POLITIKA

KOMENTAR: Mesijata Misei, arkata na dedo Noe i prababata na g. Kuk

DR@AVA SME ILI SELO BEZ KU^IWA?!

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • Na sredbata na koja pomo{nikot na generalniot sekretar na Obedinetite nacii ja promovira{e pomo{ta {to UNDP }e & ja dade na Makedonija, prisustvuvaa i pretstavnici od Ministerstvoto za nadvore{ni raboti koi sosema ladnokrvno ja sledea situacijata dodeka gospodinot umodava~ i paronosec n# narekuva{e Slavomakedonci
  • "Morame da sozdademe uslovi vo Makedonija kade site gra|ani }e ~uvstvuvaat deka imaat isti prava i isti mo`nosti", istakna g. Robin Kuk, sozdava~ na povolni uslovi vo Republika Makedonija

Dali voop{to znaat gospodata mesii koga }e dojdat vo Makedonija kade vsu{nost doa|aat, koj narod `ivee ovde i kako treba da go oslovuvaat?! Mo`ebi, sedej}i si spokojno vo nivnite mirni zemji~ki i `iveej}i si miren `ivot samo slu{aat za nekoe pleme vo "balkanskata xungla" koe se krenalo protiv drugo pleme i si gi bara pravata, pa potoa doa|aat i kako mesii, zaslepeni od sopstvenata aura na neznaeweto, ka`uvaat nevideni biseri.

Takov biser slu{navme i od gospodinot Kalman Misei, pomo{nik generalen sekretar na Obedinetite nacii i regionalen direktor za Evropa na Programata za razvoj na Obedinetite nacii, koga n# nare~e Slavomakedonci. Mo`ebi i ne }e be{e tolku ~udno neznaeweto na gospodinot Misei, ako toj se korigira{e po uka`uvaweto od strana na novinarite oti ovde vo Makedonija `iveat Makedonci i dokolku ne dade{e krajno drska i ironi~na zabele{ka deka "So vakvata pre~uvstvitelnost na nekoi termini samo se doka`uva netolerantnosta na slavomakedonskite gra|ani".

Toa ne zna~i ni{to drugo osven deka gospodinot Misei tuka pristignal so odnapred podgotvena izvitoperena pretstava za ovaa zemja ili pak mo`ebi i nesvesno po sredbata so gospodinot Bedredin Ibraimi poprimil od vokabularot so koj se slu`i makedonskiot albanski politi~ki blok. Zo{to ovoj gospodin nitu edna{ ne go nare~e albanskoto malcinstvo - makedonski Albanci? Neli mu e jasno deka Albancite kako narod `iveat vo Republika Albanija, a tuka se malcinstvo i se tokmu toa - makedonski Albanci. Mo`ebi i postoi nekoe logi~no objasnuvawe, ako voop{to mo`e da stane zbor za logika vo vakvoto oslovuvawe kon nas, a toa e deka ednostavno gospodinot Misei so svojata navodna milionska dare`livost si voobrazuva deka si go kupil pravoto da n# narekuva kako {to saka.

EVTINI "MULTIPRIKAZNI"

Na sredbata na koja pomo{nikot na generalniot sekretar na Obedinetite nacii ja promovira{e pomo{ta {to UNDP }e & ja dade na Makedonija, prisustvuvaa i pretstavnici od Ministerstvoto za nadvore{ni raboti koi sosema ladnokrvno ja sledea situacijata dodeka gospodinot umodava~ i paronosec n# narekuva{e Slavomakedonci.

I povtorno s# bi bilo vo red, dokolku sekoj normalen ~ovek so zdrav razum ne si go postavuva pra{aweto: Mo`no li e po sredbata so pretsedatelot na Republika Makedonija, Boris Trajkovski, nikoj da ne zabele`al i da ne reagiral na "Slavomakedonci". I na krajot na krai{tata, mo`no li e toj "gospodin" kako regionalen direktor za Evropa da ne znae koi prava gi imaat Makedoncite tokmu vo Albanija i vo sosednite zemji?! Po s# izgleda mo`no e, zatoa {to negoviot odgovor na toa pra{awe be{e deka nie treba da go otvorime toa pra{awe, a malcinstvoto da si gi pobara pravata. Vo sprotivno, izgleda deka s# e vo red.

Dali toa "gospodinot" Misei saka da ka`e deka Makedoncite vo Albanija, vo Grcija ili vo Bugarija treba da se "natokmat" so pu{ki, pi{toli, bombi i patroni, pa da dignat edno "tretomileniumsko vostanie" za da se seti me|unarodnata zaednica za nivnite prava, kako {to vpro~em toa go napravi albanskoto malcinstvo na Kosovo i vo Makedonija!?

