PIRIN

Teatarot "Skrb i uteha" vo Pirinska Makedonija

MAKEDONCITE OD PIRINSKO ME\U SVOITE

Pi{uva: @aklina MITEVSKA

  • Teatarot "Srb i Uteha" odr`a ~etiri pretstavi vo ~etiri naseleni mesta Mosomi{te, Qaski, Haxidimovo i Koprivnik, koi se naseleni prete`no so Makedonci i se nao|aat vo pirinskiot del od Makedonija
  • Pretstavata "Zajdisonce" vo re`ija na Vlado Den~ov i tekst na Tihomir Stojanovski govori za sudbinata na makedonskiot narod niz vekovite, kako i za dene{nata aktuelna situacija vo Makedonija

So gromoglasni aplauzi, so solzi vo o~ite i so toplina vo du{ata na Makedoncite od Pirinsko be{e pre~ekan teatarot "Skrb i uteha" od Skopje. So pretstavata "Zajdisonce" mnogu Makedonci od Pirinska Makedonija se po~uvstvuvaa dostoinstveni i sre}ni, bidej}i nikoj dosega ne im posvetil tolkavo golemo vnimanie. Teatarot "Skrb i uteha" e edinstveniot makedonski teatar {to po tri decenii gostuval na ovie prostori.

Leb~e za dobredojde vo Haxidimovo

Makedon~iwata od Pirinsko so Aleksandrovoto sonce

Akterite na "Skrb i uteha" so na{ite od Pirin

Zaedni~ka ve~er

Pretstavata "Zajdisonce" vo re`ija na Vlado Den~ov i tekst na Tihomir Stojanovski govori za sudbinata na makedonskiot narod niz vekovite, kako i za dene{nata aktuelna situacija vo Makedonija.

Publikata be{e iznenadena i v~udovidena od ume{nosta na akterite. Osobeno golem vpe~atok im ostavija akterite koi gi igraa ulogite na Aleksandar Makedonski i Goce Del~ev. Mnogu Makedon~iwa za prvpat gi slu{naa imiwata na ovie makedonski velikani za koi vo Pirinsko se govori tivko i so strav.

Vnimatelnoto sledewe na pretstavata i mnogubrojnite podaroci {to gi dobi ovoj teatar zboruvaat za voshitenosta i iskrenosta na publikata.

Makedoncite od Pirinsko razmenija mislewa, progovorija za svojata sudbina i za moment se po~uvstvuvaa sre}ni. Toa se gleda{e vo nivnite o~i. Makedoncite od ovie krai{ta se ~uvstvuvaa kako vistinski Makedonci.

Be{e dogovoreno sredbite da prodol`at od dvete strani. "Skrb i Uteha" odr`a ~etiri pretstavi vo ~etiri naseleni mesta: Mosomi{te, Qaski, Haxidimovo i Koprivnik, koi se naseleni prete`no so Makedonci i se nao|aat vo pirinskiot del na Makedonija.