Voznemirenost na Makedoncite od zagrozenata pograni~na zona

SUDIRITE GI PODGREVAAT DOJDENCITE OD KOSOVO

Pi{uva: @aklina MITEVSKA

  • Tenzija za zagrozuvawe na bezbednosta vo Struga nikoga{ nemalo. Imalo nekoi sporadi~ni momenti, no tie nikoga{ ne bile tolku izrazeni kako vo drugite delovi od dr`avava. Klasi~na dezinformacija e deka lu|eto od ovoj kraj gi prodavaat svoite imoti i se selat vo isto~na Makedonija, veli gradona~alnikot na Op{tina "Struga", Romeo Dereban
  • Cela Makedonija, site roditeli se zagri`eni za svoite deca. Albancite vo gradot Ki~evo nikoga{ ne se odnesuvale kako {to treba, veli gospo|a Trajka Cvetanoska od Ki~evo

Gra|anite na Republika Makedonija se zagri`eni poradi slu~uvawata na severnata granica, kako i mo`nosta nastanite da eskaliraat i da se slu~i nova vojna na Balkanot.

Vo reonot na Tanu{evci se slu~uva vistinska vojna, a `itelite na okolnite sela Go{ince i Malino, voznemireni od vooru`enite prestrelki, gi napu{tat svoite ogni{ta i se selat vo Lipkovo, Ara~inovo, ^erkeze i Kumanovo. Dali & se zakanuva na Makedonija nova begalska kriza? Kolku Makedoncite se ~uvstvuvaat bezbedni vo svojata tatkovina?

BEGALCI

Gradona~alnikot na Op{tinata "Ara~inovo", Re{at Ferati, vo svojata izjava veli deka vo Ara~inovo ima okolu 40 lica {to se prebegani od Malino i deka begalcite se prifateni od nivnite rodnini. Spored iskazite na nekoi begalci vo Ara~inovo, vo reonot na Tanu{evci se vodi vistinska vojna me|u pripadnicite na ARM i neidentifikuvani albanski grupi.

Za da vidime kolku Kumanov~ani se ~uvstvuvaat bezbedni i dali postoi voznemirenost kaj niv poradi slu~uvawata na severnata granica, vospostavivme kontakt so na~alnikot na UVR Kumanovo, Dragi Nestoroski.

Toj ni izjavi deka Kumanovo, sega za sega, e bezbedno. Nema informacii deka kumanov~ani gi napu{taat svoite ogni{ta. Nema provokacii nitu od makedonskoto, nitu od albanskoto naselenie. Toa {to se slu~uva na granicata e daleku od gradot Kumanovo.

Iako vnimanieto na na{ata i svetskata javnost e naso~eno kon sever, sepak zagri`enost postoi i kaj Makedoncite od jugozapadniot del na Makedonija. Zagri`enosta e opravdana i poradi faktot {to napadite na policiskite stanici i provokaciite od Albancite zapo~naa tokmu vo ovoj del. Da potsetime deka s# u{te e aktuelna idejata za "Golema Albanija", tuka bea i nemirite za istaknuvawe na albanski znamiwa vo op{tinskite zgradi vo Gostivar i Tetovo itn. Za vreme na vojnata vo porane{na Jugoslavija ima{e informacii deka mnogu makedonski semejstva, poradi stravot od albanskite begalci i poradi raznite pritisoci od albanskiot ekstremizam, gi napu{tija svoite domovi vo Tetovo i Gostivar i se preselija vo isto~niot del na Makedonija. Iako strastite malku se smirija, Makedoncite od Zapadna Makedonija stravuvaat od nova reka begalci koi }e dopatuvaat od grani~niot premin Ja`ince i poradi mo`nosta tie da predizvikaat novi sudiri.

VOZNEMIRENOST

Gradona~alnikot na "Struga", gospodinot Romeo Dereban, vo svojata izjava za na{iot nedelnik re~e deka tenzija za zagrozuvawe na bezbednosta vo Struga nikoga{ nemalo. Imalo nekoi sporadi~ni momenti, no tie nikoga{ ne bile tolku izrazeni kako vo drugite delovi od dr`avava. Klasi~na dezinformacija e deka lu|eto od ovoj kraj gi prodavaat svoite imoti i se selat vo Isto~na Makedonija.

Site od Op{tinata "Struga" se za obedineta Evropa. Site reagirame protiv bandite koi go pqa~kaat naselenieto vo okolinata na Struga, bez razlika dali stanuva zbor za makedonski ili albanski gra|ani i bez razlika dali kradcite se od okolinata na Struga ili od Albanija. No, vo sekoj slu~aj `itelite na Struga se bezbedni, zaklu~i g. Dereban.

Sepak, stru`ani imaat malku poinakvo mislewe od nivniot gradona~alnik vo vrska so bezbednosta vo Struga.

Da, zagri`eni sme za na{ata bezbednost. Eskalacija na sudirite bi mo`ela da se slu~i, no ne tolku brzo, veli edna anonimna gospo|a.