Po s# izgleda deka gospodata evropski, "multigra|anski" i kako li u{te ne "multi" nastroeni, voop{to ne znaat deka ovaa zemja bila demokratska i vo nea malcinstvata gi u`ivale i gi u`ivaat site prava, u{te pred tie da dojdat ovde za da prodavaat evtini "multiprikazni". Pa, gospoda mesii, ova e istata onaa Makedonija na koja vie pred edna godina & davavte nesebi~na poddr{ka i komplimenti za multietni~kata tolerancija i razbirawe! Ova e istata, onaa Makedonija, koja za vreme na krizata vo Kosovo primi bezmalku 500.000 begalci. Od kade, pak, sega konstatacijata deka "mali" promeni vo Ustavot nema da & {tetat na ovaa zemja koja iljadapati do sega go doka`a modelot za razbirawe i tolerancija i na koja istite vie & ~estitavte i ja tapkavte po ramo?!

[VAJCARSKO SIREWE

Kon misijata na g. Misei se priklu~i i ministerot za (po)nadvore{ni raboti na Britanija, g. Kuk, koj srede dr`avava, me|u drugite "multiprikazni", ni raska`a deka saka Makedonija da ja vidi multietni~ka. Zna~i li toa deka prababata na gospodinot Kuk mu ostavila amanet da ja vidi Makedonija multietni~ka, ili pak mo`ebi gospodinot Misei go zavetile negovite stari da napravi "[vajcarija na Balkanot"?! Dali toa gospodinot Robin Kuk, britanski nadvore{en minister, si zamisluva deka e Robin Hud, makedonski vnatre{en spasitel za Albancite!?

Na ovie prostori na{ite dedovci ostavale amaneti so vekovi nanazad da ja ~uvame Makedonija. A namerata na vakvi i sli~ni gospoda so eksperimentite {to gi sproveduvaat, toa e pove}e od o~igledno, e od Makedonija da napravat "{vajcarsko sirewe", sprotivno na mirna i stabilna Makedonija kakva {to saka da ja vidi nejziniot narod - makedonski, se razbira.

So posetata na Robin Kuk, o~igledno, se razjasnija dve raboti. Prvo, deka Britanija eksplicitno se zalaga za promena na Ustavot na Republika Makedonija, za da se "videlo" deka site gra|ani vo ova dr`ava "bile ednakvi" i za da se "videlo" deka nitu edna grupa "ne bila superiorna", mislej}i pritoa verojatno na Makedoncite, iako vo svoite govori gospodinot Kuk mnogu ve{to go odbegna terminot Makedonci. Vtoro, deka g. Kuk se nadeva oti kakvi bilo promeni vo Ustavot nema da go potkopaat integritetot i edinstvoto na Makedonija.

Kade toa gospodinot Kuk pro~ital deka Makedoncite se so superioren status vo Republika Makedonija?!

"Morame da sozdademe uslovi vo Makedonija kade site gra|ani }e ~uvstvuvaat deka imaat isti prava i isti mo`nosti", dodade g. Robin Kuk, sozdava~ot na povolni uslovi vo Republika Makedonija. Toj na sredbata vo Tetovo so Imer Imeri i Arben Xaferi potpolno ja sfatil nivnata frustracija. Dali, mo`ebi, na gospodinot Kuk nekoga{ mu priteknalo da gi sfati i frustraciite na Ircite? I ne samo toa, tuku toj kako du{egri`nik istaknuva oti saka da vidi deka site pra{awa {to gi ma~at Albancite se re{avaat, pritoa voodu{evuvaj}i se na prisustvoto na partiite na makedonskite Albanci na potpi{uvaweto na Spogodbata za stabilizacija i asocijacija vo Luksemburg.

Ubavo e toa {to g. Kuk se voodu{evuva, no za da se ispolni negovata `elba za "multietni~ka Makedonija" vo "robinkukova" smisla na zborot, me|u redovi ka`ano, za toa mora da se smeni Ustavot.

Ili pretstavnicite od me|unarodnata zaednica zboruvaat na druga frekfencija, ili pak voop{to ne se razbiraat so lu|eto so koi ovde pregovaraat, zatoa {to Arben Xaferi "dijalogot" go narekuva "pregovori". Me|unarodnata zaednica, pak, uporno govori za politi~ki dijalog, a ne za pregovori.

Seedno, dijalog ili pregovori, na krajot na krai{tata s# se sveduva na "preturawe od prazno vo {uplivo" za "mali" promeni vo Ustavot {to nema ni{to va`no da izmenat vo odnos na integritetot na zemjata, tuku po logikata na narodniot mudrec }e napravat "od gotovo veresija". Kako li samo }e uspeat gospodata evropski emisari da doka`at deka "malite" promeni nema ne{to "krupno" da promenat i dali ve}e edna{ ne nau~ija deka, davaj}i direktna ili indirektna poddr{ka na albanskite interesi, go razgraduvaat i ona malku me|uetni~ko razbirawe i tolerancija {to ni ostana!? Mirot, stabilnosta i me|uetni~kata tolerancija mora da opstanat na ovie prostori , a "multietni~koto makedonsko op{testvo" i "federalizirana Makedonija" }e ostane samo proekcija vo fantazijata na albanskite ekstremisti i nekoi evropski mesii, vo nivnata fantazija za ovaa zemja kakva {to sakaat tie da ja vidat.