POLITIKA

KOMENTAR: Ustavot me|u barutot i politi~kiot kolosek

PREKU NI[ANOT NA ORU@JETO KON DIJALOG ZA DEMOKRATIJA!?

Pi{uva: Qup~o PAN^EVSKI

  • Premierot izjavi deka ne e za promena na Ustavot. Sepak, izjavite na negoviot albanski koalicionen partner i negoviot albanski oponent, sodr`at elementi koi go demantiraat
  • Kolku }e "vrodi plod" aktuelnata "osloboditelna" dejnost na Xaferi i Imeri za pretvorawe na Albancite od "faktor na stabilnosta" vo regionot, vo "`rtvi" na makedonskata preambula i Ustav, }e zavisi od ovie mesii koi si dadoa za pravo da govorat vo imeto na obi~niot Albanec, a pritoa rizikuvaj}i svojot elektorat da go izoliraat od me|unarodnata zaednica

Koga pred izvesen period mediumite vo Makedonija trubea deka vo dr`avava ima albanski teroristi~ki elementi, Premierot izleze pred javnosta i mo{ne smelo gi demantira{e takvite "dezinformacii". Bidej}i Premier, treba{e da mu se veruva. Arno ama, vremeto go demantira{e.

Sega koga vojnata, barem prividno, privr{uva i koga mediumite povtorno trubat deka }e se promeni Ustavot i deka na povidok e federalizacija na Republika Makedonija, Premierot povtorno (ni sram, ni perde) izleze pred makedonskiot narod i ka`a deka ne e za promena na Ustavot i deka dosega nikoj ne vr{el pritisok vrz Vladata za ova pra{awe. Dali toa Premierot povtorno veruva deka }e mu poveruvame? Narodot veli: "Da ne be{e la`eweto, }e se usramevme".

No, ako Premierot misli taka i veruva taka, sepak izjavite na negoviot albanski koalicionen partner i negoviot albanski oponent, sodr`at elementi koi go demantiraat.

"Albancite baraat nivniot jazik da stane slu`ben jazik. Baraat pogolema decentralizacija, pogolema uloga vo bezbednosnite slu`bi, univerzitet na albanski jazik i promena na ustavnite amandmani koi }e im garantiraat ednakvost so site gra|ani. Dokolku za eden mesec ne uspeam vo ova, borcite vo planinite }e imaat pravo da prodol`at", izjavi liderot na DPA, Arben Xaferi, istiot toj Xaferi koj godini nanazad na makedonskata politi~ka scena se deklarira kako demokrat i koj osven politi~ki sredstva ne poznava nitu eden drug metod za dijalog.

Stavot na drugiot albanski lider, koj vo posledno vreme "glumi" la`na ekstremnost, nitu za nijansa ne se razlikuva od negoviot frakcioner, pa vo edna prilika }e izjavi deka brojot na borcite vo planinite enormno se zgolemuva, a toj li~no se pla{el deka ako se prodol`i so ignorirawe na albanskite barawa, proletva }e po~ne golema ofanziva i albanskoto malcinstvo }e zeme oru`je.

Deka i dvajcata to~no znaat {to baraat i {to treba da dobijat, poka`uva koordiniranosta na niza drugi nivni izjavi koi vo na{ite mediumi imaat angelska, a vo stranskite |avolska konotacija i od koi lesno mo`e da se pro~ita albanskiot ultimatum kon makedonskiot narod.

Kolku }e vrodi "plod" nivnata "osloboditelna" dejnost za pretvorawe na Albancite od "faktor na stabilnosta" vo regionot, vo "`rtvi" na makedonskata Preambula i Ustav, }e zavisi tokmu od ovie mesii koi si dadoa za pravo da govorat vo imeto na obi~niot Albanec, a pritoa rizikuvaj}i svojot elektorat da go izoliraat od me|unarodnata zaednica.

Za razlika od albanskite lideri, makedonskiot Premier podolg vremenski period gi zatvora{e o~ite pred uka`uvawata za postoewe na vooru`eni albanski grupi na teritorijata na Makedonija. Pa se zala`uva{e sebesi, a ja la`e{e i javnosta, deka i pokraj toa {to situacijata vo Republika Makedonija sekojdnevno se komplicira i iako na{ata zemja e predmet na napadi, sepak s# u{te e te{ko vistinski da go definirame neprijatelot.

ZAGRI@EN PREMIER

Dali treba{e da poginat nekolku vojnici na ARM, pa Premierot srame`livo da priznae deka bezbednosnite strukturi na dr`avava zabele`ale lica vo crni uniformi koi dejstvuvaat na teritorijata na Makedonija?! Koga vide deka "|avolot svrtil na gajda", a pritoa sakaj}i da ja istakne svojata opredelba protiv ovie grupi, }e izjavi deka e zagri`en poradi faktot {to nekoi intelektualni krugovi na Albancite vo Makedonija im davaat javna poddr{ka na teroristi~kite grupi i provociraat nacionalna omraza so svoite stavovi.

"Site razumni gra|ani - Albanci na na{ata zemja, do koi e upaten ovoj apel, treba `estoko da se sprotivstavat i smetam deka albanskite politi~ki partii i Albancite odgovorni za ovaa dr`ava treba vo ovoj moment da se konfrontiraat so grupaciite koi sakaat da im nanesat {teti pred s# na niv samite", vo panika }e konstatira Premierot. Retorikata na me|unarodnata zaednica ovoj pat be{e iznenaduva~ka. Vedna{ se dobi vpe~atok deka Makedonija dokraj }e ja ima nejzinata celosna poddr{ka, a osudata za ubistvata na makedonskite vojnici dojde vedna{ i be{e mo{ne ostra.

