"Skopje 2001"

CELOSNA POBEDA ZA "NOSTALGIJA"

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Prekrasnata atmosfera vo Univerzalnata sala be{e zbogatena so revijalnata programa na koja nastapija Kaliopi, Vlado Janevski i slatkite devojki od grupata XXL potsetuvaj}i n# na evroviziskite hitovi "Samo ti", "Ne zori zoro" i "100 posto te qubam"

Minatata nedela, na 30 i 31 mart, se odr`a tradicionalniot festival na zabavni melodii "Skopje 2001". Iako nikoj ne se nadeva{e, sepak mladata, no ve}e doka`ana interpretatorka Andrijana Janevska, so pesnata "Nostalgija" se zakiti so najpresti`nata nagrada "Gran pri" za koja glasaa i publikata i `iri-komisijata. Ovaciite na publikata po nastapot na grupata "Tik Tak" so pesnata "Mojot `ivot" bea potvrda deka na ovaa debitanska grupa & pretstoi uspe{na muzi~ka kariera. Tie zaslu`eno ja dobija vtorata nagrada od publikata, a isto taka i nagradata za najdobar debitant. Sekoga{ nepredvidlivata Tijana i ovoj pat ja iznenadi publikata so svojot scenski nastap, vklopen so nejzinata interpretacija na pesnata "Najde na~in", koj rezultira{e so treto mesto od publikata. Isto taka tekstopisecot na ovaa pesna, Vesna Malinova ja dobi nagradata za najdobar tekst.

Vtorata nagrada od `iri-komisijata im pripadna na \oko Tanevski i grupata "Kameleon" za pesnata "Daj mi qubov", dodeka tretata nagrada od `irito & pripadna na Iskra Trpeva za pesnata "Na isto mesto". I na krajot, nagradata za interpretacija ja dobi Dani za pesnata "Site dragi lu|e", a za najdobar aran`er be{e proglasen ve}e doka`aniot Kokan Dimu{evski. Prekrasnata atmosfera vo Univerzalnata sala be{e zbogatena so revijalnata programa na koja nastapija Kaliopi, Vlado Janevski i slatkite devojki od grupata XXL, potsetuvaj}i n# na evroviziskite hitovi "Samo ti", "Ne zori zoro" i "100 posto te qubam".