotliv, nadaren, so ~uvstvo za vistinski vrednosti, dobro informiran, Li~enoski mnogu rano stanuva svesen deka ima sopstven likoven, vizuelen ekvivalent i sodr`ina.

Mrtva priroda so kalinki, 1952 godina

Afionsko pole, 1963 godina, detaq

Majstor -kujunxija, 1956-57 godina

Ribi, 1955 godina

Na izlo`bata se prezentirani sliki {to ~inat del od negovata intima, sliki koi ne saka{e da gi deli od sebe. Pred nas se i eksponati koi zna~ele klu~ni presvrtnici vo negovoto formirawe, a isto taka imame mo`nost da vidime i nekolku remek-dela {to davaat pe~at na celokupnoto negovo tvore{tvo. Vo tekot na negoviot likoven opus uspea da ja prenese elementarnata sila na prirodnite fenomeni na Makedonija i ~ovekot vo nea, vo viso~inite na Stogovo, mandrite, ba~ilata, ~ekrecite, afionite, `itata i dabovite kraj Ohridskoto Ezero. Na ovaa izlo`ba se i portretite na negovata sopruga i na negovite li~ni prijateli, kako i negoviot avtoportret.

Lazar Li~enoski ispolni edna neobi~na blagorodna misija pred svojot narod izdignuvaj}i, upatuvaj}i i promoviraj}i nekolku generacii svoi u~enici.