Hronika na verskite nastani vo krstopoklona nedela

TRETA DUHOVNA AKADEMIJA

Na 18 mart 2001 leto Gospodovo vo hramot pametnik "Sveti velikoma~enik Dimitrija" se proslavi krstopoklonata nedela - treta nedela na golemiot veligdenski post.

So prisustvo na poglavarot na MPC, Negovoto Bla`enstvo g.g. Stefan, na 16 mart se odr`a redovniot akatist - molitven ciklus za Presveta Bogorodica.

Vo polniot hram, sve{tenikot Dim~e Bojkovski so svojot melodi~en glas odr`a prekrasna duhovna beseda, so koja dopre do srcata na site prisutni vernici, kaj poglavarot na MPC g.g. Stefan i Mitropolitot evropski g. Gorazd. Vo umetni~kiot del, crkvovniot hor i recitatorite ostavija dobar vpe~atok. Taka, ovaa treta po red duhovna akademija dobi pozitivna ocenka od site prisutni.


Soborniot hram "Sveti Kliment Ohridski"

BITKA ZA KOMPLETNO DOVR[UVAWE

Po podolgo vreme, vo na{iot soboren hristijanski pravoslaven hram,kako pametnik na na{ata Svetiklimentova svetlina, dojdoa denovite za doyiduvawe na svoeto vistinsko voskresenie.

Eden podolg period toj `ive{e ednostavno nedovr{en, zapostaven. Kako minuvaa denovite, mesecite, pa i godinite toj po~na da se oblikuva so fresko-slikawe po celata crkva.

Site dosega{ni stare{ini na hramot storija po ne{to, nekoj pove}e nekoj pomalku. No, so doa|aweto na otec Tomislav Petkovski za stare{ina, zapo~na vistinskata bitka za negovoto kompletno dovr{uvawe. Ovaa sveta misija ja po~na pokojniot stare{ina, otec Mile Slamkov, a negovoto delo u{te pouspe{no go prodol`i otec protojerej g. Tomislav.

Negovoto s# u{te nerazjasneto odewe go zameni otecot protojerej g. Ivan Kacarski, koj sega e stare{ina. Kako {to sme zapoznati, otec Kacarski se zazel so krupniot proekt. Najprvo, dolna moderna sala za obredi, predavawa i koncerti, a }e prodol`i so kompletnoto ikonoslikawe i realizirawe na proektot, ograduvawe na crkvata so edna pristojna ograda za eden reprezentativen soboren hram.


Vo soborniot hram "Svetite apostoli Petar i Pavle"

"OTVORENA VRATA"

Od 16 mart 2001 leto Gospodovo, vo soborniot hram na "Svetite apostoli Petar i Pavle" vo skopskata naselba \or~e Petrov zapo~na so rabota dolgoo~ekuvanoto versko u~ili{te, duhoven univerzitet po veronauka i duhovno vospitanie. Vo simpati~nata sala na noviot crkoven objekt, m.g. Ivica Todorovski, odgovoren po literatura i misionerstvo, go odr`a prviot ciklus predavawa "Otvorena vrata", koi bea toplo pozdraveni od prisutnite slu{ateli. Toj uspea da go zadovoli zadovoli vkusot na slu{atelite i da gi napravi predavawata otvoreni i dostapni za site vernicite.

Vo predavaweto se vklu~i i otec Haralampie, koj dade edno uspe{no duhovno rezime. Ovie predavawa se odr`aa na 15, 16 i 17 mart za da prodol`at na 20 mart, dvapati nedelno, so po~etok vo 18 ~asot. Site predavawa se vo organizacija na misionerskiot sektor na "\akonijata" od Skopskata mitropolija. Neka Gospod gi blagoslovi ovie svetli migovi.

Jas sum Vratata;

koj }e vleze preku Mene, }e se spasi

(Jovan 10,9)

Pi{uva: Dragan ZAFIROV