VERATA NA[A RISJANSKA

Vo predve~erieto na golemiot veligdenski post

MOLITVA NA SITE I ZA SITE

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

  • Prostuvaweto e najgolemiot ~in za vistinata, najgolemata nagrada za ~ovekot, koj veruva vo qubovta i spasenieto. Pro~ka ne e samo edna igra za edno obnovuvawe, taa e igra pome|u ~ovekot i negovata du{a

Pro~ka (ili pokladi) e predve~erieto na golemi-ot veligdenski post. Toa e praznik na golemata radost, praznik na golemata nade`, golemoto utre. Pro~ka e molitva na site i za site. Na toj den site se molime i prostuvame, na toj den prestanuva lo{oto. Prestanuvaat site pakosti {to znae da gi pravi ~ovekot. Na ovoj den satanata se obiduva da ja odigra svojata uvertira na zloto. Silnata svetlina, pretopena so Gospodovata milost e posilna od s#. \avolot i site negovi obidi se samouni{tuvaat, zaedno so pekolot. Tokmu na ovoj den angelite ja razlevaat svojata bisernata nasmevka i stanuvaat mo}nici na nebesnite sili. Zatoa Pro~ka e polna so adeti i blagodeti, taa e krstosnica pome|u radosta i zloto, sre}ata i smirenieto, prostuvawe pome|u svetlinata i zalezot.

Prostuvaweto e najgolemiot ~in za vistinata, najgolemata nagrada za ~ovekot, koj veruva vo qubovta i spasenieto. Pro~ka ne e samo edna igra za edno obnovuvawe, taa e igra pome|u ~ovekot i negovata du{a.

Na ovoj bo`ji den site sme vo krugot na svoeto semejstvo, trpezata e podgotvena so golema radost i na nea prestanuva s# {to bilo izvalkano i otpo~nuva golemiot veligdenski post.

Bra}a i sestri, Pro~ka ne e samo novo viduvawe na godinata, taa ne e pesna i {ega, taa e celiot tanc za eden `ivot koj Gospod ni go dal i so nego i za nego da se borime, da istraeme do onoj agol do koj }e prestane i zloto i lagata.

Da postime so seta du{a i srce, za na{ite grevovi, za spasenie, za zdravje, za na{ata qubov, za na{ata dru`ba. Da se sakame kako {to se saka Gospod, negovata sila i qubov da n# miluvaat, i da se miluvame kako {to n# miluva sonceto.


Misionerskata dejnost na "\akonija"

TOA SME NIE RACETE NA MILOSRDIETO

Tie se na{ite vistinski hristijanski bra}a. Tie se na{iot den, vo koj go nao|ame na{iot ~as na uteha i golemo blagodaram, na{e semejstvo i so niv sekoj den drugaruvame, se hranime, smeeme i razgovarame". Ova se izjavite na korisnicite, koi se mnogu blagodarni na ovaa trpeza na qubovta. Vo dvete trpezarii, kako crkvata "Sveta Petka", taka i vo crkvata "Svetite apstoli Petar i Pavle", personalot raboti dobrovolno, bez nikakov nadomestok. Tie od socijalnite korisnici imaat nesebi~na blagodarnost i se nivno vtoro semejstvo. Za ova nivno besprekorno delo, Gospod site niv }e gi nagradi so sre}a i zdravje. Koordinatorot vo \akonijata, otecot protojerej Ivan Mitovski, so svoeto odnesuvawe so korisnicite pretstavuva primer vo celata humanitarna organizacija. Qubovta i blagodarnosta se sveti simboli na \akonijata.

"\akonija" se nao|a vo Makedonskata arhiepiskopija, na bul. "Partizanski odredi" br.12.

Odgovorna za humanitarnata dejnost e g-|ata Angelina Xaxu, a urednik na izdanijata e m-r Ivica Todorov.

@iro-smetka: 40100-623-79-80721-78-07

"Stopanska banka" a.d. - Skopje