Nedela na pravoslavieto

SIMBOL ZA NA[ETO VISTINSKO HRISTIJANSKO POSTOEWE

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

  • Kade e na{iot pravoslaven hristijanski bastion na na{iot arhiepiskopski Soboren hram "Sv. Kliment Ohridski"? Ovoj na{ golem svetilnik tokmu na ovoj svetol den li~e{e ta`no, ~udno zbunet. Kade ste makedonski vernici, kade ste dragi pravoslavci?
  • Ovoj pat ne sakame nikogo da opomeneme. Nie sme opomenati od Boga i od vistinskata gletka {to ja ~uvstvuvame. Taa be{e so nas i vo nas

^etvrti mart e praznik za edno ve~no pametewe i mo{ne svetlo se}avawe. [to e za nas nedelata na pravoslavieto?

Pravoslavnata nedela se na{ite heruvimi. Toa e vistinata za na{eto veruvawe, spasenie, na{eto sonce - Spasitelog Gospod Isus Hristos.

Nie slavime kako prestolen grad na na{ata MPC, na{eto bitie, samostojna Republika Makedonija.

Kade e na{iot pravoslaven hristijanski bastion na na{iot arhiepiskopski Soboren hram "Sv. Kliment Ohridski"? Ovoj na{ golem svetilnik tokmu na ovoj svetol den li~e{e ta`no, ~udno zbunet. Kade ste makedonski vernici, kade ste dragi pravoslavci? @alna be{e gletkata i dali bevte dvaeset i trieset bra}a i sestri. Okolu nas be{e na{eto sve{tenstvo, no i od niv nedostigaa mnozina.

Na{iot po~ituvan i mudar poglavar, Negovoto Bla`enstvo g.g. Stefan, be{e na svojot vladi~ki stol, a do nego po~ituvaniot vladika Evropski, g. Gorazd. Site bevme na svoite mesta. S# si minuva{e po nekoj red. Topla be{e ve~ernata pravoslavna molitva. Primerna be{e i besedata i dopirni za na{ite du{i i za golemoto se}avawe za golemiot den. No, golemiot praznik li~e{e i na edna opomena: Dali smeeme na ovoj presvetol pravoslaven praznik da bideme vo ovaa sramna polo`ba.

No, vol{ebnosta na silen i neprebolen pravoslaven mit nikoj nema sila da ja skr{i. Za `al, nie si ja kr{ime taa na{a nezamenliva pravoslavna prozba. Site nie sme toj golem ~asovnik za isku{enie i odgovornost pred oltarot na na{ata svetla i besmrtna avtokefalna Makedonska Svetiklimentova crkva.

Ovoj pat ne sakame nikogo da opomeneme. Nie sme opomenati od Boga i od vistinskata gletka {to ja ~uvstvuvame. Taa be{e so nas i vo nas.

Poglavarot e mudar i toj }e ja sogleda vistinata, za{to na ~etvrti mart vo Soborniot hram, pravoslavniot ~in na na{eto postoewe, nekoj ja presekol svetata lenta {to zagri`uva.

Zapo~na i duhovnata akademija posvetena na denot. Po~naa angel~iwata. No, za `al tie po~naa, recitiraa. Prvite dobro, drugite se ma~ea i dadoa s# {to mo`ea. Odgovornata verou~itelka, sestra Biljana, opravdano reagira{e: "Do poslednata minuta bev na stra`a, no ni{to ne mo`ev. Docna be{e. Stare{inata, g. otec Kacarski, da si zapi{e vo svojot bele`nik i ovaa pravoslavna nedela e poseben praznik i da znae {to e duhovna akademija pred liceto na poglavarot". Horot spasi s#. Ja spasi ~esta na Soborniot hram i ~esta na praznikot i svojata ~est. Horot be{e primeren, odgovornosta opomenuva. Ovoj krasen golem praznik ne mo`e da ni prosti.


Sve{tenstvoto vo "Sveti Velikoma~enik \or|i" vo ^air - Skopje

POD ZAKRILATA NA GOSPODOVATA MILOST

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

  • Protojerej otec Zoran Stamenkovi} i Sa{a Dodevski se sekoga{ vo dvi`ewe i se obiduvaat da ja prika`at mo{ne toplata bratska duhovna sorabotka i da se pretstavat kako vistinski sve{tenici vo ova dene{no obremenoto burno vreme

^estopati koga }e go posetime bla`eniot i prekrasen hram na "Sveti Velikoma~enik \or|i" vo naselbata ^air, morame da gi vidime i so`iveeme dvata mladi sve{tenika koi neumorno ja sakaat ovaa crkva koja denes so svoeto renovirawe se pretvora vo edna cvetna duhovna oaza.

Protojerej otec Zoran Stamenkovi} i Sa{a Dodevski se sekoga{ vo dvi`ewe i se obiduvaat da ja prika`at mo{ne toplata bratska duhovna sorabotka i da se pretstavat kako vistinski sve{tenici vo ova dene{no obremenoto burno vreme od koi i crkveniot `ivot ne e po{teden.

Zoran Stamenkovi} e stare{ina na parohiskata crkva vo izgradba "Sveti Nikola" vo naselbata Skopje - Sever vo koja toj ja zapo~nal svojata realizacija za nejzinoto duhovno i sveto vostoli~uvawe. Daj Bo`e godinava ovoj hram da ja dobie svojata kruna za svoeto malo i skromno voskresenie. Vtoriot sve{tenik, Sa{a Dodevski, e eden od u~esnicite vo renoviraweto na glavniot hram.

Tie se `iv primer kako treba da `iveat sve{tenicite pod zakrilata na Gospodovata milost i bidat vistinski duhovni kormilari, doka`uvaj}i deka sekoj sve{tenik so sve{tenik treba da `ive vo bratska qubov koja Gospod im ja blagoslovil na ovie dvajca duhovnici. Toa se sve{tenoslu`iteli koi se obiduvaat da se pretstavat ne samo kako sve{tenici, tuku i kako misioneri na Hristovoto delo.

Svedoci sme deka vo nekoi crkvi ja nemame taa harmoni~nost koja soedineta so bo`jata milost ne uspevaat da ja harmoniziraat i so svojot lo{ primer na gordost i netrpelivost da go iskvernuvaat svetiot poziv na svoeto sve{teno deluvawe.

Koga site sve{tenici bi bile vo strojot kako vistinski apostoli, vo na{ite hramovi }e cuti vistinskata qubov kon crkvata i pozivot koj treba da go ima sekoj vistinski sve{tenoslu`itel.