Menuvaj}i gi znamiwata, po s# izgleda }e go razveat i beloto!

M.M.E... KOJ PRV PO^NA!

Pi{uva: Qup~o PAN^EVSKI

  • Kade e sega Premierot na ovaa napatena zemja povtorno da go udostoi samoproglaseniot premier na "regionot", Ha{im Ta~i, i onaka, patem, na prijatelska baza za starite dobri vremiwa, da go zamoli da gi disciplinira svoite "regionalni" borci da prestanat da pravat problemi i da n# ostavat na raat

Tezata na Me|unarodnata zaednica deka stabilnosta na Makedonija zavisi od stabilnosta na regionot "dr`i voda", no pod uslov poimot region da e prostor so {irok radius. Vo slu~ajov stanuva zbor za region koj mo`ete da go pretr~ate za dvaesetina minuti, no za nego karakteristi~no e deka so decenii se vojuva za ramnopravnost, dobivawe status na dr`avnost za na krajot negovite mentori da pobaraat otcepuvawe od edna suverena dr`ava i priklu~ok i formirawe na edna nova, golema albanska tvorevina. Kosovo e na{ata stvarnost, sudbina...!

S# u{te ne ni e jasno zo{to tokmu od ovoj region zavisi sudbinata na Makedonija koja vo izminatiot period gr~evito se bore{e i se izbori za svojata suverenost. Ako se vo pra{awe ekonomskite vrski, Makedonija i ne mo`e da se pofali so kojznae znae kakva zavisnost koja bi mo`ela da ja destabilizira, no ako stanuva zbor za politi~kite, e toga{ ima mesto za diskusija i elaborirawe na problemot.

Fakt e deka sega{nata makedonska Vlada za svoj koalicionen partner ima pripadnici od ista nacionalnost kako onie od "regionot" koi nesomneno, kako po verska taka i po rodninska, a bogami i po orelska vrska, imaat kontakt i li~no se zainteresirani za slu~uvawata vo istiot. No, fakt e i toa deka dvata koalicioni partnera do neodamna se zakanuvaa oti ednite od drugite }e pravat sapun, }e gi potkastruvaat kriljata i kanxite na orelot!

Kako i da e, pod pritisok na me|unarodniot faktor, bidej}i nemu taka mu odgovara{e, se "zasakaa", formiraa neprirodna Koalicija, Vlada i napravija me|useben "dil" za ingerenciite vo oddelni sektori koi se dohodovni. Pritoa izlegoa so tezata deka zaradi nivnoto "zasakuvawe" me|uetni~kite odnosi vo dr`avata, vnimavajte - se relaksirale!

"FAKTOROT" I "REGIONOT"

Koja be{e namerata na me|unarodniot faktor da natera "na qubov" dve nacionalni, krajno desni politi~ki partii da stapat vo brak?

Vedna{ }e odgovorime: - intervencija vo SR Jugoslavija i ru{ewe na re`imot na Milo{evi}. Makedonija im poslu`i kako most za ostvaruvawe na celta, povodot be{e "regionot" so insceniran egzodus, a Koalicijata za slepa poslu{nost koja }e ima za zada~a da go ubeduva sopstveniot narod deka toa {to go pravi "faktorot" e ispravno i nema druga alternativa. Kako nagrada za "kooperativnosta" i blagonaklonoto zami`uvawe pred faktite dobi vetuvawe deka }e dobie sredstva za o`ivuvawe na ekonomijata, povolni krediti, novi pati{ta mostovi... i najva`noto - zagarantirana bezbednost. No, pri samata intervencija na "faktorot" a so cel da go spasi "regionot" od genocidot koj go sproveduva{e Milo{evi}, pra{awe {to sekako e diskutabilno, vo Skopje se slu~i demolirawe na amerikanskata Ambasada, a za ovoj incident "faktorot" ja obvini Koalicijata deka nejzinata raja bila prosrpski orientirana. Pritisocite na "faktorot" prodol`ija, pa Makedonija be{e prinudena da ugosti re~isi pola milion "regionalni" begalci koi navistina seriozno & ja zagrozija stabilnosta i bezbednosta. I pokraj lelekot na Koalicijata deka "ku}ata e tesna" i nema mesto za tolku gosti, "faktorot" be{e uporen vo nastojuvawata gostite da ostanat tuka so glupavo objasnuvawe deka blizinata na "regionot" gi pravi posre}ni. Kako "moralna" podr{ka vo toj period vo poseta ni dojdoa filmski yvezdi koi dotoga{ ne ~ule za Makedonija.

