Izlo`bi

Dela na Korubin

Skopje, 22 mart.

Muzejot na sovremena umetnost podgotvuva retrospektivna izlo`ba na neodamna po~inatiot likoven umetnik Mile Korubin. Muzejot se soo~uva so te{kotii vo pronao|aweto na negovite sliki. Toj e avtor, koj zad sebe ostavil ogromen opus na dela.

Izlo`ba na Kole Manev

Skopje, 23 mart.

Vo Muzejot na grad Skopje be{e otvorena izlo`ba na makedonskiot likoven umetnik Kole Manev. Bea izlo`eni 18 dela raboteni vo maslena tehnika na platno vo razli~ni dimenzii.


Knigi

Svetski den na poezijata

Skopje, 21 mart.

Dru{tvoto na pisatelite na Makedonija organizira poetska sredba so koja se odbele`uva 21 mart - Me|unaroden den na poezijata. Uvoden zbor ima{e literaturniot kriti~ar Ivan Xeparovski, a dvaesetina makedonski poeti ~itaa del od svoeto tvore{tvo.

Gr~kiot prepev "Isto~na no}"

Atina, 22 mart.

Vo izdanie na atinskata izdava~ka ku}a "Aimos" ("Balkan"), ~ij glaven urednik e poznat gr~ki pisatel Kostas Valetas, denovive se pojavi poetski izbor od tvore{tvoto na makedonskiot pisatel Branko Cvetkoski. Gr~kiot prepev na poezijata na na{ot pisatel opfa}a pesni od site negovi dosega{ni stohozbirki, pod naslov "Isto~na no}".

"Amfiteatar"

Kavadarci, 22 mart.

Prvata kniga na Todor Bogev so naslov "Amfiteatar" neodamna ja izdade Domot na kulturata "Ivan Mazov-Klime" od Kavadarci. Knigata sodr`i 13 raskazi i dvaesetina pesni.


Teatar

"Avstraliski vetar"

Bitola, 23 mart.

Vo Narodniot teatar premierno be{e izvedena pretstavata "Avstraliski vetar" po knigata raskazi "Grob za du{ata" od @ivko ^ingo. Spored re`iserot Branko Stavrev, za pretstavata, kako bazi~na osnova zemeni se {est raskazi od spomenatata kniga raskazi.

Hit-pretstava

Skopje, 23 mart.

Na scenata na teatarot "Centar" be{e reprizirana hit-pretstavata "[oping i faking" na britanskiot avtor Mark Rejvenhil. Re`iser na ovaa pretstava e Srxan Jani}ijevi}.

Teatarska renesansa

Strumica, 23 mart.

Vo Narodniot teatar "Anton Panov" premierno be{e izvedena pretstavata "Son na letnata no}". Se o~ekuva so istata pretstava teatarot da u~estvuva i na festivalot "Vojdan ^ernodrinski" vo Prilep.

"Hamlet, rimejk"

[tip, 23 mart.

Vo Narodniot teatar vo ovoj grad be{e izvedena pretstavata "Hamlet, rimejk" od Svetislav Basara. Pretstavata e vo re`ija na Blagoj~e Bo`inovski.


Muzika

Makedonski xez-klub

Skopje, 22 mart.

Centarot za humani relacii zapo~na so realizacija na regionalniot proekt "Xez i Multimedia". Vo negovi ramki }e bide otvoren i xez-klub vo prostoriite na klubot "Sa~mo" vo Trgovskiot centar "Buwakovec".

"Denovi na makedonskata muzika"

Skopje, 28 mart.

Od 26 mart do 2 april se odr`a tradicionalnata, 24 po red manifestacija "Denovi na makedonskata muzika". Na ovaa manifestacija bea zastapeni 45 doma{ni i stranski avtori, a se organiziraa 11 koncerti.


Film

Filmska retrospektiva

Skopje, 21 mart.

Vo Muzejot na sovremena umetnost bea prika`ani kratkite filmovi od Dragan Abjani}, "Potoa", "Procesija", "Ena", "Ana", "Meksiko", "Pticite na crkvata Sveti Dimitrija", "od Sabvej", "Saraevo", "Vev~ani" itn. Retrospektivata se odr`uva vo ramkite na ~etvrtoto izdanie na "Skopje film festival".

Performans

Skopje, 22 mart.

Vo "Multimedija" be{e prezentiran Internet proekt-perfomans na jugoslovenskiot umetnik Zoran Naskovski. Perfomansot e vo ramkite na "Skopje film festival" i so nego "Multimedija" go promovira Oddelot za video, film i novi mediumi.

Kraj na "Skopje film festival"

Skopje, 26 mart.

So proekcijata na francuskiot film "Vengo" na re`iserot Toni Gatlif be{e zatvoren ~etvrtiot "Skopje film festival". Na ovoj festival bea prika`ani 60-ina filmovi od ponovata evropska kinematografija.