Zuica Lazova, nade` na makedonskata narodna estrada

PRIZNANIETO OD PUBLIKATA NAJGOLEMA NAGRADA

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Mi bea ponudeni nekolku pesni, taka {to bev vo dilema koja od niv da ja odberam, no po slu{aweto na "Utrinska koba" otsvirena na klavir, ponatamu voop{to ve}e ne se dvoumev, veli Zuica Lazova
  • Mislam deka ~ovek treba da si ostane tamu kade {to misli deka tokmu toa najdobro go pravi, a jas ja sakam narodnata pesna i mislam deka tokmu nejze mo`am najubavo da ja interpretiram

Na godine{niot folk-festival "Cvetnici 2001", mladata interpretatorka Zuica Lazova ja izvede pesnata "Utrinska koba" koja & ovozmo`i vo nejzinite race da se sleat brojni nagradi. Najpresti`nata nagrada Granpri, nagradata za interpretacija, potoa od publikata i od `iri-komisijata. No, "Utrinska koba" im donese priznanie i na avtorite Todor Traj~evski i Bor~e Ne~ovski, za najdobar tekst i aran`man.

Iako za nea mo`ebi ovaa pobeda }e zna~i i otvorawe na portite na popularnosta, sepak za Zuica Lazova imaat slu{nato mnogumina obo`avateli na narodniot melos. Pokraj na~inot na koj gi interpretira baladite, koi sodr`inski se mnogu bogati, taa predizvikuva i silen vpe~atok so nejziniot prepoznatliv i prekrasen stil na oblekuvawe, koj sekoga{ ve{to e vklopen vo celiot scenski nastap.

Ima snimeno pove}e pesni od koi nekolku se ve}e na prviot nejzin album, no dokolku prodol`i so vakvo tempo sigurno & pretstoi bleskava muzi~ka kariera. Pokraj toa {to ve}e stanuva poznata interpretatorka, Zuica Lazova e i profesor po harmonika vo Srednoto umetni~ko u~ili{te "Ilija Nikolovski -Luj".

GOLEM USPEH

Golema laga }e bide ako ka`am deka ne se nadevav, barem na nagrada od `iri-komisijata, veli Zuica Lazova. Me|u nas, peja~ite, vladee nekoe mislewe deka znaeme kakvi pesni peeme, dali taa pesna pove}e e za `iri ili pove}e za publika. Ovoj pat se prejdov vo moite razmisluvawa, mislej}i deka pesnata }e ostavi pogolem vpe~atok kaj `irito, a mnogu pomal ili voop{to nema da bide zabele`ana od publikata. Me|utoa izleze sosema sprotivnoto. Pesnata ima obemen tekst, koj{to pote{ko dopira do uvoto na slu{atelot i tokmu poradi toa bev mnogu iznenadena {to publikata so ogromno zadovolstvo prifati edna vakva pesna. Dobienite nagradi za mene prvo zna~at golema satisfakcija. Site nie rabotime za toa da dobieme nekakvo priznanie, ne samo priznanie vo pogled na plaketata ili statuetkata, tuku mnogu zna~i priznanieto i priemot kaj publikata. Sega sfa}am deka najva`no e koga }e izleze{ na scena, publikata da te prifati.

Nasproti ova, Zuica ~uvstvuva i odredeno zadol`uvawe i obvrska kon publikata, kon `irito, nagradite i kon sebe, a toa e da vnimava vo idnina (iako i dosega vnimavala), kakvi pesni }e odbere i kakov }e bide nejziniot scenski nastap.

Mi bea ponudeni nekolku pesni taka {to bev vo dilema koja od niv da ja odberam, no po slu{aweto na "Utrinska koba" otsvirena na klavir, ponatamu voop{to ve}e ne se dvoumev. Izborot be{e tokmu taa pesna i mislam, a i se poka`a, deka ne zgre{iv, veli Lazova. Sekoga{ sum vnimavala garderobata da soodvetstvuva so pesnata, a ovaa pesna bara{e malku poinakva kreacija. Kreator na stiliziranata nosija, koja prekrasno se vklopi so interpretacijata, be{e Roza Traj~evska koja sekoga{ umee da go napravi tokmu ona {to od nea se bara, veli Zuica Lazova.