PUKNAT FILM

Karakteristi~no tokmu za ovoj period e "pukaweto na filmot" na toga{niot zamenik-minister za nadvore{ni raboti koj izjavi deka site "gosti" }e gi natovari vo avion i }e gi isprati kaj vladite na "faktorot". Ovaa izjava go lansira{e do pretsedatelskata funkcija, za koja pak Koalicijata dobro se nama~i pri falsifikuvaweto na glasa~kite liv~iwa. Pri izveduvaweto na glasa~kata dubara, "faktorot" povtorno ne reagira{e samo zatoa {to nemu taka mu odgovara{e. Ponatamu, otkako "faktorot" ja zavr{i misijata i go spre~i "genocidot" i pritoa po cena na mnogu ~ove~ki `ivoti go lizna Milo{evi}, nekako ja podzaboravi Koalicijata. Vo me|uvreme, "faktorot" od grupa dezorientirani vooru`ena grupa vo "regionot" proizvede "osloboditelna armija" koja se odmetna od koncepcijata i po~na da dejstvuva nadvor od kontrolata. Patem re~eno, "faktorot" od poodamna proizveduva i promovira somnitelni i nelegitimni vojski od tipot na "Crvenite brigadi", Sicilijanskata mafija i lu|e od kalibarot na Bin Laden, koj otkako ja zavr{i misijata na Bliskiot Istok, se odmetna i poradi negovta neposlu{nost vo momentov seriozno se zagrozeni amerikanskite interesi. Koga "faktorot" ve}e e tolku umen i kadaren i n# u~i da pregovarame so tanu{evskite teroristi, zo{to "toj" voop{to ne razmisluva da sedne na pregovara~ka masa so "mrtvo ladniot" terorist Bin Laden!?

LIGAVI PREGOVORI

Vo momentov koga & e potrebna pomo{ na Makedonija, "faktorot" se "pravi na To{o" i pokraj dadenoto vetuvawe deka toj }e bide Toj {to }e se gri`i za bezbednosta. Mo`no li e "oazata na mirot" da ja utnala rabotata, pa sega e smestena vo dru{tvoto na lo{i doma}ini koi ne uspeale dokraj da go zadovolat "faktorot"? Dojde li vreme Makedonija da go plati cehot samo zatoa {to nekoj nekade zgre{il? Kade e sega Premirot na ovaa napatena zemja povtorno da go udostoi samoproglaseniot premier na "regionot" Ha{im Ta~i i onaka, patem, na prijatelska baza za starite dobri vremiwa da go zamoli da gi disciplinira svoite "regionalni" borci da prestanat da pravat problemi i da n# ostavat na raat? Kade e sega me|unarodniot "faktor" koj n# ubeduva{e deka toj e garant za na{ata bezbednost. N# o~ekuva li period na ligavi pregovori so nelegitimni "regionalci" za koi za `al "faktorot" otsekoga{ imal razbirawe?

N# o~ekuva li najlo{ata rabota na svetot - vodeweto vojna?



Na severnata i zapadnata granica vo podolg vremenski period ekstremno orientiranite grupi slobodno se {etaa i formiraa jataci za ostvaruvawe na zacrtanite celi. Dali izjavite na ministerkata za vnatre{ni raboti, gospo|ica Dosta Dimovska, deka od Grup~in ponatamu ni{to ne ja interesira i deka vo Makedonija nema organizirani teroristi~ki grupi pridonese za vakviot razvoj na nastanite vo Tanu{evci? Zna~i li toa deka dvoglaviot orel povtorno se osokolil i se drznal da zgrap~i del od tu|a teritorija nebare stanuva zbor za ni~ija zemja?!


I pokraj serioznosta na slu~uvawata na sever, zagri`uva neserioznosta na "faktorot" koj povtorno, po kojznae koj pat, preferira kolebliva diplomatska takti~nost i so edna vakva gubitni~ka politika se nametnuva me|u dvete strani, osobeno vo pregovara~kiot del. Taka za sebe }e ja obezbedi mirotvornata uloga vo pretstavata, a akteri povtorno }e bidat "neciviliziranite" Balkanci koi otsekoga{ pregovarale preku ni{anot na oru`jeto. Mestoto na statist }e go zazeme Ha{kiot tribunal koj vinovnikot }e go bara edinstveno kaj akterite. Te{ko deka nekoga{ "faktorot" }e ja izgubi "nevinosta"!


I tokmu koga bevme vo situacija da pomislime deka pra{awata za mirot na ovie prostori kone~no }e se zatvorat, a se nayira{e i konstruktiven dijalog me|u zemjite od Jugoisto~na Evropa, vo eterot ve}e se ~uvstvuva mirisot na barutot. Ne daj Bo`e da sme vo pravo, no vo igra sekako se dve opcii: vojna ili mir!!!


Za~uduva tempoto na razvojot na nastanite i toa vo uslovi koga od Samitot vo Skopje e lansirana re{itelnosta na balkanskite lideri najenergi~no da se soo~at so albanskiot ekstremizam i sekoj od niv li~no da se zalo`i za doslednost na odlukata. Dali pri dogovorot za definirawe na granicata so SR Jugoslavija e napravena gre{ka i pritoa e propu{ten nekoj "va`en faktor", koj smetal deka treba da bide vklu~en i pra{an?