KULTURA

Stihozbirka vo izdanie na Skopskata mitropolija

NEIZMERNATA BO@JA QUBOV I MILOST

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • Stihozbirka "Bo`jata qubov zboruva" od axika @ivanka Filipovska gi iska`uva najesencijalnite ni{ki za edno vistinsko, hristijansko `iveewe
  • Poetesata vo ovaa kniga svedo~i za vistinite videni i do`iveani vo Svetata zemja kade na ~ovekot mu se otkriva negovoto dobli`uvawe do Boga i duhovnite soznanija posvedo~eni vo Svetoto pismo

Vo slava i ~est na Ro`destvoto Hristovo, Skopskata mitropolija ja izdade knigata "Bo`jata qubov zboruva" od avtorkata axika @ivanka Filipovska, a vo recenzija na profesor Violeta Martinovska.

Stihozbirkata e podelena vo nekolku poglavja i toa: 1. Pesni vo slava na Presveta Troica; 2. Blagodarstveni pesni na Presveta Bogorodica; 3. Bo`jite angeli; 4. Bo`jite ugodnici. Avtorkata vo ovie stihovi gi povikuva svoite bra}a i sestri da go slavat Boga i da ja po~uvstvuvaat negovata neizmerna qubov i milost. Poetesata vo ovaa kniga svedo~i za vistinite videni i do`iveani vo Svetata zemja kade na ~ovekot mu se otkriva negovoto dobli`uvawe do Boga i duhovnite soznanija posvedo~eni vo Svetoto pismo.

"Debitantskata stihozbirka 'Bo`jata qubov zboruva' od axika @ivanka Filipovska gi iska`uva najesencijalnite ni{ki za edno vistinsko, hristijansko `iveewe. Oblagodaruvaweto na sekoja li~nost e podvig dostoen za bezmerna po~it. Toa e ra|awe na noviot, produhoven ~ovek. Toj ma~eni~ki pat e prepoln so mnogu padovi, skepsi, isku{enija, scili i haribdi. No, venecot na slavata koj se dobiva kako rezultat na site ovie ne{ta e ve~en i netrule`en. Ve~nosta e otsustvo na na{eto poimawe na vremeto, bidej}i taa e bezvremena. Zatoa e Ve~nost", se veli vo predgovorot od prof. Violeta Martinovska.

"Stihovite vo ovaa stihozbirka so luciden naslov 'Bo`jata qubov zboruva' se mo{ne ednostavni, ~estopati rimuvani i ispeani kako golem moliteven psalm kon Boga i hristijanskite ugodnici. Qubovta kako ve~na i netrule`na kategorija e prisutna kako dominanten fon vo celata stihozbirka. Vo nea e sublimirano s#. Od nea poteknuva s# i povtorno kon nea se vra}a. Taa e naj~istiot izvor na postojano vozobnovuvawe. Idninata na ~ovekovoto opstojuvawe se nao|a tokmu vo ~udesnite i misteriozni ni{ki na qubovta. Novozavetnoto poslanie 'ako qubov nemam, ni{to ne sum' e kontekstna potvrda na seto toa" istaknuva recenzentot Violeta Martinovska.