POLITIKA

RAZGOVOR: Nasto Palioski, pretsedatel na Svetskiot makedonski kongres za Evropa

AKO SE OTKA@EME OD SVOETO IME, NE SME MAKEDONCI

Pi{uva: @aklina MITEVSKA

  • Ona {to se slu~uva na Tanu{evci e samo obid da se vidi do kade mo`e da odat albanskite ekstremisti. Tuka tie nemaat nikakva {ansa. Dosta ve}e Evropa gi krepe{e. Samite za sebe si napravija zlo

Na 17 mart e zaka`ano Godi{noto sobranie na Svetskiot makedonski kongres, na koe }e ima nov reizbor. Pretsedatelot na SMK za Evropa, Nasto Palioski, veli deka dokolku ostane na funkcijata i ponatamu }e se posveti na interesite na Makedoncite - iselenici.

Go pra{avme g. Palioski dali i Makedonci vo Germanija se zagri`eni za slu~uvawata vo Tanu{evci.

Ona {to se slu~uva na Tanu{evci e samo obid da se vidi do kade mo`e da odat albanskite ekstremisti. Tuka tie nemaat nikakva {ansa. Dosta ve}e Evropa gi krepe{e. Samite za sebe si napravija zlo. Nie Makedoncite vo Germanija nikoga{ ne sme imale strav i nikoga{ od ni{to nema da se pla{ime. Tie {to se pla{at i {to }e otstapat od svoeto ne se Makedonci, veli Palioski.

RAZGRANI^UVAWE

Okolu potpi{uvaweto na Spogodbata za definirawe na granicata so SRJ razmisluvawata na Palioski se deka Makedoncite vo Germanija i li~no toj ne se mnogu zadovolni, osobeno za statusot na manastirot "Sveti Prohor P~iwski", bidej}i s# u{te ni{to ne se znae i dodava:

Znaeme samo {to imame vo momentov, a ne znaeme {to }e imame vo idnina. Na{ite granici nikoj ne mo`e da gi menuva. Nie sme skromni i ne go barame svoeto. Za ova {to se slu~uva samite sme si vinovni. Ne vodevme smetka za na{ite pograni~ni mesta. Vinovni se site dosega{ni Vladi, i SDSM i VMRO - DPMNE.

Za na{ata negri`a za pograni~nite mesta, Palioski dava i eden primer od seloto Jablanica, koe se nao|a na 8 kilometri oddale~enost od albanskata granica. Tamu bila otvorena policiska stanica i kolku tolku gra|anite bile za{titeni od kra`bi. Po nejzinoto ukinuvawe grani~arite se vratile "vo kafuliwata vo Struga", pa kako rezultat na toa se javile kra`bi.

Za promenata na imeto na Makedonskata pravoslavna crkva i imeto na Republika Makedonija, Palioski e deciden:

Promenata na imeto na MPC e najgolemiot sram. Nikoj nema hrabrost i ne smee da go promeni nitu imeto na MPC, nitu imeto na dr`avata. Nie sme bibliska zemja. Toa nikoj ne smee da go odre~e. Nikoj ne smee toa da go stori i nema takva smelost. Va`no e nie kako Makedonci da ostaneme zaedno. Normalno e imeto na dr`avata da bide Makedonija. [to se odnesuva do inicijativata za makedonskiot grb koja zapo~na kon krajot na fevruari, mislam deka taa do krajot na maj uspe{no }e zavr{i.

Vo vrska so pra{aweto za toa kakvi se odnosite vo Evropskata eparhija, Palioski veli deka ako MPC prodol`i so vakva politika kakva {to ja nametna, i vo Evropa }e se slu~i istoto {to se slu~uva so Eparhijata vo Avstralija i deka MPC ne treba mnogu da se me{a vo politikata.

PRAVO NA GLAS

Gospodinot Palioski do pretsedatelot na Republika Makedonija i do Vladata dostavi barawe za izmeni i dopolnuvawa na Zakonot za izbor na pratenici, za izbor na pretsedatel i za lokalnite izbori vo delot na ostvaruvaweto na izbira~koto pravo na dr`avjanite na Republika Makedonija, koi prestojuvaat nadvor od granicite na dr`avata vo diplomatsko-konzularnite pretstavni{tva ili po po{ta.

Jas ne znam zo{to dosega se pla{e{e i ovaa i prethodnata Vlada. Mislam deka }e dobijam pozitiven odgovor, zatoa {to krajno vreme e da se osvestat deka nie Makedoncite od svetot sme del od makedonskiot organizam. Ne sme `edni za fotelja, tuku sakame da pomogneme vo sekoj pogled. Sakame da bideme dobredojdeni za Makedonija. Na{ite vlasti treba da dadat samo soglasnost, a nie dobro }e go organizirame glasaweto, nema da vadime pi{toli i nema da ima nikakvi izborni manipulacii. Gi barame samo programite na politi~kite partii, a Makedoncite sami }e si odlu~at za kogo }e go dadat svojot glas, objasnuva Palioski.

Za odnosot na vlasta kon na{ite iselenici toj veli deka s# u{te e ~len na VMRO-DPMNE, no negovoto mislewe za partijata na vlast e poinakvo od dosega{noto. Nitu SDSM ne napravila ni{to za na{ite iselenici.

Nie Makedoncite vo svetot }e bideme zadovolni ako edna{ na Balkanot zavladee mir. Dosta ni e od politiki. Politikata ne nosi pe~alba. Treba da ja razvieme ekonomijata. Da ne investirame samo vo Skopje, tuku i vo drugite mesta, zatoa {to samo na toj na~in mo`eme da go zadr`ime sopstvenoto naselenie. Mojot apel do Vladata na Republika Makedonija e taa da izvr{i pogolemo vlijanie vrz bankite i pove}e da investira vo pretprijatija, a ne vo kafuliwa i restorani, zaklu~uva Palioski.