Hristovoto voskresenie - Veligden

PRAZNIK NAD PRAZNICITE

  • Vo ovie denovi na neizvesnost, makedonskiot narod, i pokraj te{kata ekonomska polo`ba i siroma{tijata, }e sobere sili i qubov najsve~eno da go proslavi najgolemiot hristijanski praznik

Ovaa godina, pravoslavniot hristijanski svet, zaedno so katoli~kata crkva, }e go proslavi praznikot nad praznicite - Veligden.

Vo ovie denovi na neizvesnost, makedonskiot narod, i pokraj te{kata ekonomska polo`ba i siroma{tijata, }e sobere sili i qubov najsve~eno da go proslavi najgolemiot hristijanski praznik.

Vo dr`avava, kako i vo celata dijaspora, hramovite }e bidat prepolni. ]e se odr`at golemi veligdenski bogoslu`bi, a so tradicionalnite crveni jajca i so pozdravot "Hristos Voskrese - Vaistina voskrese", na polno} na Golema sabota, koga }e bijat site kambani, narodot }e ja zapee pesnata "Hristos voskresna od mrtvite, so smrtta, smrtta ja pobedi i na tie {to bea vo grobovite `ivot im dade".

So pesna, radost i so bogata trpeza, ovoj den }e se proslavuva tri dena, den na koj Gospod ja pobedi i smrtta.

Da im bide sre}en Veligden 2001 godina.

Hristos Voskresna

Navistina Voskresna


Vo hramot "Svetite apostoli Petar i Pavle" vo Skopje

BESEDA ZA OTKROVENIE NA DU[ATA

Hramot "Svetite apostoli Petar i Pavle", na prvi april vo ve~ernite migovi na bdenieto be{e eden ~ekor poblisku do heruvimite i serafimite. Vo mislata upatena na Sveta Marija Egipjanka i kon samata svetica, otecot besednik g. Ivan Mitovski ja iznese trogatelnata vistina za `itieto na Sveta Marija Egipjanka, koja od razvratnica i bludnica, so svoeto samo`rtvie, so golemo stradawe i so svoeto potresno `itie, ja dobiva milosta na Gospod Isus Hristos. Te{kiot grev Gospod go zamenuva so negovat qubov i so toa taa stanuva bo`ja ugodnica. Vo besedata, otec Ivan mo{ne slikovito ni ja prenese potresnata vistina za edna stradalna gre{nica, koja stanuva primer na Gospodovata svetlina, preobrazuvaj}i vo vistinska svetica. Vo besedata toj isto taka se osvrna i na mnogu raskoli vo ova burno vreme. Besedata be{e mo{ne silna i metafori~na, a besednikot, otec Ivan, sledbenik i tvorec na edna ~ove~ka duhovna bo`ja tvrdina. Vo eden citat vo besedata protojerej otec Ivan Mitevski, se poslu`uva so zborovite na bla`enoupokoeniot poglavar g.g. Mihail: "Mili moi pomladi duhovni ~eda, dojdete i vkusete go Boga i }e vidite deka e toj Blag i Vistinska `iva voda, `iva hrana". Taka i peeme pri pri~estuvaweto - Primete go teloto i krvta na spasitelot na{, Gospod Isus Hristos. Smislata na ovaa beseda e nebesno soyvezdie kon vistinata, vo koe primerniot duhovnik, protojerej otec Ivan Mitovski celosno uspea.


Vo crkvata "Sv. Arhangel Mihail i Gavril"

ZAVR[NA DUHOVNA AKADEMIJA

Na osmi april 2001 leto Gospodovo, vo hramot na "Sv. Arhangel Mihail i Gavril" vo naselbata Avtokomanda, po povod veligdenskiot post se odr`a zavr{nata duhovna manifestacija.

Vo prisustvo na poglavarot na M PC, Negovoto Bla`enstvo g.g. Stefan, vo prepolnetiot hram se odr`a bogoslu`ba so beseda vo koja stare{inata na hramot, Marjan Dimitrievski, odr`a molitven ~as za qubovta.

Po bogoslu`bata, pred brojnoto sve{tenstvo i vernicite se odr`a mo{ne skromna programa, na koja bea prika`ani inserti od Svetoto pismo za stradaweto na na{iot Gospod i za negovoto voskresnuvawe.

Pi{uva: Dragan ZAFIROV