No, od okolu, diplomatski, Zaednicata se proiznese deka Makedonija treba da ima umeren pristap i deka celoto pra{awe okolu ekstremistite treba da go prenese na politi~ki kolosek.

I dodeka NATO, OBSE, KFOR, UNMIK i ne se se}avame s# u{te koj, gi osudija ubistvata na vojnicite, karakteriziraj}i gi kako delo na ekstremisti koi mo`ebi znaat {to sakaat, ama vo 21 vek toa taka ne se pravi, Xaferi povtorno stapuva na scena i veli deka stanuva zbor za konkreten vnatre{en albanski problem koj tie samite mora da go re{at so demokratski metodi, kako {to toa se pravi vo demokratskite zemji. Arno ama, ako zapadnite zemji ne se zalo`at za re{avawe na ovie problemi, borbite }e eskaliraat i }e dojde do krvoprolevawe. Po ovie izjavi, na{iot Premier s# u{te be{e cvrsto ubeden deka nitu eden politi~ki lider vo Makedonija ne stoi zad terorizmot i ekstremizmot. Za razlika od nego, ministerot za odbrana, Quben Paunoski, znae koj e odgovoren za toa, pa }e izjavi:

"Toa treba da go prezemat onie {to imaat politi~ki mehanizmi za koi znaeme deka mnogu godini na Balkanot gi kontroliraa nastojuvawata na drugi prostori, na drugi dr`avi, na taa navodno gra|anska zagrozenost na Albancite".

Pretstavnicite na me|unarodnata zaednica jasno poka`aa deka takvite ekstremisti~ki postapki vo golema mera im {tetat ne samo na Albancite vo Makedonija, tuku i na Albancite voop{to vo regionot. Jasno be{e potencirano deka onoj koj ima za cel regionot da go pretvori vo "balkanska meana", a krevkata bezbednosna sostojba da ja iskoristi za ostvaruvawe na svoite naludni~avi {ovinisti~ki idei, }e ima rabota so zapadnite diplomati.

ME\UNARODNI EMISARI

Za `al, i pokraj s#, vojnata prodol`i! Sega "lelekot" na "legitimnite" pretstavnici na albanskoto malcinstvo vo Makedonija ne se slu{a od pukotnicite na raznite vidovi oru`je.

Fakt e deka za Makedonecot e zagrozen teritorijalniot integritet na Makedonija, a za Albanecot, pak, navodno, zagrozeni se osnovnite ~ovekovi prava. I dodeka me|unarodnite emisari ednata strana ja "povlekoa za uvo" zatoa {to, spored niv, pri akcijata upotrebila prekumerna voena sila, drugata be{e proglasena za destabilizira~ki element vo regionot. Sega ~estite gosti od Zapadot se stavija vo uloga na posrednici za re{avawe na problemot, bidej}i smetaat deka samite nema da mo`eme da go re{ime. Zatoa visokiot pretstavnik za zaedni~ka nadvore{na i bezbednosna politika na Evropskata unija, Havier Solana, }e si dade za pravo da se "obide" na{ata zemja {to e mo`no pove}e da ja pribli`i do Unijata, nebare nie sme "prva~iwa" i ne znaeme kako toa se pravi. Ponatamu, zamislete, toj nema da dozvolel Makedonija da se pretvori vo teatar na nova vojna na Balkanot, a deka navistina stanuva zbor za "golem politi~ar" koj ne dava kontradiktorni izjavi, poka`a negovoto distancirawe so zaklu~okot deka sekoja promena na Ustavot ili na zakonite na Republika Makedonija zavisi od odlukata na liderite i na Vladata na Makedonija.

Ne znaeme to~no zo{to, no sepak postoi ~uvstvoto deka "porane{niot prv NATO-vec" postojano e nekade vo blizina. Ako ne toj li~no, barem senkata negova. Vo negov stil i na{iot minister za nadvore{ni raboti, Sr|an Kerim, }e n# ubeduva deka Makedonija od ovie nastani ne izleguva oslabena, tuku naprotiv so zajaknata me|unarodna pozicija i priznanie i kakvi bilo obidi da se izmestat rabotite, da se internacionaliziraat, o~igledno ne naiduvaat na poddr{ka.

Kako i da e, "kala{nikovot" stana sinonim za dijalog me|u onie koi rakovodat so voeniot po`ar i baraat ustavni promeni i onie koi go dozvolija toa i bea slepi na uka`uvawata deka se podgotvuva crno scenario za Makedonija.


Xaferi - portparol na ONA?!

Gerilcite ne se otideni, tie se tuka, oble~eni vo civilna obleka. Tie }e go vidat krajot na pregovorite i ako ne se zadovolni od rezultatite }e gi prodol`at borbite povtorno, izjavi Arben Xaferi, za Frans pres.

Deka liderot na DPA e dobro informiran za namerite na ekstremistite potvrduvaat nizata negovi izjavi deka potpi{uvaweto na Spogodbata za stabilizacija i asocijacija me|u Makedonija i EU }e zavisi od rezultatot na pregovorite so albanskoto malcinstvo koe uporno bara ustavni promeni.

Dali Xaferi vo me|uvreme stanal portparol na ONA, pa nivnite stavovi gi prezentira vo javnosta ili stanuva zbor za politi~ar komu "golemoalbanskata iluzija" mu gi pome{ala smetkite!?