POLITIKA

ANKETA: Zagri`enost kaj Makedoncite za sostojbata na severnata granica

NE SE ^UVSTVUVAME BEZBEDNO VO SVOJATA DR@AVA

Marina STAMENKOVA

Mileva LAZOVA

Od poslednite nastani na severnata granica na Republika Makedonija seriozno e voznemirena celata makedonska javnost. Spored anketata koja ja sprovedovme, vo izjavite se po~uvstvuva izvesen nemir i strav za nivnata idnina, kako i za idninata na Makedonija. Frapantnata vest deka ima i `rtvi kaj niv predizvika revolt, ogor~enost i obvinuvawa upateni na adresata na onie koi ne smeeja da ~ekaat i da dozvolat da se slu~i seto ova.

Krajno vreme e, smetaat anketiranite, da se prezemat voeni merki za da se so~uva integritetot i suverenitetot na Makedonija.


Violeta Florova, prodava~ka

So ogled na poslednite slu~uvawa na granicata, ne mo`am da se ~uvstvuvam bezbedno. I pokraj toa {to se najavuva{e deka se prezemaat merki, na granicata ve}e se slu~i da ima tri nevini `rtvi i so toa smetam deka bezbednosta na narodot e dovedena do minimum. Posakuvam ovaa situacija da se sredi i krajno vreme e Vladata da prezeme ne samo politi~ki, tuku i vooru`eni merki protiv vakviot vid ekstremizam.


Qup~o Spasovski, hemiski tehni~ar

]e se ~uvstvuvam bezbedno koga dr`avata }e ni dade oru`je. Smetam deka ne mo`e nekoj tuku taka da si zema za pravo da odzema mladi `ivoti, a nie da sedime so skrsteni race. Vo ovoj moment itno treba da se prezemat voeni aktivnosti i da se sramnat tie paravoeni formacii. Kolku {to znam Tanu{evci e na makedonska teritorija i kako takva, u{te pri prvite napadi, dr`avata treba{e `estoko da odgovori, a ne da predlagame duri i da pregovarame so teroristite. So teroristi ne mo`e da se pregovara. Dokolku ne se prezemat voeni merki, teroristite }e zemat pogolem zamav, a toga{ popusti }e ni bidat i poddr{kata i so~uvstvoto {to }e ni go izrazat site me|unarodni organizacii i nabquduva~i.


Zlatko Man~evski, trgovec

Ne se ~uvstvuvam bezbedno. So seriozni naru{uvawa na granicata ne mo`eme da se ~uvstvuvame sigurni i za{titeni. Mislam deka site gra|ani na Makedonija se zgrozeni i gnevni poradi smrtta na trojcata vojnici. Trba{e mnogu porano `estoko da se odgovori na napadite na teroristite i da se odbrani integritetot i suverenitetot na dr`avata.


Donka Gruevska, penzioner

So ogled na toa deka sum golem optimist, sekoga{ mislam deka lo{ite raboti }e zavr{at dobro. Incidentite kaj Tanu{evci i vo Pre{evskata Dolina gubat vo svojot intenzitet od nekolku pri~ini: toa se grupa teroristi - idealisti ~ija cel na site ni e poznata, no jas veruvam deka tie svojata ideja te{ko }e ja ostvarat. Mislam deka odgovornite sili za bezbednost navreme }e reagiraat i }e ja saniraat stabilnosta na na{ata dr`ava. Smrtta na trojcata pripadnici na ARM mnogu me pogodi i se nadevam deka vakvoto gubewe mladi `ivoti }e zastane na taa brojka.


Irena Todorovska, nevrabotena

Iskreno da vi ka`am, mnogu sum ispla{ena od s# {to se slu~uva kaj Tanu{evci. Osobeno me pla{i vesta za smrtta na trojcata mladi vojnici koi ostavija pet maloletni sira~iwa. Vo momentov voop{to ne se ~uvstvuvam bezbedno zatoa {to po ovie incidenti, koi se razgoruvaat, s# pove}e smetam deka Makedonija e tempirana bomba koja samo {to ne eksplodirala. Postojano si go postavuvam pra{aweto {to ponatamu, kakva e idninata na Makedonija, kakva e idninata na moeto dete?

Se nadevam deka po ovie tragi~ni slu~uvawa, makedonskiot vrv i stranskite bezbedonosni sili brzo }e reagiraat i }e iznajdat najdobro re{enie za za~uvuvawe na mirot vo zemjava, koj stoi na stakleni noze.


Jasmina Spasovska, nevrabotena

Koga granicata na dr`avata e seriozno naru{ena i na istata se gubat nedol`ni `ivoti, ne mo`am da ka`am deka se ~uvstvuvam bezbedno i sigurno. Se razbira, kako roditel mnogu sum zagri`ena i ne sakam da pomislam {to bi mo`ele da predizvikaat vakvite sostojbi vo po{iroki ramki, do koi iskreno ne sakam da dojde. Armijata e taa koja treba da reagira i da ja odbrani dr`avata. Po seto ona {to go slu{ame i gledame, sosema o~igledno e deka Makedonija e napadnata od nadvore{en agresor (so poddr{ka na nekoi vnatre{ni strukturi), koj ima teritorijalni pretenzii, a toa e seriozna rabota.


Ilina Pavlovska, vrabotena vo "Login-sistemi"

Ne pridonesuvaat samo poslednite slu~uvawa na granicata da se ~uvstvuvame nesigurno i voznemireno. Vakvata sostojba kaj nas kako da stana sekojdnevie. Ve}e cela godina ima{e teroristi~ki napadi vrz policiskite stanici, kako direkten atak vrz strukturite na vlasta, a najtragi~no e toa {to ima{e i ~ove~ki `rtvi. Mislam deka dokolku navreme se prezemea soodvetni merki, nema{e da dojde do vakva v`e{tena sostojba. Se nadevam deka ovaa sostojba nema da eskalira vo po{iroki ramki.


Branislav Todorovski, penzioner

Koga e naru{ena bezbednosta na granicata ne mo`e da stane zbor za ~uvstvo na sigurnost. Vo ovoj slu~aj, ne samo {to lu|eto koi `iveat vo pograni~niot del na Makedonija ne se ~uvstvuvaat bezbedni, tuku voop{to na celata teritorija ne mo`eme da govorime za bezbednost. Edna narodna mudrost veli, koga gori ognot kaj sosedite, ~adot odi na site strani, a nie od site strani sme opkoleni so ognovi koi samo {to ne plamnale.

Mnogu e ta`no i nema zborovi koi mo`at da se ka`at za da se ubla`i bolkata i gnevot kaj sekoj Makedonec poradi ubistvoto na trojcata vojnici. I vo taa smisla, pove}e od potrebna e voena reakcija, zatoa {to granicata ne se obezbeduva po telefon i so bodrewe otstrana. Sekoj ogan se gasi so voda, a bezbednosta i suverenitetot se ~uvaat so otpor i borba.