MAKEDONSKA KUJNA

KREM-^ORBA OD RIBA

Potrebno:

- 1 kg. zamrznata morska riba (najdobro e ako e razli~na);

- 2 glavici kromid;

- 2-3 ~e{niwa luk;

- sol, crn piper;

- 1/4 kg. morkovi;

- 1/2 litar vino;

- lovorov list;

- 1-2 la`ici pavlaka.

Podgotvuvawe:

Na vinoto mu se dodava 1/2 litar voda i celoto koli~estvo se stava vo ekspres-lonec, vo koe se dodava i is~istenata riba. Se posoluva, se dodava crn piper, lovorov list i sitno ise~kan luk. Is~istenite morkovi se rendaat, se dodavaat i potoa ekspres-lonecot se zatvora. Od momentot koga vodata }e po~ne da vrie, treba da pominat 15 minuti. Po ova lonecot se otvora, ribata se ~isti od koskite, lovoroviot list se vadi i s# se pasira. Se stava pavlakata i vedna{ se slu`i.


VEGETARIJANSKI LONEC

Potrebno:

- 3 straka praz;

- 1 glavica kromid;

- 2 morkova;

- koren od magdonos;

- mala glavica celer;

- sve`a zelka (sredna golemina);

- 2-3 piperki (baburi);

- 250 gr. kompiri;

- mala glavica karfiol;

- nekolku ~e{niwa luk;

- domati (salca ili ke~ap);

- 2 dl. belo vino;

- 2 kocki za supa;

- 1 la`ica bra{no;

- lovorov list, crn i crven piper;

- vinski ocet, maslo, sol.

Podgotovka:

Zelen~ukot se ~isti, se se~e, se dodavaat site mirudii i se stava voda kolku da se pokrie zelen~ukot. Lonecot se pokriva so aluminiumska folija i se stava vo rerna da kr~ka dva ~asa na umerena temperatura.


KOMPIRI SO KROMID

Potrebno:

- 750 gr. kompiri;

- 200 gr. kromid;

- 80 gr. margarin;

- sol;

- crn piper;

- magdonos.

Podgotvuvawe:

Kompirite se varat sose lu{pata. Potoa se lupat i se se~at na trkalca. Kromidot se se~e na trkalca i potoa se pr`i na margarin dodeka ne stane proyiren. Se vadi od masnotijata i vo nea se stavaat kompirite i se pr`at dodeka ne se vcrvat. Potoa, kromidot povtorno se stava i se pr`i zaedno so kompirite, se posoluva, se dodava crn piper i se pr`i u{te dve-tri minuti. Se slu`i so ise~kan magdonos.

A.P.