Spisanie za vera, kultura, umetnost, vospituvawe i obrazovanie

KREATIVEN PRODOR

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

Pojavata na ova krupno i mo{ne zna~ajno spisanie, mese~nik na edno duhovno prodirawe vo setilata na makedonskiot ~ita~, koj ovoj pat e pobogat za eden golem blagodeten segment, toa e uspeh na negovite tvorci, koi ova spisanie "Pravoslavie" go vtemelija vo edna literatura od koja ne samo {to }e nau~ime za verata na{a pravoslavna, tuku toa e obrazovno merilo za eden kreativen prodor vo kulturata i vospitanieto. So ova spisanie na MPC "Pravoslavie" go krena krstot vo visina na bo`joto slovo.

"Pravoslavie" e prili~no ilustriran mese~nik, koj izobiluva so bogata sodr`ina. Negovite urednici se talentirani teolozi i sve{tenici, potoa monasi od razni manastiri, studenti - bogoslovi i toa glavniot urednik, otec Nikola Nikoleski, urednikot Simeon Bravo i osnova~ot i tehni~kiot urednik Dragan Samanovski. Mese~nikot e bogat so napisi za veronauka, a po`elno e vo nego da se pi{uva za verskiot `ivot za da gi istaknuva primernite vernici i nivnoto samo`rtvuvawe.

Da pi{uva za mona{kiot `ivot, za `ivotot na istaknatite teolozi i verou~iteli.

Da mu posakame golem uspeh na spisanieto, negovo zbogatuvawe i sorabotka so drugi verski spisanija.

Hristos Voskresna

Navistina Voskresna


@IVOTOT E VO CRKVATA

Edinstveno `ivot mo`e da ima vo Crkvata Bo`ja, vo zaednicata i zaedni~areweto so Svetotroi~niot bog.

Toga{ narodot Bo`ji vozglaven od samiot Bogo~ovek Gospod Isus Hristos dobrovolno sorabotuva so svojata Glava i biduva `ivo telo, Crkva Negova, preporoduvaj}i se, preobrazuvaj}i se i obo`uvaj}i se.

Taka, vo toj svet od, ja soznava i ja spoznava smislata na `ivotot, i `iveej}i vo qubovta Bo`ja so ta`nata radost i radosnata taga vo vremeto, ostvaruva edinstveno so Boga vo Troica za ve~nosta, kade {to stradaweto i tagata gi nema, s# e qubov i radost vo celovitosta na premudrata bogosozdadenost.

Na po~etokot spomnavme deka edinstveno `ivot mo`e da ima samo vo Crkvata bo`ja, vistinski `iv `ivot. Nadvor od Crkvata vo "Predvorjeto" e "mestoto" na onie, koi po milosta Bo`ja i po svojata volja sakaat da o`iveat i da za`iveat.

"Nadvor", pak, od "Predvorjeto" e mestoto na onie koi svoevolno i svesno se odrekle i se odrekuvaat od `ivotot, od Boga. Tie `iveat fiziolo{ki `ivot, poto~no, mrtvuvaat vo vremeto za da se predadat na ve~niot mrak, daleku od Boga, i od sebe, vo Boga. @ivotot e vo Crkvata.

otec Nikola Nikoleski