FORUM

BUGARSKITE "DEMOKRATI" VADEJ]I O^I, ISPI[UVAAT VE\I

Dimitar Zahov, "etni~ka" Bugarija

Kako {to e poznato, demokratijata vo na{eto balkansko podnebje nema kojznae kolkava tradicija. Zatoa i nebulozite vo tranzicijata kon vistinska demokratija se o~igledni duri i za tie {to ne ja poznavaat vo detali. Ova se odnesuva za site zemji, vklu~uvaj}i ja i Grcija koja ne gi u`iva{e "blagodetite" na komunizmot. No, mene mi e zborot za Bugarija - zemjata na {totuku izgreanata yvezda na evropskata demokratija. Ona {to se slu~uva{e s# u{te e enigma za nadvore{nite nabquduva~i. Za niv, da, no ne i za nas, rodenite i obrazovani vo nea Makedonci po rod i krv, osobeno onie koi `iveele podolgo i ja spoznale mo}ta i na~inot na dejstvuvawe na bugarskata propagandna ma{ina. Veruvam deka ne pomala enigma za nepreubedeniot nadvore{en ~ovek denes se slu~uvawata vo uslovite na "demokratskata" tranzicija. Ova mnogu dobro go znae makedonskata javnost. Taa isto taka znae deka bugarskata demokratija, zama~kuvaj}i & gi o~ite na EU so pripomo{ na makedonskite politi~ari na vlast, vo domenot na me|unacionalnite odnosi kuca, a so odnosot kon Makedoncite e celosno osakatena. Ova se dol`i na faktot deka kako ve{ta~ka zemja i so isto vakov narod dr`avnata propaganda ne ras~istuva so pra{aweto: Koj navistina pripa|a kon bugarskiot etnos, vo soglasnost so objektivnite istoriski fakti rasvetleni od naukata i oslobodeni od prangite na propagandata i diktatot na dnevnata politika. Vo slu~aj, ako ne site, barem pove}e dr`avjani vo Bugarija da bea Gagauzi - vistinski Bugari, a Makedonci da ne postoeja ni vo nea, ni voop{to, se }e be{e vo red. No, za ne~ija `al, Makedoncite postojat i toa so cvrsti korewa vo stariot svet, a Gagauzite se samo vo nekolku sela i kako da ne postojat ni fizi~ki, ni politi~ki, nitu kulturno. Me|utoa, Makedoncite, iako mo`ebi pomalku od Trakite, dominiraat kulturno nad niv.

No, {to se slu~i, pa bugarskite politi~ari sami si gi stavija prangite na nozete? Kuso re~eno, ova stana poradi totalnoto negirawe na storenoto od komunistite od strana na novoispilenite "demokrati", na {to preimenuvanite komunisti ne smognaa sili da se sprotivstavat. Ne smognaa, oti bea obremeneti od svoeto nedale~no minato vo koe dominira{e "dimitrovskiot kurs" na Todor @ivkov, so koj{to vsu{nost be{e rehabilitiran Georgi Dimitrov. Duri vo delot kade {to bugarskite i preostanatite komunisti se pribli`ija maksimalno do vrvnite dostignuvawa na svetskata demokratija. Ne samo deka bea obremeneti so nacional{ovinizam, tuku tie na po~etokot kako da se upla{ija za svojot fizi~ki opstanok, ta stanaa poniski od trevata sitna, a potoa otkako se vratija na vlast se frlija so site svoi raspolo`livi sili da se dograbat do ekonomskite lostovi na stopanstvoto vo zemjata. Tokmu toga{ nim nikako ne im be{e do toa da go branat ona {to bilo pravedno i {to ne bilo pravedno od vladeeweto na komunistite. Tie si go znaeja urokot na "doka`aniot marksistoleninovec" @ivkov deka Partijata (sekoga{ so golema bukva) nikoga{ ne gre{i, so eden isklu~ok - makedonskoto pra{awe, koga bo`em nas Makedoncite prisilno od B'lgari n# pomakedon~ile, a potoa pod rakovodstvoto na T. @ivkov istoriskata gre{ka bila ispravena. Nesomneno, ~elnicite na toga{nata opozicija predvodeni od "bordot na socijaldemokratijata vo Bugarija", P. Dertliev so cel pribirawe na politi~ki poeni i dividendi pokraj obvinuvawata za ekonomskoto urivawe na zemjata, gi obvinuvaa komunistite i za nacionalno predavstvo. Kako inaku, koga nacionalisti~kata retorika vo Bugarija e staro i isprobano sredstvo za uspeh vo javniot `ivot na ve{ta~kite Bugari. Vaka uspea i odrodnikot Ivan Tatar~ev. Zatoa, doti~niot Dertliev i negovoto "dru{tvo" zanemaruvaj}i gi demokratskite vrednosti se vpu{tija da si sozdavaat politi~ki imix kako patrioti na smetka na komunistite.

I uspea bidej}i mladite politi~ari ne znaeja kako fakti~ki se odvivale rabotite so Makedoncite. Imeno, prisiluvawe ima{e, no so sprotiven znak, oti nas nasilno n# napravija "B'lgari". No, za ova ni opozicijata, ni "vapcanite" komunisti ni zbor. Taka, site se najdoa vo nacional{ovinisti~kiot ~amec. Vo toa im pomogna makedonskata politi~ka klasa. Sega, ne samo srede pripadnicite na vladeja~kata koalicija, tuku i od opozicijata ne se nao|a ~ovek {to bi ka`al ne{to pozitivno vo odbrana na nekoga{nite komunisti. Sega{nite naslednici go branat komunisti~koto minato so skromnite dostignuvawa kako asfaltirani ulici, struja, vodovodi, traktori i vozila, pa duri i fabri~ki kapaciteti so tehnolo{ki oprema od 30-te godini. Po toj povod, jas biv{iot aktivist na SDS, na socijalistite im velam: A be gospoda, iako ne ste budali, oti ste selektirani najdobrite i najvrednite, zo{to se pravite takvi, pa se falite so toa {to drugite go sozdale i go imaat napraveno podobro, a ne ka`ete: Nie ne sme pomali demokrati, oti nie so re{enieto na Kominternata od 1934 godina gi zaminavme OON so preku 10 godini, a so pove}e desetici odlukite na EU za malcinskite prava. A na onie od SDS so pravo im go velam slednovo: Kakvi demokrati ste vie, koga ne ste dorasnati duri do nekoga{nite komunisti i bidej}i tie u{te vo 1934 i 1946 godina ja zaminaa duri EU so desetici godini po pra{aweto za pravata na malcinstvata.

Zatoa, vie stremej}i se da im gi izvadite o~ite na va{ite protivnici, nesomneno im ispi{uvate ve|i oti porano ili podocna, narodot i svetov }e razbere dali gre{ele nekoga{nite komunisti vo vrska so makedonskoto pra{awe.