^estopati Zuica Lazova sme imale mo`nost da ja vidime na skoro site festivali na narodna pesni, a nejziniot prv debitantski nastap be{e vo1996 godina so pesnata "Osamena" na "Tetovskiot folkfest". Mo`ebi za svoe li~no zadovolstvo bi se obidela da nastapi i na nekoj festival na zabavni melodii, no sepak pove}e e nakloneta kon narodnata pesna.

Mislam deka ~ovek treba da si ostane tamu kade {to misli deka tokmu toa najdobro go pravi, a jas ja sakam narodnata pesna i mislam deka tokmu nejze mo`am najubavo da ja interpretiram, dodava Zuica.

Dosega ima snimeno eden album, na koj se nao|aat nekolku poznati pesni kako {to se "Osamena", "Bagremot", "Bobi, Bobi", "Ne mi nosi rozi beli", "Kapni solzo", no ostanaa u{te mnogu kopozicii, koi{to ne se staveni na toj nosa~ na zvuk.

Ve}e imam materijal za nov album, no s# u{te ne znam so koja producentska ku}a }e sorabotuvam. Nie interpretatorite znaeme otprilika {to najubavo znaeme i {to najmnogu ni "le`i". No, smetam deka eden peja~, vo svojot repertoar treba da ima {arenolikost na pesnite. Na po~etokot ne obrnuvav tolku vnimanie na tekstot. Mislam deka toa se dol`i na moeto neiskustvo. No, otsega nikoga{ nema da prifatam pesna kaj koja{to ne mi se dopa|a tekstot, kolku i da e dobra muzikata. Najmnogu sorabotuvam so Bor~e Ne~ovski, koj umee da go pogodi tokmu ona {to mene najmnogu mi se dopa|a, istaknuva Lazova.

PEJA^-PROFESOR

Dve godini rabotev kako ~len na pridru`ni vokali na "Cvetnici", "Valandovo", i ednostavno se po~uvstvuvav podgotvena sama da otpeam ne{to i da se obidam da napravam solisti~ka kariera. Site nie, peja~ite, velime deka ima mnogu festivali na narodni pesni, a istoto mislewe go ima i publikata. Me|utoa, dokolku tie festivali se organiziraat ubavo, dokolku od niv site u~esnici se zadovolni, toga{ nikoga{ nema da se zasitime od niv, veli mladata interpretatorka.

Spored Zuica Lazova, nekoi festivali imaat odredeni nedostatoci koi s# pove}e gi iritiraat peja~ite. Postojat samo nekolku koi{to gi tretiraat profesionalno, a toa zna~i peja~ot da bide osloboden od kupuvawe pesni, odnosno finansiski da bide obe{teten.

Jas imav nesre}a da go fatam toj period koga ve}e ne{to se slu~uva{e vo tie festivali koga kaj niv nastapi edna finansiska kriza, pa mora{e samiot peja~ da gi pla}a pesnite. Festivali treba da ima toga{ koga site }e imame interes od niv.

Samoto ime peja~ bara mnogu obvrski, no Zuica Lazova e posvetena i na edna druga profesija, a toa e nejzinata rabota kako profesor po harmonika.

Otsekoga{ sum sakala predizvici, a harmonikata za mene go pretstavuva{e tokmu toa. U{te od petgodi{na vozrast sviram na ovoj instrument i koga ve}e zboruvam za mojata qubov kon harmonikata, moram da spomenam i da im se zablagodaram na moite roditeli, koi mi dadoa golema poddr{ka i koi ja po~ituvaa mojata `elba da go dozavr{am moeto {koluvawe vo Belgrad, dodava Zuica. So mnogu pogolema qubov i odrekuvawa sum posvetena kon profesijata profesor po harmonika, zatoa {to ne sakam da trpat deca koi{to se dojdeni tuka ne{to da nau~at. Jas sum del od nivnata sudbina i ne sakam da ima kakva bilo damka vo odnos na prenesuvaweto na moeto znaewe na niv. Pove}e bi sakala da trpi mojata peja~ka kariera, otkolku moite u~enici.


Golema slabost mi se `ivotnite. Tie najmnogu me smiruvaat. Tokmu poradi toa na{ava Zoolo{ka gradina mi predizvikuva bolka. Izvesen period, mnogu ~esto sakav da pro{etam niz Zoolo{kata gradina, no `alnata slika vo nea pove}e me rasta`uva{e, otkolku {to me raspolo`uva{e. Dokolku bi raspolagala so mnogu pari, sigurno bi im pomognala na `ivotnite.