FORUM

PRIMITIVIZMOT DA NE GO PREPLAVI BALKANOT

d-r Elena Trajanovska - Tetovo

Obra}awe do g-|a Ana Lind, pretsedava~ na EU

Gospo|o Lind,

Vi se obra}am Vam li~no i preku javnite glasila vo Makedonija i svetot po~ituvaj}i ja Va{ata pozicija vo EU. Vi se obra}am Vam kako na borec za ~ovekovi prava i pred s# kako na `ena, borec za emancipacija na `enata nezavisno kade taa egzistira. Se nadevam deka }e ja iskoristite Va{ata sledna poseta na na{ata Makedonija i da gi proverite slednite raboti {to sega }e Vi gi uka`am:

1. Kako borec za ~ovekovi prava poslednive denovi intenzivno se zalagate za integracija na Albancite vo na{evo op{testvo, no jas insistiram da obrnete pove}e vnimanie na polo`bata na `enata Albanka vo nejzinoto semejstvo i nejziniot tretman vo istoto. Vie kako obrazovana `ena veruvam deka znaete mnogu raboti za emancipacijata na albanskata `ena i majka. Imeno, insistiram da po~nete da se zalagate da & go podobrite `ivotot i da se izborite za pove}e prava na `enata Albanka pred s# kako ~ovek. Vo slu~aj da ne znaete }e Ve potsetam kako lekar koj deset godini raboti na teren me|u albanskoto naselenie na slednive soznanija {to tamu gi steknav, no za `al ne mo`ev mnogu da pomognam.

2. Albanskata `ena `ivee vo temnina i vo realnosta od 19 vek me|u visokite yidi{ta {to do nebo se visnale za da ne mo`e, kutrata, da vidi {to se slu~uva vo "beliot" svet. Za podobro da me razberete }e Vi ka`am konkretni primeri:

Otkako }e ja kupat `enata Albanka so zlaten lanec i nekolku alki i }e & gi stavat na vratot i racete, vsu{nost & go zape~atuvaat `ivotot i po~nuva tragedijata. Taa po~nuva da ra|a deca sekoja godina za da go ispolni brojot {to go ima zacrtano nejzinata zaednica (za da se osvoi {to pogolema teritorija) i pri toa nikoj da ne ja pra{a kakvo e nejzinoto zdravje. Za da bide pogolema tragedijata, ako nejziniot soprug e borec vo OVK ili brka biznis po beliot svet so {verc na droga i cigari, za ponatamo{noto obnovuvawe na potomstvoto se gri`i nekoj od ma`ite koi se vrtkaat niz ku}ata. A ako ne mo`e da ra|a pove}e, vo domot }e & donesat nova nevesta (tragi~no, no vistinito).

Moram da Ve potsetam deka decata na taa majka odat vo u~ili{tata {to dr`avata Makedonija gi ima izgradeno za da u~at na maj~in - albanski jazik, pritoa zaboravaj}i deka treba da nau~at i po nekoj zbor od dr`avniot - makedonski jazik. No, zatoa pak, glavite im se polni so vo{ki, ko`ata im e krastosana od {uga, samo zatoa {to nivnite tatkovci parite gi tro{at za oru`je, za skapi avtomobili i za tu|i `eni uvezeni od Ukraina ili Bugarija.

Moram da Ve potsetam deka i vo ovoj 21vek devoj~iwata od albanska nacionalnost begaat od u~ili{tata koga lekarite doa|aat da gi vakciniraat zatoa {to nekoi od "nivnite" im ka`al deka Makedoncite sakaat da gi napravat sterilni. Da Vi ka`am u{te primeri ili dovolno e za da zaklu~ite kolkavi se pravata na lu|eto vo albanskata zaednica?

Ve zamoluvam, Vas, ako pri nekoja Va{a poseta na Makedonija se sretnete so Mukereme Rusi (koja go pottikna i u~estvuva{e vo po~etokot na pekolot {to nejzinite posilni kolegi go imaat isplanirano), Ve molam potsetete ja da trgne od ku}a na ku}a i da ja vidi bedata i mizerijata na plemenskoto `iveewe {to nejziniot entitet go praktikuva. Zarem Vie, gospo|o Lind, }e dozvolite primitivizmot da izleze od zad yidovite i da go preplavi Balkanot. Zatoa, potsetete ja Mukereme Rusi (nekoj ja narekuva gospo|a) deka premnogu e golema zlobata vo nea, a premala qubovta, pred s# kon nejzinite sogra|anki. Potsetete ja nea deka nikoj ne smee da & go zema deteto na majkata i domot da & go pravi pekol pa makar i na majkata - Albanka. A tokmu za toa se zalaga{e pred nekoj den taa, militantna i polna so omraza `ena - da se ubiva. I potsetete ja deka vo Va{ata zemja, gospo|o Lind, za toa se odgovara pred zakonot. Zatoa, zaedno so Vas treba da se izbori rabotite da se promenat vo korenot za da mo`e da se bara ne{to pove}e.

Moram da ve potsetam deka premnogu (ili imam takov vpe~atok) se gri`ite za polo`bata na Albancite na Balkanot pri toa zaboravaj}i deka Makedoncite vo sosednite dr`avi ne smeat ni imeto da si go spomenat.

Za kraj sakam da Ve pra{am, za ~ii prava Vie se zalagate? Za pravata na ma`ite - Albanci? Pa tie i onaka premnogu gi imaat i voedno gi zloupotrebuvaat. Makedonija im nudi civilizacija, kultura i za `al mnogu pari, a tie ni vra}aat so primitivizam, oru`je i uni{tuvawe na ovaa sveta zemja. Da ne Ve potsetuvam deka im go dadovte Kosovo i go ispustivte. Do koga mislite da go pustite Balkanov?

O~ekuvam od Vas da odgovorite na pokanata {to ja upatuvam i da se soo~ite so vistinata koja sigurno Vie dobro ja znaete, no se pla{am deka ne sakate da ja vidite. Ako ne prevzemete konkretni ~ekori }e moram da zaklu~am deka ste licemerni, da ne re~am pravite golemo zlo manipuliraj}i so "malite lu|e". Da pojdeme zaedno dolu na terenot.