PIRIN

SE]AVAWE: Smrtta na Kiril Iliev - Pan~ev od Pirinsko

MAKEDONSKI BOREC VO "ZATVOROT BUGARIJA"

Od Upravniot odbor na OMO "Ilinden"

Kiril Iliev - Pan~ev e roden vo selo Janovo, Blagoevgrad. Osnovnoto obrazovanie go zavr{il vo rodnoto selo, a vo 1965 godina zavr{il "Elektrotehnika" vo gradot Radomir. Poradi ekonomski pri~ini vo 1968 godina se zapi{uva na Elektrotehni~ki fakultet i vo 1973 godina diplomira nasoka "Elektrosnabduvawe na industriski pretprijatija".

Vo 1965 godina Kiril Iliev - Pan~ev stanuva ~len na nelegalna makedonska organizacija, koja{to ima svoja programa za {irewe na makedonskata istorija kaj Makedoncite za da se sprotivstavuvaat na bugarskata propaganda.

Vo april 1970 godina Atanas Sekulov od seloto Grade{nica pi{uva lozung na `elezni~kata stanica "Makedonija na Makedoncite", po {to sleduva provala vo Organizacijata i se razotkrieni nekolkumina od u~esnicite vo Organizacijata: Boris Pavlov, Vladimir Kocelov, Jordan Kostadinov, Vasil Manov, Spas Gal~ev i drugi. Za navedenive lica se vodi istraga vo MVR - Blagoevgrad, a za Jordan Kostadinov i Kiril Pan~ev vo Sofija, ul. "Razvigor" br. 1 po {to se oslobodeni. Atanas Sekulov e sma~kan vo borbata so makedonskite "braniteli" na bugar{tinata vo Makedonija.

Vladimir Kocelov e interniran vo gradot Teteven - Bugarija, a Boris Pavlov otstranet od "Mehanotehnikuma", kako u~itel.

Od 1970 godina site u~esnici se otkrieni so nabquduvawe i se pravat usilbi da se vmetnat provokatori koi{to bi im davale informacii na slu`bite za bezbednost. Taka, Venko Temekjarov od selo Musome{e, koj{to vo toa vreme `ivee vo Plovdiv, ja igra ulogata na provokator. Obidite na predavnikot od Kostadinov da sobere informacii, ne uspevaat. No, vo Sofija uspeva da prisustvuva na edno sobranie koe{to e rakovodeno od Kiril Pan~ev, koj vo toa vreme raboti vo Sofija -Krimikovci. Toa e i povodot vo avgust 1974 godina da bidat zatvoreni Pan~ev i Kostadinov na ul. "Razvigor" br. 1 po {to se prefrleni vo Centralniot sofiski zatvor, a na 27, 28 i na 29 noemvri 1974 godina se vodi delo vo Sofiskiot gradski sud i se osudeni - Kostadinov na tri godini, a Pan~ev na dve godini. Glavniot svedok na javniot obvinitel e provokatorot, predavnikot Venko Temekjarov, kako dokaz deka organizacijata prodol`uva da raboti i da ja propagira makedonskata istorija sred Makedoncite, {to e vo sprotivnost na bugarskata propaganda. Vo mart 1975 godina Kostadinov i Pan~ev se prefrleni vo Starozagorskiot zatvor, kade {to ja izdr`uvaat kaznata.

Vo 1978 godina Pan~ev i Kostadinov se vra}aat vo rodniot kraj i rabotat vo Blagoevgrad, no i tuka povtorno i so pogolemi trevo`ewa slu`bite za sigurnost gi sledat na sekoj ~ekor, na sekoj zbor {to go zboruvaat, kontaktite {to gi pravat so svoite soborci na sobirite vo nivnite domovi. Zatoa Kostadinov po vtor pat e zatvoren i osuden, a semejstvoto mu e internirano. Kiril Pan~ev, Kiril Ivanov, Vladimir Kocelov se otpu{teni od rabota, povikani vo policijata i zapla{uvani deka ako ne se smirat, }e bidat sudeni kako Kostadinov. Soprugite bile isto zapla{uvani da im se sprotivstavuvaat na svoite sopruzi i da se otka`at od poziciite za makedonskite barawa.

Vo 1988 godina se prerazgleduva dejnosta na organizacijata i se sozdava Komitet za za{tita na nacionalnite prava na Makedoncite vo Bugarija, koj }e bara pomo{ od me|unarodnite institucii. I tuka Pan~ev e aktiven vo izrabotuvaweto na programata na Komitetot.

Kiril Pan~ev n# napu{ti mlad, no so cvrsti stavovi, koj se poka`a i kako dobar propagator za {irewe na makedonskata istorija, za prosveta na makedonskiot narod.

Pan~ev ostana cvrt pred obvinitelite, pred sudot, vo zatvorot i vo "zatvorot Bugarija", kade {to Makedoncite sekoga{ bea pod pritisok i nesigurnost za svojata idnina.

Pan~ev be{e dobar peja~ na makedonskite narodni pesni, koi{to gi pee{e i vo zatvor i nadvor od zatvorot do posledniot den od svojot `ivot.