ISTORIJA

VELIKANI: 92 godini od ra|aweto na Cvetan Dimov

ISUSOVI MAKI NA SKOPSKIOT ZNAMENOSEC

Pi{uva: Anita DIMOVA

  • Po priroda bil tivok, nepokolebliv, istraen i dlaboko ubeden vo visokite ideali

Cvetan Dimov e roden na 5 mart 1909 godina vo Skopje. Toj pronikna od mo{ne siroma{no zemjodelsko semejstvo, od pazuvite na na{iot narod i celiot svoj ploden `ivot im go posveti na celite na rabotni~kata klasa i na borbata za nacionalna i socijalna sloboda na makedonskiot narod. U{te od ranoto detstvo go po~uvstvuva te{kiot argatski `ivot. Koga ima{e 12 godini zapo~na da go izu~uva kroja~kiot zanaet. Vo 1928 godina se vklu~i vo Sindikalnata organizacija na tekstilnite rabotnici vo Skopje a podocna stana eden od nejzinite rakovoditeli. Vo 1933 godina stana ~len na KPJ. Od 1936 do 1940 godina u~estvuva{e vo organiziraweto na mnogubrojni rabotni~ki {trajkovi. Poradi svojata aktivnost, vo 1939 godina be{e izbran za ~len na Mesniot komitet na KPJ za Skopje i sekretar na Pokrainskoto rakovodstvo za sobirawe na takanare~enata crvena pomo{. Po doa|aweto na bugarskiot fa{isti~ki okupator, be{e me|u najaktivnite za vooru`eno vostanie. Pritoa u~estvuva{e vo organiziraweto na Prviot skopski partizanski odred vo avgust 1941 godina. Vo po~etokot na 1942 godina be{e izbran za ~len na PK na KPJ za Makedonija. Na 4 juli 1942 godina be{e uapsen i sproveden vo Oblasnata policiska uprava, kade be{e soo~en re~isi so denono}no isleduvawe. Otkako po yverskoto ma~ewe vo Oblasnata policiska uprava be{e celosno obezli~en, policiskite xelati go frlija niz prozorec od vtoriot kat vo betoniraniot dvor, za da go doubijat i da razglasat deka Cvetan se samoubil. Ubistvoto se slu~ilo na 9.7.1942 godina. Vo znak na po~it kon Cvetan Dimov i negovoto delo, a pobuden od morni~avata smrt, poznatiot revolucioner i pisatel Vlado Malevski -Tale u{te vo tekot na NOV mu posveti posebna pesna:

PESNA ZA CVETAN DIMOV

Vo skopskite bezdani ma~ili{ta

le`i Cvetan, zbor ne prozboruva;

tre{tat kamxijite,

pukaat mu `ilite,

no o~ite mu gorat i re`at.

Pet dena groznite ma~iteli

koski kr{at i `ivot mu cedat.

Mal~ete, mal~ete,

potivko zborvete-

CVETAN DIMOV UMIRE VO MAKI!

Za gozba se spremajat xelatite:

krv }e pijat na na{iot Cvetan...

Besnej muzikata

Besnej kamxijata...

Makedonec umire za narod!