KULTURA

"Aprilijada 2001"

VO SVETOT NA DETSKITE SNI

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Paradata od razni maski, isprepleteni so veseliot xagor na decata, ja razbudija fantazijata na sekoj ~ovek koj posaka, barem za moment, da pobegne od sekojdnevieto

Princezi, klovnovi, pirati, kaubojci, indijanci, peperutki, vonzemjani - takva be{e scenografskata atmosfera na godina{nava "Aprilijada 2001" na letnata scena vo Zabavniot park, kade decata od pove}e osnovni u~ili{ta go odbele`aa 1 April - Denot na {egata.

Paradata od razni maski, isprepleteni so veseliot xagor na decata, ja razbudija fantazijata na sekoj ~ovek koj posaka, barem za moment, da go zaboravi vremeto ispolneto so mnogu problemi i samo za mig da "yirne" vo detskiot svet. Tokmu ovoj den ispolnet so {ega, smea i detska radost be{e den koga se zaboravija tagata i temnata slika na sekojdnevieto. Maskiraweto, kako neizbe`en del od ovoj den, ja pravi ovaa manifestacija pointeresna i pozabavna, a maskite bea najrazli~ni. Scenata be{e prepolna od princezi, klovnovi, pirati, kaubojci, indijanci, peperutki, vonzemjani, a za nivniot trud i kreativnost, Sojuzot za gri`i i vospituvawe na decata, vo sorabotka so timot "E`ot vamu-tamu" na britanskata nevladina organizacija "Direktna pomo{ za decata", se pogri`ija najdobrite i najuspe{nite maski da bidat nagradeni. Taka, prvata nagrada ja dobija decata od u~ili{teto "Maca Ov~arova" od Veles so Zavodot "Bawa Bansko" za nivnata maska nare~ena "Planetata na detstvoto". Slednite nagradi gi dobija u~ili{tata "Jan Amos Komenski" i "Goce Del~ev".