POGLEDI

Ogledalce, ogledalce

FULMINANTEN [OK

Gog ma Gog

Vlasta mo`e s#, narodot - ni{to... A, narodot, kutriot, ja inaugurira vlasta i od nea, kako od Gospod, ~eka s#: i mir, i sre}a i vrabotuvawe, i pravda... Ako vo moeto li~no uveruvawe, od nekogo ne o~ekuvav afera, najmalku so pari, toa be{e od ~ovekot so apostolski lik, Quben Paunovski. I toa sekoga{ samiot sebe sum si velel: ne mu veruvaj duri i na svetcite, tuku na zakonot!

Kaj nas, sostojbata e jalova: nitu na ~ovekot mu se veruva, nitu na zakonot... Zatoa ja molam vlasta, da napi{e pravila i da ka`e "nemoj da n# zadevate, ostavete ja slobodata i pu{tete ja korupcijata"!

Aramilakot vo Makedonija, nema kraj. Mala dr`ava, ama tolku skroena za kriminal, toa e ~udo bo`jo. Koj krade? Pretsedatelot na dr`avata, sigurno ne! Videte go Gligorov vo garderobata, }e znaete {to mu ostanalo od pretsedatelstvuvaweto. Ne{to sli~no e i so Boris.

Sudbinata za "crn ala{vere{" vo Makedonija ja dr`at ministerstvata i ministrite... No, se rodi fakman-premier, ta gi zauzda kako "rasni" kowi za malverzacii. Toa mnogu govori deka deset godini ministerstvata ni se mo~uri{ta, od kade {to se kotat opasni komarci-kriminalci. Vo vremeto na SDSM, toa se prave{e "sofisticirano" so piramidalni {tedilnici, vo koi bea vklu~eni faraoni i faraon~iwa, a sega vo vremeto na VMRO-DPMNE, vovedena e "brzinska trka" kako da se stasa do "mandrata".

Ima li Makedonija institucii da ja branat od napadite na sovremenite "tatari-aramii"? Nema, oti ako ima{e, nekoj }e be{e barem zad bravata!

Prosti mi javen obvinitelu Stavre Xikov, navistina ne znam koja e tvojata funkcija? [to ne se slu~i vo ovaa zemja poslednive godini (a, i pred toa): falsifikuvawe na izbori, tepa~ki na izbori, ubistva na izbori, kup carinski prekr{oci, somnitelni sudski procesi, nevidena korupcija, u{te poneviden kriminal. Katastrofalna privatizacija, terorizam, javni nabavki, klasi~en nepotizam...

Od {to da se brani i odbrani kutriot gra|anin na Makedonija, koj stega zabi i na site falbaxii im veruva deka za nego, gra|aninot, i za nea, dr`avata makedonska, }e napravat s#, pa duri i "goli v bawa }e vlezat"!

Na {to ni li~i Parlamentot? Na s#, samo ne na zakonodaven dom. Tamu se sklopuvaat izgleda najfatalnite dogovori na smetka na Makedonija?! Vo toj Parlament doa|a{e, merka{e i ispituva{e duri i eden fanatiziran terorist, od kogo ovoj narod o~ekuva{e - spas!

Iskreno, ne me interesira "istorijata na bolesta" na ministerot za odbrana, kako i za {to se prefrlaat 11 milioni marki na svoi lu|e, od najbliskoto rodninsko opkru`uvawe. Ako e samo toj, da go "obesime" i Makedonija }e bide sre}na zemja. Me|utoa ne{to drugo me pla{i: vo Makedonija mo`e da se krade samo toga{ koga se doa|a na vlast. Zna~i, ovoj narod, najprvo mora nekogo da go nagradi na izbori so golema doverba, i potoa da go ovlasti da bide ograben!

I duri sega ne znam, ne sum pameten: koj & misli na Makedonija pogolemo zlo, nakostre{enite Albanci, koi nemaat nasitka vo barawata za "integracija" vo dr`avata, ili ovie "na{ive", koi ne znaat koj pove}e i pobrzo da ukrade, oti utre }e nema - den.

Jadna Makedonijo!

Nemame dobri lekari, ni ~uvari da ja za{titat Makedonija, gospodine javen obvinitel, Stavre Xikov.

Vo Mariovo, velat: vakva dr`ava }e ja jadi volkot! I ne sum jas pogolem hristijanin od gospodin gospodin Stefan, ama oti i Crkvata mol~i? Ili vo pravo e Leukip, atomicistot, koga veli deka: "... Od ni{to ne postoi ne{to, s# so povod i pri~ina"!

Antologiskata izjava na ministerskata Dosta Dimovska deka "so niv Makedonija pominala najte`ok period od svojata istorija", presilna e, i ne mo`e da ja "amnestira" za nedorazbirawata so Paunovski na smetka na bezbednosta na Makedonija, oti taa dojde da & "slu`i" na dr`avata, a ne Makedonija da & slu`i na Dimovska.

Ministerke Dimovska, nie sme pred fulminanten {ok: vrelinata na v`e{teniot pepel od vulkanot, mo`e da ni ja zapre rabotata na "vnatre{nite organi" za nekolku sekudni, dovolno da n# nema!