POLITIKA

Semejnite biznisi na "prviot vojnik" vo dr`avava

PA[TETI, POTKO[ULI I ME^KI!

Pi{uva: Qup~o PAN^EVSKI

Koj veli deka epitetot "partiski vojnik" e navreduva~ki? Otkako vo dr`avava po~naa da funkcioniraat partiskite sudovi, nikoj i ne mo`e da vi zalepi podobar epitet! "Partiski vojnik" vo kombinacija so partiski sud zna~i deka i storenite megaskandali mo`ete da gi pokriete so skandalite na partiskite sudii.

Ima li ne{to poubavo od toa!

Mo`e li gre{nikot da mu sudi na gre{niot?

Prosti im Bo`e, ne znaat {to pravat!

O~igledno ima mnogu silni podzemni sili koi seto ova go kontroliraat, bidej}i e mnogu mo}no. Ova e definitivna provokacija za da se prifati vojna vo Makedonija. Se znae koj e odgovoren za toa. Toa treba da go prezemat onie {to imaat politi~ki mehanizmi za koi znaeme deka mnogu godini na Balkanot gi kontroliraat nastojuvawata na drugi prostori, na drugi dr`avi, na taa navodno gra|anska zagrozenost na Albancite. Spored toa, imaa neprikosnoveno pravo i mo} definitivno da stavat to~ka na seto ova - vidno vozbuden izjavi ministerot za odbrana Quben Paunovski za vreme na voenata kriza vo Makedonija.

Po ova, za `al, pove}e nemavme mo`nost da gi slu{neme stavovite na ministerot, iako situacijata nalaga{e od prva raka da slu{neme {to prezema negoviot resor za vreme na krizata. Dali tokmu ovaa izjava na Quben Paunovski be{e pri~ina ne~ii smetki da bidat izme{ani i mo`ebi ne sakaj}i ministerot da stane "trn vo okoto" na Premierot?

Navestuvawe na ona {to }e se slu~uva ponatamu be{e obelodenuvaweto na skandalot vo MO pri nabavkata na pa{teti vo koj kako direkten u~esnik be{e poso~en tokmu prviot ~ovek na ova Ministerstvo preku semejstvoto na negovata sopruga.

DEDO I "BAXO"!

Ministerstvoto za odbrana vo posledniot raboten den od 2000 godina, od sopstvenata smetka prefrla 97 milioni denari ili okolu tri milioni germanski marki na firmata "HS kompani". Sredstvata, najverojatno trebalo da bidat iskoristeni za nabavka na prehranbeni proizvodi za potrebite na vojskata na Makedonija. I s# bi bilo normalno, dokolku za ova bil raspi{an tender i dokolku sopstvenicite na firmata ne se dedo i baxanak na ministerot.

S# ova e vo domenot na stru~nite slu`bi. Kogo tie izbirale, zo{to go izbrale, }e moram da ja revidiram celata situacija. Ako ima elementi na vistinitost vo tvrdewata za postoewe na dokazi deka Ministerstvoto prefrlilo pari na smetka na firma od nepotizam, mene }e me interesira da vidam zo{to e toa taka napraveno, izjavi Paunovski.

Vo kontekst na ova toj tvrdi deka skandalot e iskonstruiran li~no protiv nego i deka nekoj saka da mu podmetne ne{to {to ne go napravil i ne{to za {to poim nema deka se slu~uvalo.

A vo Ministerestvoto se slu~uvale mnogu matni raboti!

Pritisnat pokraj yid, Paunovski prizna deka se vr{ele manipulacii pri procesot na regrutacija, pri {to odredeni lica bile potplatuvani za da go odlo`at voeniot rok na onie koi ne sakale da odat vo ARM, se podmetnuvale prehranbeni proizvodi so izminat rok na upotreba koi gi konsumirale pripadnicite na Armijata, a somnitelna bila i postapkata pri kupoproda`bata na 230 stanovi za potrebite na stare{inite od ARM.

No, da e samo toa!

Paunovski potencira{e deka ARM, pred i za vreme na voenata kriza, nemala rezervi od hrana i lekovi, bile konstatirani niza slabosti vo pograni~noto obezbeduvawe, a pri~ina za toa bile tesnopartiskite interesi.

I tolku? Ne!

Imalo duri i obidi lu|e od VMRO-DPMNE da ja ocrnat makedonskata Armija, a koncite vo Ministerstvoto za odbrana gi vle~ele lu|e nadvor od ovoj resor. Ministerkata za vnatre{ni raboti, pak, bila najostar protivnik na predlozite za "reformi vo ARM", po {to sleduvale seriozni me|usebni raspravii na relacija Paunovski - Dimovska.

Tolku? Tolku, barem sega zasega!

"DEMONSKI" SILI

Premierot Georgievski, zasegnat od obvinuvawata na ministerot deka vo odbranata na RM mnogu raboti ne funkcioniraat kako {to treba, a imaj}i predvid deka toa e ka`ano od negoviot dov~era{en "~ovek od doverba", ja zede rabotata vo svoi, ne premierski, ami partiski race. Na sostanokot na Izvr{niot komitet na partijata koja se deklarira{e deka najenergi~no }e se sprotivstavi na nepotizmot, korupcijata, kriminalot i na s# ona za {to upatuva{e obvinuvawa na adresa na SDSM, Premierot konstatira deka preku firmi bliski na "klanot" Paunovski "pominale" okolu 11 milioni germanski marki. Za taa cel se formira tri~lena partiska komisija koja }e ima zada~a da gi potvrdi ili demantira obvinuvawata frleni na ministerskoto buni{te.

^udno, ama vistinito!

Namesto celiot slu~aj da se prefrli kaj nadle`nite institucii, javniot obvinitel i dr`avniot revizor (za onie koi ne znaat i takov imame!) i site zaedno da gi zasukaat rakavite i da podnesat obvinenie za skandalot vo Ministerstvoto za odbrana, sega }e ~ekame vnatrepartiska presuda za toa dali ima ili nema elementi na kriminalni dejanija!

Sega "demonskite" sili vo VMRO-DPMNE, kako {to naglasi Paunovski, }e odlu~uvaat za odgovornosta pred s# na nivniot sopartiec i aktuelen minister vo Ministerstvoto za odbrana!

No, za `al, argumentite (barem zasega) se na stranata na "demonite"!

Toa {to Paunovski ja ubeduva javnosta deka za milionite, se razbira germanski, ne bil zapoznat od negovata sopruga i od dedoto, dokolku ja ka`uva vistinata, e negov li~en i semeen problem. Na{ite primawa, onie bednite, jas i mojata sopruga gi ~uvame zaedno. Sekoj denar vi{ok i toa kako se zabele`uva! Toa {to ministerot e domazet i {to ne smee da pripari kaj parite, povtorno e negov li~en, semeen problem.

No, deka edinstven problem na na{iot minister ne mu se samo leplivite prsti, tuku deka toj poka`uval osoben interes i kon ubavite avtomobili, govori podatokot deka vo "naj`e{koto", koga se odlu~uva{e dali Makedonija }e ja bide ili ne, izdal nalog za nabavka na blindiran mercedes i xip, isto taka blindiran, za digawe ~alam po skopskite ulici.

Kakva }e bide odlukata na partiskiot sud za skandalot "Paunovski" i ne e tolku va`no, no sudot na onie {to bea blisku do ma~kawe smrdlivi pa{teti vo Tetovo i onie koi...

...}e bide mnogu postra{en!