Naselenieto od Debar i okolnite sela postojano se `ali na navleguvawe na na{a teritorija na bandite od Albanija koi go pqa~kaat naselenieto.

So garancija mo`am da vi ka`am oti nema slu~ai na selewe na Makedoncite od Debar. Vo toa mo`ete da se uverite ako gi pra{ate zdru`enijata na Makedoncite, partiite koi tuka postojat, na primer VMRO - DPMNE, SDSM i drugi, veli g. Muhamed [ehu, zamenik - pretsedatel na Op{tina "Debar".

Za kra`bite na poku}ninata na semejstvata, toj potencira deka tie se od ekonomski pri~ini, a ne od politi~ki.

S# u{te ne e konstatirano deka kra`bite se vr{at od Albancite. Mo`am so sigurnost da vi ka`am deka nitu edna makedonska ku}a ne e ograbena. Nie sme vo kontakt so Ministerstvoto za odbrana i MVR. To~na e konstatacijata na gradona~alnikot na "Debar", deka na vakvite pojavi ne treba da im davame pogolemi razmeri, zatoa {to kra`bi, i toa vo pogolem obem, ima i vo drugite delovi na dr`avava. Toa mo`eme da go vidime i od informaciite vo mediumite. Ovde kra`bite se minimalni, objasnuva g. [ehu.

Za svojata sudbina zagri`ena e i Mirjana od Tetovo.

Ona {to se slu~uva na severnata granica najmnogu n# zagri`uva nas Makedoncite od Zapadna Makedonija. Toa voop{to ne e ubavo. Treba pobrgu da se re{i. U{te so begalskata kriza se nasetuva{e deka }e se slu~i ova {to sega se slu~uva. Jas sum `iveela na ulica kade {to od ednata strana imalo Albanci, a od drugata Makedonci i nemalo nikakvi problemi. Incidentite gi predizvikuvat onie dojdenite. Dali dene{nava politika gi pravi odnosite vakvi, ne znam. Preku Ja`ince mo`en e nov bran begalci i eskalacija na situacijata, veli Mirjana.

Gradona~alnikot na "Ki~evo", g. Vlado Korunoski, ni potvrdi deka gra|anite na Op{tinata "Ki~evo" se bezbedni.

Nema nasilno prodavawe na imotite i selewe na Makedoncite vo drugi delovi na dr`avava. Napadite koi dosega se slu~ija na objektite vo Ki~evo ne se od makedonskite Albanci, tuku od Albancite od nadvor, objasnuva g. Korunoski.

Identi~en stav po ova pra{awe ima i negovata sogra|anka, gospo|a Trajka Cvetanoska.

Cela Makedonija, site roditeli se zagri`eni za svoite deca. Albancite vo gradot Ki~evo nikoga{ ne se odnesuvale kako {to treba, veli taa.

VOENA PSIHOZA

Za svojata bezbednost zagri`eni se i Makedoncite od skopskite naselbi Topansko Pole, ^air i drugi kade {to pogolemiot del od naselenieto e od albanska nacionalnost. Nivniot zaedni~ki stav e deka s# u{te nemaat nikakvi problemi so Albancite, koi se nivni sosedi. Problemite gi predizvikuvaat onie koi doa|aat od nadvor. No, sepak postoi voznemirenost i zagri`enost poradi mo`nosta sudirite od severnata granica da eskaliraat.

Kako i da e, kaj makedonskoto naselenie voenata psihoza odamna e prisutna. Prifa}aweto vojna so albanskite ekstremisti }e bide ne{to najlo{o za nas i za samiot Balkan. NATO i me|unarodnata zaednica ne smeat toa da go dozvolat, zatoa {to Makedonija e va`en regionalen centar na Balkanot. NATO mora da gi spre~i sudirite!Ona {to se slu~uva na severnata granica najmnogu n# zagri`uva nas Makedoncite od Zapadna Makedonija. Toa voop{to ne e ubavo. Treba pobrgu da se re{i. U{te so begalskata kriza se nasetuva{e deka }e se slu~i ova {to sega se slu~uva. Jas sum `iveela na ulica kade {to od ednata strana imalo Albanci, a od drugata Makedonci i nemalo nikakvi problemi. Incidentite gi predizvikuvat onie dojdenite. Dali dene{nava politika gi pravi odnosite vakvi, ne znam. Preku Ja`ince mo`en e nov bran begalci i eskalacija na situacijata, veli Mirjana od Tetovo.


S# u{te ne e konstatirano deka kra`bite se vr{at od Albancite. Mo`am so sigurnost da vi ka`am deka nitu edna makedonska ku}a ne e ograbena. Nie sme vo kontakt so Ministerstvoto za odbrana i MVR. To~na e konstatacijata na gradona~alnikot na "Debar", deka na vakvite pojavi ne treba da im davame pogolemi razmeri, zatoa {to kra`bi, i toa vo pogolem obem, ima i vo drugite delovi na dr`avava. Toa mo`eme da go vidime i od informaciite vo mediumite. Ovde kra`bite se minimalni, objasnuva g. [ehu, zamenik - pretsedatel na Op{tina "Debar".