NEDELNA HRONIKA

Izlo`bi

"SON VIDENIE"

Skopje, 21 fevruari.

Vo Mladinskiot kulturen centar be{e otvorena izlo`ba naslovena kako "Son videnie" na akterot Dragi{a Dimitrievski-Sine od Kumanovo. Na nea se izlo`eni 28 sliki raboteni vo maslo.

FOTOGRAFII

Kumanovo, 22 fevruari.

Vo Centarot na kulturata be{e otvorena izlo`ba na fotografii od Berner Fokon, pod naslov "Najubaviot den od mojata mladost". Na izlo`bata bea pretstaveni 200 fotografii snimeni od 1997-2000 godina, vo razli~ni predeli vo svetot.

MINIJATURI

Skopje, 23 fevruari.

Vo Kulturno-informativniot centar be{e otvorena izlo`ba na likovniot umetnik Toni [ulajkovski. Na izlo`bata bea pretstaveni 35 dela-minijaturi raboteni vo maslena tehnika.

RETKI KNIGI

Bitola, 23 fevruari.

Vo Zavodot i Muzej be{e otvorena bibliografska izlo`ba na retki knigi. Izlo`bata e od fondot na bibliofilot Stevo Stepanovski od selo Babino, Demir Hisar.

KARIKATURA I AFORIZAM

Strumica, 26 fevruari.

Vo Domot na kulturata "B.J.-Mu~eto" be{e otvorena izlo`bata na karikaturi na koja bea dodeleni nagradite za aforizam i karikatura. Prvata nagrada za karikatura mu be{e dodelena na Miroslav Georgievski, vtorata nagrada mu pripadna na Bla`e Dokule, a tretata mu pripadna na Lazar Angelkov. Prvata nagrada za aforizam mu be{e dodelena na Risto Stojanovski, vtorata na @ivko Pavlov, a Mile \or|ioski e dobitnik na tretata nagrada.

"RASCUTUVAWE" I "MUZIKANTI"

Skopje, 26 fevruari.

Skulpturata "Rascutuvawe" na Petar Haxi Bo{kov, koja do pred {est meseci be{e pred Makedonskiot naroden teatar, }e bide postavena na plo{tadot pred Domot na kulturata "Ko~o Racin". Na kejot na rekata Vardar }e bide postavena novata skulptura "Muzikanti" na Blagoj ^u{kov, izrabotena kako kompozicija od ~etiri pomali skulpturi leani vo bronza.

IZLO@BI VO RIM I MOSKVA

Skopje, 27 Fevruari.

Dve golemi izlo`bi od makedonskoto kulturno nasledstvo }e bidat pretstaveni vo dve stranski zemji. Etnolo{kata postavka na Muzejot na Makedonija }e patuva vo Rim, a srednovekovnoto makedonsko slikarstvo }e bide prezentirano vo Moskva.


Knigi

"DUHOT NA MAKEDONSKATA KU]A"

Skopje, 21 fevruari.

Vo organizacija na AEA Izdava~i Skopje, vo NUB "Sveti Klimet Ohridski" be{e promovirano deloto "Duhot na Makedonskata Ku}a" od Petar Muli~koski. Istovremeno be{e promovirana i "Tematskata Izlo`ba".

- DETE, EMOCII, ZDRAVJE -

Skopje, 27 fevruari.

Vo Avtorskiot klub, AEA "Misla" be{e promovirano deloto "Pedijatriska psihofiziologija" - dete, emocii, zdravje - od prof. d-r Nada Pop-Jordanova. Ovaa kniga pretstavuva prv vakov trud vo na{ata zemja so koja na ~itatelot mu se otvoraat novi horizonti vrzani za svetot na deteto.


Teatar

FRANCUSKA PRETSTAVA

Skopje, 21 fevruari.

Vo MNT be{e izvedena teatarskata pretstava "Kurumi" na teatarskata grupa "Ima` egi"(ostra slika) na Kristijan Verisel. Vo pretstavata u~estvuvaa osum vozrasni francuski akteri i trinaeset deca od Solun, Marsej i Skopje.

"DESPINA I MISTER DOKS"

Skopje, 23 fevruari.

Vo Mladinskiot kulturen centar se odr`a desettata pretstava na komi~nata opera "Despina i Mister Doks" od Dimitrije Bu`arovski. Ova e nezavisen proekt na grupata BiS sostavena od studenti od Fakultetot za muzi~ka umetnost od Skopje. Ovaa pretstava gostuva{e vo Ko~ani i Tetovo, a planirani se i gostuvawa vo drugi makedonski gradovi.

"1903-TA"

Skopje, 26 fevruari.

Vo Mladinskiot kulturen centar teatarot "Boemi" premierno ja izvede pretstavata "1903-ta" na tekst i vo re`ija na Nelko Nelkovski. Pretstavata sodr`i 12 sceni, a u~estvuvaa akterite Yvezda Angelovska, Sa{o Tasevski, Magdalena Rizova itn.


Muzika

TRP^ESKI SO FRANCUSKI GOSTIN

Skopje, 22 fevruari.

Vo Domot na armijata, Makedonskata filharmonija vo sorabotka so Francuskiot kulturen centar odr`a simfoniski koncert pod dirigenstvo na Leonid Nikolaev od Rusija. Kako solisti se pretstavija francuzinot Andre Anri na truba i Simon Trp~eski na pijano so dela od Jozef Hajden "Koncert za truba i orkestar vo Es-dur", od Dimitrij [ostakovi~ "Koncert za pijano i orkestar br.1" i od Sergej Prokofjev "Koncert za pijano i orkestar br.1".

"PALJA^I"

Skopje, 27 fevruari.

Vo Makedonskiot naroden teatar, premierno be{e izvedeno operskoto delo "Palja~i" od Ruxero Leonkavalo. Operata "Palja~i" e vo re`ija na Volfgang Vajt od Germanija, a pod dirigentskata palka na Vawa Nikolovski-\umar. So ovaa premierna izvedba, umetni~koto rakovodstvo na Operata se obide da go osve`i tekovniot repertoar za ovaa sezona, koj izobiluva so Verdievi dela.

RECITAL

Skopje, 27 fevruari.

Vo Kulturno-informativniot centar recital odr`aa Aleksandar Kaganovski na violon~elo i Nade`da Po`arickaja-Pejsahova na pijano. Na programata bea dela od [ubert, [uman i Brams.


Film

SPECIJALNO PRIZNANIE ZA "VETA"

Berlin, 21 fevruari.

Kratkometra`niot film "Veta" vo re`ija na Teona Mitevska e nagraden so specijalno priznanie od tri~lenoto me|unarodno `iri na 51-to izdanie na Berlinskiot festival. Ova e prv makedonski film prika`an na Berlinskiot festival, a dobitnik e na edna od trite presti`ni nagradi vo konkurencija na 24 kratkometra`ni filmovi.

"TUMBA MAXARI"

Skopje, 21 fevruari.

Vo kinoto "Manaki" premierno be{e prika`an filmot "Tumba Maxari". Kako {to e poznato filmot zboruva za arheolo{kiot lokalitet "Tumba Maxari" i za `ivotot na neolitskiot ~ovek. Za da se snimi filmot, bea napraveni avtenti~ni `iveali{ta od neolitot.