ISTORIJA

59 godini od smrtta na Borka Taleski

BESKOMPROMISEN BOREC

Pi{uva: Anita DIMOVA

  • U~estvuval vo ilindenskite demonstracii i kako neposreden organizator na vostanieto od 11 oktomvri 1941 godina

Borka Taleski e roden na 19.7.1921 godina vo Prilep. Gimnazija zavr{i vo Bitola, a potoa se zapi{a na Medicinskiot fakultet na Univerzitetot vo Belgrad, kade {to u~estvuva{e vo pove}e studentski akcii, za {to be{e i apsen. Be{e aktiven me|u makedonskite studenti i im dr`e{e predavawa za makedonskoto nacionalno pra{awe. Vo 1959 godina stana ~len na KPJ. Letoto 1940 godina se vrati vo Prilep, kade {to u~estvuva{e vo donesuvaweto na odlukata aa organizirawe na ilindenskite demonstracii na 2.8.1940 godina, a vo masovniot izlet na [atorov Kamen be{e i prviot govornik. Vo svojot govor se zadr`a na Ilindenskoto vostanie i na Ilinden kako makedonski praznik, potoa govore{e za nepravdite vo Kralstvoto Jugoslavija i za opasnostite od fa{izmot. Po demonstraciite be{e zatvoren, ma~en i po nekolku denovi sproveden vo belgradskiot zatvor "Ada Ciganlija" kade {to e suden spored Zakonot za za{tita na dr`avata. Po izleguvaweto od zatvorot, povtorno be{e uapsen i ispraten vo logorot "Ivawica"-Me|ure~je, kade {to ostana s# do po~etokot na vojnata. Vo Prilep se vratil vo mart 1941 godina i nabrzo stanal ~len Mesniot komitet na KPJ za Prilep. Prvpat vo sudir so bugarskite vlasti do{ol pri obnovuvaweto na Gradskoto ~itali{te vo Prilep na 9 juni 1941 godina. Vo sredinata na septemvri 1941 vlegol vo Biroto na Pokrainskiot komitet, i vo toa svojstvo pristignal vo Prilep i ja podgotvil akcijata na NOPO "Goce Del~ev" na 11 oktomvri, koga bile napadnati policiskiot u~astok i nekoi drugi objekti vo gradot. Poradi nesoglasuvawe so sekretarot na PK, na 7 januari 1942 e otstranet od Biroto na PK i ispraten na partiska rabota vo Kavadarci. Na pat od Prilep za Kavadarci, kaj s. Pletvar-Prilepsko, zaginal vo bugarska zaseda na 2.3.1942 godina. Vo 1951 godina e proglasen za naroden heroj.