Seopfatna studija za kazanxiskiot zanaet vo Makedonija

BAKARNI SADOVI OD OSMANLISKIOT PERIOD

Pi{uva: Anita DIMOVA

  • Pokraj vremenskoto i prostornoto odreduvawe na op{testveno-istoriskite uslovi za razvoj na zanaetot, preku vizuelno prezentiraniot materijal vo knigata, seopfatno se zastapeni i raznolikosta na funkcijata, formata i dekoracijata na bakarnite sadovi
  • Mestoto na etnologijata vo na{ata dr`ava ne e najsoodvetno, bidej}i mnogu na{i knigi od taa oblast ne bea promovirani

Knigata "Bakarni sadovi vo Makedonija od Osmanliskiot period" od magister Elizabeta Koneska be{e promovirana na 22 fevruari godinava. Stanuva zbor za seopfatna studija za kazanxiskiot zanaet i primenata na bakarnite sadovi vo Makedonija. Taa e nastanata kako rezultat na pove}egodi{nite istra`uvawa na avtorot napraveni ne samo vo Makedonija, tuku i vo nekoi zna~ajni centri od drugite balkanski zemji, osobeno vo Turcija. Pokraj vremenskoto i prostornoto odreduvawe na op{testveno-istoriskite uslovi za razvoj na zanaetot, preku vizuelno prezentiraniot materijal vo knigata, seopfatno se zastapeni i raznolikosta na funkcijata, formata i dekoracijata na bakarnite sadovi. Ovoj trud be{e odbranet kako magisterska tema na Univerzitetot "Nimar Sinan" vo Istanbul, Turcija. Knigata ja promovira{e profesor doktor Aneta Svetieva.

Monografijata "Bakarni sadovi vo Makedonija od osmanliskiot period" e rabotena so metodologija neophodna za ovoj vid istra`uvawe,vklu~eni se nekolku komplementarni metodi, kako kulturno-istoriski, funkcionalen i drugi metodi. Vo odnos na funkcionalniot metod, sakam da istaknam deka retko koj kako magister Elizabeta Koneska, ja sledat funkcijata na nekolku osnovi, ne samo kako primeneta funkcija na eden predmet, tuku vo isto vreme i socijalnata funkcija, vo odnos na semejniot `ivot i selskata zaednica ili gradskata kultura. Isto taka, go sledat i statusot na poedinci koi poseduvale odreden vid posebni predmeti, no ja sledi i funkcijata na obredno-religisko nivo, istakna prof. Svetieva.

Sodr`inata na Monografijata e koncipirana vo {est poglavja, so propratna nau~na literatura i sodr`i edno bogato rezime na angliski jazik. Mnogu va`en del vo knigata e ~etvrtiot, kade avtorkata se zadr`uva na obrabotkata i ukrasuvaweto na predmetite od bakar, bidej}i vo toj del e koncentrirana tehnikata na izrabotka na predmetite vo smisla na alatki, proces na rabota i drugo. Obrabotena e celosno tehnikata na ukrasuvawe, karakterot na dekoracijata {to dominira, zastapenosta na dekorativnata ornamentika so motivi od astralen karakter, kako na primer yvezdi, i sli~no.

Katalogot koj e pretstaven vo knigata e osobeno vreden tekstuelno-vizuelen prikaz na materijalot {to e predmet na istra`uvawe vo ovaa monografija, re~e doktor Aneta Svetieva pri pretstavuvaweto na knigata na svojata kole{ka.

Taa dodade deka mestoto na etnologijata vo Makedonija ne e najsoodvetno, bidej}i mnogu na{i knigi od taa oblast ne bea promovirani, iako go zaslu`uvaat toa. Vo posledno vreme ima tendencija na podobruvawe na taa sostojba. Blagodarenie na naporite {to gi pravi Muzejot na Makedonija zaedno so Etnolo{kiot muzej i negoviot direktor, ovaa kniga }e dobie publicitet.