Gostuvawe na makedonskata grupa "Area" kaj isto~niot sosed

"SITE MOI SLIKI" VO SOFIJA

Vo nedelata na 11 mart vo Bugarija, vo elitniot sofiski klub "Mr. Pan~", makedonskata rok grupa "Area" priredi koncert. Rokerite imaa mo`nost da u`ivaat vo dvo~asovnata svirka vo `ivo na ova grupa. Na koncertot bea izvedeni hitovite "Site moi sliki", "Bidi moj", O~i angelski" i drugi, koi publikata gi znae{e, zatoa {to imala mo`nost da gi gleda i slu{a na bugarskata televizija.

Po dvomese~nata pauza od spektakularnite koncerti na Skopskoto sajmi{te, ova e prv nastap na "Area" od nizata najaveni nadvor od dr`avava.