POLITIKA

Voskresnuvawe na makedonskata falanga

VREME ZA MAKEDONSKATA GORDOST

Pi{uva: Tihomir STOJANOVSKI

  • Vo zemjata na [ekspir eden novinar napi{a deka makedonskata falanga povtorno trgna vo ataka. Zapo~na pettata balkanska, MAKEDONSKA, vojna. Sekoga{ koga }e napi{e nekoj drug mu veruvavte, ako napi{e{e nekoj od nas, novite prerodbenici, }e se potsmevavte
  • Makedoncite ako trgnat so falangata, ne mo`at da bidat pobedeni. Ne mo`at. Duri i da n# uni{tat, makedonskiot duh }e se presozdade vo povratna kletva i }e ja par~osa planetava

Portparolot go svede pra{aweto: Zo{to site n# narekuvaat Sloveni? Go plesna pred javnosta. Edno od ne{tata koi so godini go rutea makedonstvoto. Sloveni?! Nebare sme nekoi 'r~pali nedodelkani, pa ni treba vtoro imenuvawe. Potoa dobiv aber od komitetot. Stigna od preku vodata. Nekakov pretsedatel na nekakva porane{na jugoslovenska republika izjavil deka nie sme si Sloveni, no sme se narekle Makedonci za da se razlikuvame od Srbite i Bugarite?! Eh glup~o? Vtoriot od malkutemina koi n# vladeat vetuval deka }e go vrati sonceto od Kutle{, nebare toj e li~no Vrhovniot Prvobog i }e mu re~e vo duhot na Racina: Slnce stoj! Sonce da zapre!...

Mnogu pi{uva{, zatoa nema da dobie{ premiera! - mi re~e. I }e vidi{ koga }e stane{ profesor! Se sretnavme na agleto od italijanskata Ambasada i ku}ata na {efot na makedonskiot Soros. [to bi se reklo vo re`ija na Gospoda. No, toa e prikazna za edna kniga ("Erinii po asistentot"), koja }e moram vo zalog na makedonskite cenzuri da ja sro~am i da im ja daruvam na Makedoncite. Taa edno vreme be{e so skrbta. Nekoi su{testva se otka`uvaat. Brgu-brgu za da nalepat od dolarite na svojata isprazneta du{a. Eh Makedonijo, ubavice.

Zo{to site n# narekuvaat Sloveni? se ~udi porparolot.

Moram da im ~estitam za voskresnuvaweto na falangata. Makedonskata vojska dokolku ima carski voda~ e nepobedliva. Nea mo`at da ja uni{tat, no ne i da ja porazat. Vidi Makedonskata kniga na mrtvite Vatikan tajna odaja 34. Pod {ifra...

Vo zemjata na [ekspir eden novinar napi{a deka makedonskata falanga povtorno trgna vo ataka. Zapo~na pettata balkanska, MAKEDONSKA, vojna. Sekoga{ koga }e napi{e nekoj drug mu veruvavte, ako napi{e{e nekoj od nas, novite prerodbenici, }e se potsmevavte. Eh, Makedonci moi, obrazovniot sistem ve ima stokmeno slovenkovci, ropski vernici na amerikan{tinata i mrtvata evropska kultura. Glupci i partiski kni{ki, koi si gi tokmat svoite xebovi. Prokletnici. Predavnici. Makedonomrzci. Fondacii i mediokriteti. Gra|anski zdru`enija za zapadnoevropski pari, dreseri na gra|anizmite i pizmite. Degenerici post Banarxi. Prodava~i na svetoto i kletoto. Na svoite sitni du{i. Zdru`eni vo satanski hor deka Makedonija e multietni~ka, deka morame da go smenime Ustavot, znameto, imeto, da ja prodademe i poslednata peda od na{ata zemja za demokratija, da ja dademe svojata du{a i um pod kirija na kogo bilo samo da ne ni pripa|a nam, na makedonskiot narod.

Eh, Makedonci moi, ako nekoj ve ubeduva deka ne treba da bidete ~ovek, tuku polovina od toa, dali treba da se soglasime kako nekakva neodredena masa na postoewe, kako nie da nemame koren, ime, rod, istorija, kulturen identitet, religija, gibel i svetost.

Treba li da slezeme vo nu`nikot i nekoj, ili onoj koj samiot za sebe umislil deka e odbran, da ni go frla demokratskiot izmet vrz glava? Mo`no li e da postojat tri Albanii, a samo polovina Makedonija. Zo{to na{ite Makedonci, kaj sosedite nemaat pravo na svoite demokratski prava? Treba li da gi rasprodademe obrazovanieto i kulturata za da ne mo`eme da bideme narod? Kade te vodat zemjo moja makedonska?

Makedoncite ako trgnat so falangata, ne mo`at da bidat pobedeni. Ne mo`at. Duri i da n# uni{tat, makedonskiot duh }e se presozdade vo povratna kletva i }e ja par~osa planetava. Makedonija }e ja par~osa planetava zemja. Od Al{ar do Republika Teksas. Vidi taen dokument Vatikanski, soba 34. [ifra Nostradamus neobjaveniot.

Gra|anski opcii. Procenti natopeni so partiski pe~ati. I narod koj samo na povik }e se grupira vo nepobedlivata falanga. Laga, kletvi, uraniumsko zlo, rasploden fa{izam, rasprodava~i na svetoto i kletoto, istoriski invalidi, spored Ivan~o M., slovenkovci prokleti robovi na amerikan{tini i mrtvi evropski kulturoidi i zemja sveta i drevna Makedonija.

Nostradamus. Persija }e dojde vo maj~inata. Prokleti da ste MAKEDONOMRZCI. Na oru`je za spas na tatkovinata. Koj pusat ima neka ponese, koj samiot sebe si da se donese! - vidi Nostradamus neobjaven, Vatikan 35.

Napred Makedonijo! Neka voskresne mrtvata makedonska vojska za poslednata bitka pred propasta na svetot. Ne, nikoj pove}e ne mo`e ni{to da stori. S# }e bide kako {to bilo zapi{ano. Napred Makedonci moi.

I ne pla{ete se. Makedonija povtorno neka bide velika. Dlaboko vnatre vo makedonskata {iroka du{a na na{ite voini. Bilo so Silen ili so umnosta. Odime kon sonceto Makedonci moi. Napred Makedonijo, grabi kon videloto tvoe Kutle{ovo. Sega i ovde vo Makedonija za navek. Amin Gospodi Bo`e, otvori ni go patot kako na Mojsej toga{ i tamu, preku ovaa voda... za Makedoncite...

Makedoncite povtorno }e go vladeat svetot! Taka e zapi{ano pred Nostradamusa Bogoglasnikot. Zarem nekakvi mutanti mislat deka mo`at da go promenat zapi{anoto? Papokot na svetot. Pupka. Rodenie. I energijata na Al{ar. Zo{to n# vikaat Sloveni? Toa e samo sinonim za Makedoncite. Mil moj portparolu. Vie i nesvesni ja vozobnovuvate carskata makedonska armija. Onaa za koja se u~i na site belosvetski voeni ~kolii. Makedonci moi.

Va{iot hroni~ar so seta svoja du{a Homerova

(e-po{ta: skrbiuteha@mt.net.mk)