Ogledalce, ogledalce

NA BALKANOT JAGNIWATA SEKOGA[ ]E BLEAT

Gog ma Gog

@alno, ama vistinito: makedonskata dr`ava s# u{te ne e podgotvena da si go ~ue seto zlo {to & go nanesuvaat nejzinite gra|ani...Taa, kako lo{a doma}inka, namesto |ubreto da go frla kaj {to mu e mestoto, go pika - pod kilim!

Mi padna mnogu te{ko oti vo sabotata ve~erta, na polno}, koga se ozna~uva{e Hristovoto Voskresenie, i vo nedelata utroto, na tradicionalnata liturgija, vo crkvite i okolu niv morav da zabele`am policajci vo civil i vo uniforma. Nikoga{, ni vo komunizmot, policijata ne se zanimavala so - verata. Ovoj pat policajcite bea dekor, del od scenografijata {to go raspoznava ovoj narod, a nekoj saka{e da go upla{i i da go stavi pod stra`a.

Oti sme tolku bez ~uvstvo, bez sens za dr`avnost? Kriminalci ni se {etaat po koordinatite na biznisot, a teroristi ni se preslekuvaat pred o~i kako da pravat teatar so koj ni se potsmevaat! Imaat pravo, oti ovaa dr`ava s# u{te ne e - dr`ava! Ako treba, Ustavot }e go menuvame sekoj den, }e go ~krtame i dopi{uvame, no mora na site da im bide jasno deka ne postoi Ustav na svetot {to se tretira kako "roman vo prodol`enija".

Za demokratijata, se soglasuvam. Dajte da razgovarame zaedno, a ne pooddelno "nie" i "vie". Nema i ne mo`e da ima edna demokratija za Makedoncite, druga za Albancite, treta za Srbite, ~etvrta za Turcite... Ima demokratija za site podednakva i takvata demokratija treba da ja branime do poslednata "kapka vistina". Baraweto na intelektualniot blok Albanci vo Makedonija da se integriraat vo makedonskite institucii na sistemot, e najlesnata i najednostavnata rabota: Ka`ete kaj sakate da bidete - na prvata pozicija na Ustavniot sud, na Vrhovniot sud, vo "Vardar film", na "Nova Makedonija", vo MNT, na MRTV, Univerzitetskata biblioteka, vo FSM... Bidete, ama ne zbunuvajte gi obi~nite Albanci vo ~ie ime govorite, da go izbegnuvaat danokot, pridonesite i drugite dava~ki {to & sleduvaat na ovaa dr`ava.

Integriraweto vo instituciite na sistemot e priroden proces, koj za `al kaj nas su{testvuva{e dolgi godini kako ideolo{ka nepogoda. Se se}avate site, i Vie Albanci, i Vie Srbi, i Vie Turci oti porano za da bide{ ne{to, najprvo treba{e da si - komunist! E, sega, Vie gospoda od PDP i Vie od DPA, edna nesre}a kako da sakate da zamenite so druga? Zamenete ja ako ste re{ile, samo da znaete vra}aweto nazad e pogubno za generaciite vo ~ie ime nastapuvate.

]erka mi ima drugarka vo [vedska. Odvreme navreme razgovaraat i si razmenuvaat mislewa... Vo [vedska minister anga`iral ~ista~ka da mu go suredi stanot, i toa samo eden den. Go fatile, ne platil danok. Pritisok, i toa neviden od site vo dr`avata: ministerot da si dade ostavka. I si dal!

A, kaj nas minister mo`e da si raboti i na crno, pa nikomu ni{to!

Nikoj od albanskite (po~ituvani) intelektualci, barem dosega ne izleze javno da zastane na branikot na demokratijata za site vo ovaa dr`ava, tuku sekoga{ po onaa opasna linija na pomal otpor gradea "strategii" za zanemarenost, zapostavenost... Toa istoto ili sli~no mu se slu~uva i na - Makedonecot. Oti ovaa dr`ava sama sebe se stava vo aut, bidej}i ne saka da bide dosledna na pravoto i pravdata, na danokot i pridonesot. Ako se korumpirani sudiite i sudstvoto, se korumpirani za site vo dr`avava, profesorite ne pi{uvaat {estki samo na Albanci ili samo na Makedonci za 500 ili 1.000 marki, tuku na site {to }e im platat, lekarite ne tr~aat da go pregledaat onoj {to e na red, tuku onoj {to nosi bonboniera, a vo nea vo sekoe bonbon~e po edno - zlatni~e.

I taka, nie ne sakame zaedni~ki da izlezeme da sozdademe pravna dr`ava, dr`ava na visok moral, dr`ava na koja sekoga{ i sekade }e se potpre sekoj nejzin gra|anin, tuku nie sakame - distrikt... Makedonija, i pokraj site nesre}i, za sre}a e sepak stara, balkanska i bibliska zemja. Vo nea bleele i }e bleat jagniwata bez da gi zastra{uva nekoj - Hektor.