ZDRAVSTVO

"Zagadenata" Odluka i "nekorigiraniot" vozduh protiv natalitetot kaj Makedoncite

ZEMJA NA STARCI!

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Zeleniot centar od Veles gi obelodeni frapantnite rezultati vo koi se veli deka od zemenite delovi od placentata po poroduvaweto, rodilkite od Veles imaat za tri pati pove}e olovo otkolku kaj rodilkite od Skopje koi isto taka `iveat vo zagadena sredina
  • Kakvi li }e bea soznanijata, dokolku se ispita{e nivoto na olovo kaj `enite koi `iveat vo ekolo{ki po~isti sredini i se sporede{e so dobienite rezultati od Veles? Razo~aruva~ki, katastrofalni, porazitelni...

Po dolgo nategawe i prepukuvawe prviot fondovec, Vojo Mihajlovski i prviot lekar vo Ministerstvoto za zdravstvo, Dragan Danilovski, kone~no iznajdoa zaedni~ki jazik od koj proizleze nivno primirje so {to ja zakopaa voenata sekira. Izvr{ena e korekcija na famoznata Odluka za participirawe okolu koja se digna ogromen prav.

Kone~niot dogovor e deka pacientite na dijaliza, maligno bolnite, dijabeti~arite, hemofili~arite i site drugi osigurenici ~ie lekuvawe dosega be{e pokrieno so nacionalni programi, }e bidat oslobodeni od pla}awe participacija na zdravstvenite uslugi.

Mora da priznaeme deka so ovaa vest malku im olesna na ovie pacienti i im dojde kako leksilium za nivnite prethodno dobro razdrmani nervi. Kaj nas, kako sekoga{ i za s#, pa i vo ovoj sektor, praktika e prvo da se krene golema fama, pa potoa da nastapi period na zati{je. Vakviot tek na rabotite voop{to ne n# ~udi, zatoa {to ova e ve}e videno mnogu pati. Pu{taweto na "probni baloni" stana sekojdnevie i se praktikuva kako na~in za re{avawe na problemite i nedorazbirawata vo na{ata zemja.

RASPLAKANI RODILKI

No, dali ova zati{je }e donese nekakov red ili, kako {to veli narodot, ova povtorno }e bide zati{je pred bura. Na povidok e u{te edno razo~aruvawe kaj del od pacientite koi prethodno gi u`ivaa privilegiite da ne pla}aat participacija, zatoa {to za niv ovaa Odluka ne va`i. S# u{te ostanuva otvoreno pra{aweto za rodilkite i decata od sedum do 14 godini za koi isto taka }e se bara modus da bidat oslobodeni od participacija. Nastapuva vreme na is~ekuvawe dodeka "va`nite" li~nosti iznao|aat "najdobro" re{enie, a dotoga{ trudnicite, moraat da platat za ra|aweto na nivnoto novoroden~e, ili pak neka se strpat so poroduvaweto dodeka zavr{i pazareweto me|u Vojo i Dragan. ]e bideme li povtorno svedoci na sceni od rasplakani majki - rodilki koi }e nemaat sredstva da platat za poroduvaweto i koi, dodeka ne prisoberat pari, se prinudeni svoite deca da gi ostavat "na sigurno" kaj sestrite? No, sepak, nie sme trpeliv narod i podgotveno }e go do~ekame slednoto iznenaduvawe.

Dobro bi bilo dokolku ova e edinstvenoto ne{to {to gi ma~i rodilkite. No...?! Koga na razgoreniot ogan }e mu se doturi u{te malku maslo, }e izbie golem plamen koj }e ima negativen efekt. Tuka ne stanuva zbor samo za poedine~nite odgovorni lica koi so vakvite odluki pridonesuvaat natalitetot kaj Makedoncite drasti~no da se namali, tuku sega i prirodata (iako i tuka e vme{an ~ove~kiot faktor) raboti protiv `elbata na idnite majki da imaat svoj zdrav porod.

TOKSI^NA SREDINA

"Gri`ata" na Ministerstvoto za zdravstvo za zgolemuvawe na natalitetot padna vo voda po neodamne{nata {okantna vest od "Zeleniot centar" vo Veles. Vo nea se obelodenija frapantnite rezultati vo koi se veli deka od zemenite delovi od placentata po poroduvaweto, rodilkite od Veles imaat tri pati pove}e olovo otkolku kaj rodilkite od Skopje koi isto taka `iveat vo zagadena sredina. Kakvi li }e bea soznanijata, dokolku se ispita{e nivoto na olovo kaj `enite koi `iveat vo ekolo{ki po~isti sredini i se sporede{e so dobienite rezultati od Veles? Razo~aruva~ki, katastrofalni, porazitelni... [to treba da se slu~i pa Ministerstvoto za zdravstvo i Ministerstvoto za `ivotna sredina da prezemat merki za re{avawe na problemot?

Po seto ova, sekoja majka koja se gri`i za svojot porod e stavena vo polo`ba da misli, da se premisluva, da se otka`uva ili pak da rizikuva da rodi. Svesna za toa i razmisluvaj}i deka `ivee vo sredina obvitkana od oblak toksi~ni materii i vo vreme na ekonomska kriza koga pove}eto semejstva `iveat od den za den, ne & preostanuva ni{to drugo, tuku mislata da ima svoj porod da ja realizira vo nekoe podobro i po~isto vreme.

A, bidej}i na{ite stru~ni lica sekoga{ reagiraat bavno, na makedonskata `ena - potencijalna majka, po s# izgleda ova }e & ostane pusta `elba, a Makedonija }e bide preplavena od babi i dedovci, odnosno }e bide zemja na starci.