PIRIN

Dedo Blago od s. Kremen, Op{tina Bansko, ja do`ivea 101-ta godina

STOGODI[NIKOT ZA@IVEA VO NOVIOT VEK

Pi{uva: Kostadin [TRANKOV

  • Sto i prviot rodenden na, vo momentov, najvozrasniot kremenec Dedo Blago Isqamov na 9 januari ovaa godina gi sobra negovite rodnini, bliski i soselani. Ve}e nekolku godini na sekoe praznuvawe na godi{ninata na ovoj stogodi{en Makedonec koj prebrodil tolku te{kotii, vo s. Kremen doa|aat lu|e od rakovodstvoto na makedonskata partija OMO "Ilinden"- PIRIN, a isto taka i mnogu nejzini mestni ~lenovi
  • Dedo Blago, mo{ne trognat, se zablagodari za vnimanieto, im posaka na site prisutni zdravje i dolg kako negoviot `ivot, po~esti so ~okoladni bonboni i zavr{i so povikot: "Da `ivee majka Makedonija!"

Za vreme na sve~enosta ovaa godina so kratok pozdraven govor kon dedo Blago i prisutnite se obrati Kostadin [trankov koj ka`a: "Nekolku se pri~inite za ovaa ubava sve~enost, a imeno deka mnogu sakaniot i od site nas najvozrasen kremenec dedo Blago denes ja zapo~nuva sto i vtorata godina od `ivotot. Dedo Blago n# vdahnovuva so svojot patriotizam, a na{ata nacionalna opredelba i qubovta kon Makedonija se faktor za na{eto splotuvawe. Retki se lu|eto ~ij{to `ivot se protega vo tri vekovi, a slu~ajot so na{iot stogodi{nik e tokmu takov - XIX, XX i XXI vek!". (Samiot dedo Blago misli deka e zapi{an so podocne`na godina na ra|awe, t.e. ne e roden vo 1900 g. kako {to mu pi{uva vo li~nata karta, tuku dve godini porano).

Po zdravicata so vozrasniot Makedonec, gostite si posakaa zaedno da go pro`iveat XXI vek.

Na slavenikot mu be{e podaren ubav buket, dopolnet so pozdravna karti~ka, a skromniot gest be{e napraven od imeto na Volfgang Cesin od Germanija - golem prijatel na pove}eto kremenci i fanati~en obo`avatel na pirinskata priroda.

Preku telefon dedo Blago be{e pozdraven od Viktor Cvetanovski od Skopje - novinar na "Utrinski vesnik". Najtopli pozdravi kon stogodi{nikot bea isprateni i od legendata na makedonskata pesna, svetski poznatata Vaska Ilieva - li~no pokaneta od dedo Blago. Vaska Ilieva se izvini za toa {to e spre~ena da dojde poradi toa {to e zima i veti deka pri prvata zgodna prilika }e go poseti makedonskoto selo Kremen.

Dedo Blago, mo{ne trognat, se zablagodari za vnimanieto, im posaka na site prisutni zdravje i dolg kako negoviot `ivot, po~esti so ~okoladni bonboni i zavr{i so povikot: "Da `ivee majka Makedonija!". Bea izre~eni nekolku zdravici, sredbata prodol`i so sladok razgovor, so spomeni od istoriskoto minato, so komentari za `ivotot itn. Me|u drugoto, dedo Blago ja spodeli svojata me~ta da go vidi so svoi o~i "Golemiot |ol", kako {to go vika Ohridskoto Ezero.

^lenovite na OMO "Ilinden" - PIRIN donesoa odluka da mu pomognat na dedo Blago da izvadi paso{ i za ostvaruvawe na ovoj negov son.

Prvo }e ideme na "Golemiot |ol", pa setne na Beloto More, optimisti~ni izjavi dedo Blago.

Spolaj ti dedo Blago za patriotizmot i optimizmot! Toa e `ivecot {to n# krepi!

Bidi `iv i zdrav, da se ostvarat tvoite li~ni `elbi, da ima zdravje, mir i prosperitet za site MAKEDONCI!

(Prezemeno od "Narodna volja")