Crkvata }e n# izvle~e od lavirintot na razdvoenosta i omrazata

NA[ETO EVANGELIE

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

[to stanuva so nas? Nie kako da zaboravame deka sme bibliska zemja. Apostol Pavle svoeto misionerstvo go zapo~na na ovie bibliski prostori. Prvite ~ekori na Evangelieto se zapo~nati tokmu na ovie makedonski prostori, a nie se raspa|ame vodeni od sebi~nosta, dodeka gordosta ni e paravan na mudrosta.

Milosta e zagrozena so kriminal, a duhovnosta sme ja zamenile so podlost. Kaeweto e odneseno so viorot. Dobrinata i humanosta se pretvoraat vo paja`ina na netrpelivost. Qubovta i verata se vo zalez. Gospoda go spomnuvame samo koga ni treba. Satanizmot ni e poblizok od vistinata, a patriotizmot oksidiral. Bo`e, razbudi go Makedonecot da se vrati vo svoeto gnezdo. Site nie sudbinski sme pod eden pokriv.

Poradi toj sindrom na neodlu~nost i podvoenost Makedonecot pa|a{e pred kordonite na kodo{ite i la`nite prijateli, a bea progoltani i golem broj velikani, heroi, mudreci. Tie sakaat da n# rascepat, da n# dokusurat, da im bideme robje za nivniot li~en biznis.

Na{ata Pravoslavna Svetiklimentova crkva, }e mora da smogne vozvi{eni i pre~isti sili za da n# izvle~e od lavirintot na taa prokleta razdvoenost i omraza.


Vo hramot "Sveta Prepodobna Petka Paraskeva"

VTORA DUHOVNA AKADEMIJA

  • Poseben segment na ovaa akademija be{e referatot, besedata na protojerej otec Zoran Tanev, koj uspea so svojot prefinet talent da gi pleni site prisutni gosti i vernici

Na den 11 mart 2001 godina, vo hramot na prepodobna Petka Paraskeva se odr`a Vtorata duhovna akademija, posvetena na golemiot Veligdenski post. S# se dvi`e{e po eden besprekoren red. Po ve~ernata bogoslu`ba vo crkovnata sala, polna so vernici i gosti, zapo~na akademijata. Poradi prezafatenost, Poglavarot na MPC Negovoto Bla`enstvo g.g. Stefan ne be{e prisuten, no tuka bea arhijerejskiot namesnik, otec protojerej Dragi Kostadinov i arhijerejskiot namesnik, protojerej otec Metodija Lazarevski. Crkovniot hor ja zapo~na programata so odli~niot dirigent g. Stojan Ilievski, koj na dvapati otpea po dve duhovni kompozicii. Isto taka nastapi i horot "M-ca Vasa Meglenska", pod rakovodstvo na dirigentot, g-ca Marija Andonova. Vo programata bea zastapeni i nekolku recitali od u~enici. Na akademijata, kako gostin, zede u~estvo i poznatiot artist g. Slavko Ninov, koj se pretstavi so eden monolog od Grigor Prli~ev, izveden na soodveten staromakedonski dijalekt.

Poseben segment na ovaa akademija be{e referatot, besedata na protojerej otec Zoran Tanev, koj uspea so svojot prefinet talent da gi pleni site prisutni gosti i vernici.

So eden zbor, akademijata be{e uspe{na so posebno vnimanie kon sve{tenikot otec Traj~e Petkovski, koj uspea ovaa Vtora akademija, vo ~est na veligendskiot post, da si ja dobie svojata pozitivna ocenka, kako i po prisutnosta na gostite i vernicite.

Pi{uva: Dragan ZAFIROV