POLITIKA

Poraka od pretsedatelot na MANU, Georgi Efremov, do pretsedatelot na Akademijata na naukite na Albanija, Uli Popa

DA ZAPRE OVA IRACIONALNO LUDILO

Otvoreno pismo do akademik Uli Popa, pretsedatel na Akademijata na naukite na Albanija - Tirana

Po~ituvan kolega Popa,

Dodeka ova Vi go pi{uvam, na severnata granica na Makedonija kon Kosovo Albancite i Makedoncite pukaat edni vo drugi. Prvite `rtvi ve}e se pogrebuvaat. Tatne`ot na vojnata zlokobno se {iri, pridru`en so leleci i solzi na nevini mladi semejstva so nivnite deca siraci. U`as i strav gi zafati i site makedonski gra|ani Albanci. Tie begaat i baraat novi bezbedni zasolni{ta. Me|unarodnata zaednica pravi golemi napori da se sopre i da se onevozmo`i novo balkansko voeno `ari{te. I dodeka gi gledam televiziskite storii "od terenot", vo koi se montiraat sekvenci so koi golemite "demokratski i nezavisni mediumi" ja izopa~uvaat realnosta i svesno ja iskrivuvaat vistinskata slika za nea, jas sum vo nedoumica, dali gospodine Popa, se slu~uva ili pak se inscenira vojna. Toa mi dava pravo da se soo~am so faktot deka istorijata na Balkanot se pervertira ovoj pat od tragedija vo farsa.

Pred dve godini, gospodine pretsedatele, na{ite dve akademii gi razmenija svoite gledi{ta niz dva sprotivstaveni dokumenta. Edniot be{e Va{iot - "Platforma za re{avawe na albanskoto nacionalno pra{awe", drugiot na{iot - "Obra}awe na MANU po povod 'Platformata za re{avawe na albanskoto nacionalno pra{awe' na Akademijata na naukite na Albanija". Koga vo letoto minatata godina prestojuvavme kako Va{i gosti vo Tirana, sakavme vo razgovorite da go pokreneme i pra{aweto za na{iot zapo~nat, no nezavr{en dijalog. Toga{ Vie ni rekovte deka Platformata na Va{ata Akademija e ve}e minato. Taka, se slu~i da ne dobieme odgovor na na{ite kriti~ki gledi{ta. Odgovorot ne stasa od Vas, gospodine Popa, no denovive toj ni be{e vra~en od Tanu{evci. Vo taa oru`ena kanonada {to nekolku dni i no}i ne zapira{e, do mene kako da doprea zborovite od Va{ata Platforma za "celo Kosovo so negoviot glaven grad Skopje", za "ju`niot del na istorisko Kosovo, ili za severniot del na Republika Makedonija kako albanska zemja" i za "obedinuvawe na site albanski etni~ki prostori vo edna edinstvena nacionalna dr`ava".

Ne veruvav deka zborovite, makar i onie {to se upatuvaat na tenkite "nacionalni ~uvstva", tolku brzo se ispolnuvaat.

Me|utoa, ne go pi{uvam ova pismo do Vas za da Ve potsetam na nekoi neprijatni istoriski reminiscenci {to se razbudija vo mene denes. Idejata mi e, obratno, sosema druga i poinakva. Vo vremeto koga od razni strani se nudi oru`je za da se zamol~i oru`jeto, jas sakam da Vi ponudam prijatelski zborovi za so niv da apeliram kon Vas, Vie i site nie zaedno od svetot na naukata i umetnosta, da prezememe s# {to e vo na{ata mo} vedna{ da zapre ova iracionalno ludilo, koe na site ni nosi golemo zlo, te{ki nesre}i i bezmerni stradawa i {to gi doveduva lu|eto, i pokraj toa {to se bliski edni so drugi, me|usebno da se ubivaat!

Nie sme, drag kolega Popa, obajcata, ve}e po svojata nau~na vokacija, povikani da gi lekuvame lu|eto i da im se najdeme vo sekoja maka. Vi gi pi{uvam ovie zborovi da Ve povikam, vo ovie tragi~ni migovi za site nas, da se obideme zaedno da dojdeme do novi le~ebni zborovi, do zborovi na golema nade` i doverba, na koi koravata balkanska ideologija za povikot na po~vata i krvta im e ve}e tu|a i za koi nivnite mali nacionalni dr`avi s# pove}e im se tesni, za da se vivnat vo golemiot svet na zapadnoevropskiot univerzalizam i humanizam.

So netrpenie ja o~ekuvam na{ata skore{na sredba vo Skopje na Me|unarodnata nau~na konferencija "Balkanot vo noviot milenium", na koja uveren sum, }e najdeme intelektualna i moralna sila da sozdademe proekti na edna nova evropska idnina na na{iot Poluostrov.

Dotoga{ ostanuvam so izrazi na dlaboka po~it.

Georgi D. Efremov pretsedatel na MANU