FORUM

MAKEDONSKIOT REJTING VO STALNO OPA\AWE

Stefan Donevski - Majka, Ohrid

Vo poslednive meseci e zabele`livo drasti~no opa|awe na makedonskiot ugled vo stranstvo. Da bideme realni, Makedonija i prethodno nema{e nekoj poseben rejting vo svetot, edinstveno za koe svetot ni dava{e edno priznanie be{e toa {to nie edinstveni ne vlegovme vo gra|anskata vojna vo Jugoslavija i zatoa {to dadovme logisti~ka "poddr{ka" na bombardiraweto na Jugoslavija i Kosovo. Vo vojna ne vlegovme, zo{to za vojna treba dvajca. Nie ne sakavme da vojuvame i so toa protivnikot nema{e protivnik. Gra|anskata vojna vo Jugoslavija e ve}e damne{no minato, skoro dve godini pominaa od bombardiraweto na Jugoslavija i Kosovo so uranova municija, taka da Makedonija e ve}e neinteresantna za svetot.

Vo poslednive dve godini site zapadni politi~ari ja posetia Makedonija ne zaradi toa {to nie im bevme interesantni, tuku edinstveno zaradi logisti~kata podr{ka {to Makedonija ja dava{e pri bombardiraweto na na{iot severen sosed. Duri i pretsedatelot Klinton dojde vo ednodnevna poseta na Makedonija, iako veruvam pred da stane pretsedatel ne znael kade se navo|a Makedonija nitu na geografska karta. Na{ive politi~ari i politikanti sekojdnevno se rakuvaa so najmalku dve dr`avni i voeni delegacii od stranstvo. Seto tova ve}e podolgo vreme go nema, kaj nas nikoj posebno ne dova|a, na{ive politi~ari nikoj ne gi pokanuva nadvor na poseta. Edinstveno odat nekoj mladi politikanti vo stranstvo na nekakvi kursovi da nau~at i ne{to od politikata, bidej}i kako znaeme site vlegova mladi i zeleni vo politika. Vleguvawe vo politikata kaj nas se smeta, kako vleguvawe vo nekoe ribarsko dru{tvo. Ako ne e "podoben" nema nikakvi {ansi. Pod podobnost se podrazbira "blagonade`en".

Podobnosta be{e osnoven kriterium i vo komunisti~kiot sistem i tamu site nie koi ne bevme komuwari nemavme nikakvi {ansi vo `ivotot vo Makedonija. Se nadevavme deka so pa|awe na komunizmot }e dojde pravata demokratija, kade pravata i dol`nostite na site lu|e se ednakvi. O~igledno se izla`avme, i sega se delat lu|eto na podobni i nepodobni. Toa e najgolemata gre{ka na ovaa vlada. Ednakvosta na lu|eto e osnoven kriterium vo demokratijata! Vo demokratijata ne postojat "podobni i nepodobni" lu|e, site se ednakvi, so razlika na toa da sekoj mo`e i treba da misli so svoja glava, a ne kako vo komunizmot partijata da misli za nego. Toa vreme e ve}e pominato i nema nikoga{ pove}e da se vrati.

Denovive slu{ame deka pratenikot na VMRO Filip Petrovski }e odel za konzul vo Wujork. Ovoj mlad ~ovek e edinstveniot od pratenicite vo vladea~kata partija koj misli so svoja glava, nema vlakna na jazikot i koj u{te vo startot se zameri so Qup~o i posebno so Dosta. Najeleganten na~in da go eliminiraat od Makedonija e da go pratat nekade preku okeanot, {to podaleku od Skopje. Site ovde vo Makedonija mislat deka e toa nekakva nagrada za nego, naprotiv toa e kazna, odnosno politi~ko izgnanstvo, da ne re~am egzil. Imeno mladiot Filip e eksploziven, ka`uva se {to misli a toa ne e dobro vo VMRO. Vo VMRO treba da se mol~i i vo parlamentot da se diga raka pod komanda. Na toj na~in Qup~o i Dosta se osloboduvaat od eden svoj "nezgoden" sopartiec. Inaku Kumanovci se poznati kako hrabri i otvoreni lu|e. Zatvorenosta na Qup~e i Dosta e nivnata najgolema negativna osobina. Modernite politi~ari treba da bidat transparentni, otvoreni kon gra|anite i vo nikoj slu~aj so skrieni zadni misli!

Politikata {to ja vodi ovaa vlada e od kratok zdiv, ba{ zaradi toa {to ne e transparentna i skriena. No, o~igledno toa se genski kompleksi, genot seu{te ne se menuva iako ima vo naukata navestuvawa za genska manipulacija. Inaku denovive vladata kone~no sogleda deka rekonstrukcijata na skopskiot aerodrom za 150 miliona e frlawe pari vo vozduh. Skopje nema dovolno patnici ni pari za takva investicija. Pri{tinskiot aerdorom ima pove}e patnici od skopskiot. Toa be{e samo edna predlog avantura na porane{noto rakovodstvo na aerdoromot od kade promotorite gledaa svoe privatno zbogatuvawe. Samo za primer Qubqanskiot aerodrom se pomal od Skopskiot a ima pove}e patnici i celiot toj protok go vr{i bez problemi i mirno. Zna~i se raboti vo organizacijata na rabota, a ne vo goleminata na aerodromot. Slovencite znaat da ja organiziraat rabotata, a kaj nas seu{te so traktori go vle~at baga`ot, nemame nikakvi redovni avtobusni vrski so gradot zaradi protivewe na taksistite i sakame da vlezeme vo Evropa, malku morgen.