FORUM

CARINSKA I MONETARNA UNIJA

Stefan Donevski - Majka, Ohrid

Denovive poznatiot miljarder Xorx Soros predlo`i carinska i monetarna unija vo jugoisto~en balkan. Pri toa on predlo`i: Bosna, Jugoslavija, Makedonija, Bugarija, Rumanija i Moldavija da se prisoedinat vo edna ekonomska celina, bez carinski i grani~ni barieri, vo koja ekonomska zaednica germanskata marka }e bide edinstveno sretstvo za pla}awe. Na ovoj na~in, se sozdava eden golem ekonomski pazar od okolu sto miliona lu|e.

Ova ne e ni{to drugo, tuku eden nov vid na mini-evropska zaednica koja uspe{no }e konkurira na evropskiot pazar.

Na{ive mladi politikanti se zanesuvaat so nekakvi nerealni nade`i, deka edna{ Makedonija }e bide primena vo Evropskata zaednica (malku morgen), so nekakvo vleguvawe vo nekakvi Evro-Atlanski asociacii, i ako Atlanskiot okean go videle samo na geografski karti.

Drugata godina evropskata unija preminuva na Evro kako plate`no sretstvo, taka da voveduvawe na Germanskata marka kaj nas bi bila soodveten paritet kon Evroto. Momentalno markata e plate`no sretstvo vo Crna Gora, i se poka`a kako dobar potez na crnogorskata vlada.

Makedonija }e ima najgolema korist od ovaa mini evropska zaednica, bidej}i na{ite zemjodelski proizvodi }e bidat bez te{kotii plasirani na ovoj ogromen pazar.

Vo momentov nema pazar za ogromna koli~ina na resenski jabolka koj se prodavaa od pet do deset kilogrami za edna marka na albanskite i bugarskite trgovci, a golem del }e se frli i na nivite. Ista e sostojbata kaj gradinarskite proizvodi, se nudat takare~i bez pari, zo{to nema kupec. Poradi golemoto emigrirawe, Makedonija od den na den stanuva se pomal pazar na na{ite proizvodi. Edinstveniot pet e vo ovaa mini-evropska unija. Ne sum siguren deka mladive politi~ari ova vo Makedonija go razbiraat, no naskoro }e moraat da go razberat, bidej}i ekonomskite pritisoci }e gi nateraat kon toa.

Na Balkanot se u{te se vodi nekoja tesno nacionalisti~ka politika, no taa e na pat kon izumirawe, bidej}i Evropa uvide deka tesniot nacionalizam i primitivizmot se brat i sestra.

Inaku vo poslednive nedeli Makedonija `ivee vo atmosferata na masovnoto prislu{kuvawe, vladata se nao|a vo agonija i ako se naskoro doka`e nejzinata vina, edinstveno {to i presnuva na ovaa vlada e da si podnese kolektivna ostavka. Obi~no telefonskoto prislu{kuvawe e povrzano i so otvarawe na po{tanski pratki - pisma, taka da mo`e da se o~ekuva i deka pismata bile otvorani i kontrolirani.

Pred nekolku nedeli be{e Branko Crvenkovski, najverovatno za prv pat vo Bugarija vo poseta na socijalisti~kata partija i pri toa mu go ukradoa slu`benoto auto. Dosega Branko i onaka ne gi saka{e Bugarite, sega ima pri~ina da gi mrzi.

Dosega se napi{ani toni hartija zaradi prodavaweto na rafineriata OKTA na Grcite, sega se javuvaat prvite negativni rezultati, imeno mnogu avtomoblisti se `alat na defekti na dizel pumpite, brzi defekti na novite motori i sli~no. Kako rezultat na toa se naveduva mnogu lo{iot kvalitet na gorivata {to gi liferuva OKTA na makedonskiot pazar, vo koi ima monopolska polo`ba. Do pred dve godini vo Skopje postoe{e ustanova koja go kontrolira{e kvalitetot na naftenite derivati. Sega e taa ukinata zaradi toa {to vladata sklu~i takov dogovor so Grcite kade edinstvena kontrola se vr{i vo samata rafinerija. Vo sega{niov slu~aj ne mo`e da o~ekuvame efikasna kontrola, bidej}i imame slu~aj na "Kadija te sudi kadija te brani". Kontrola na derivatite treba da bide nezavisna i pod uprava na dr`avata. Vaka Skopjani }e di{at oloven benzin koj e mnogu otroven a na{ite auta permanentno }e se rasipuvaat, e pak nazdravje narode, ama zdravje od olovo nema. Pred dva meseca dojde edna nenadejna odluka, kako grom od vedro nebo deka vladata se odlu~ila da kompanijata MAT bide nacionalen avio prevoznik. Zamislete kompanija MAT koja nema nitu eden svoj avion, ima samo dva aviona pozajmeni od JAT so nivni ekipa`. Dodeka pogolemata avio kompanija AVIO-IMEH ima svoi ~etiri aviona i nekolku drugi pod lizing, otpadnala od konkurencijata za nacionalen avio-prevoznik. Ovoj grom od vedro nebo novinarite brzo go otkrija, navodno direktorot na MAT ovozmo`il na vladea~kata partija VMRO da ja kupi Makedonska banka. Za usluga na toa vladata mu se odol`ila so davawe na koncesija za nacionalen avio prevoznik na kompanija koja nema svoi avioni. Vakvo ne{to mo`e da se slu~i samo vo Makedonija.