ZDRAVSTVO

Maj~inski povik za pomo{ do humanite lu|e

LEK ZA BEZGRI@EN DETSKI POGLED NA MALATA KIKA

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Kako i sekoj roditel zagri`en za svoeto ~edo, gospo|a Len~e bara lek koj }e & go vrati bezgri`noto detstvo na nejzinata }erki~ka
  • Od den na den, zdravjeto na malata Kika s# pove}e se vlo{uva, a nejzinata majka ne e vo sostojba da ja plati operacijata vo Francija (55.000 gm) ili Germanija (35.000 gm), zatoa {to taa dobiva samo socijalna pomo{

Sudbinata ponekoga{ si poigruva so nas i vsaduva nesre}a vo na{ite `ivoti, ne po{teduvaj}i gi ni detskite. Minatoto leto temna senka se nadvi vrz domot na semejstvoto Kimovski koga bezgri`niot leten odmor, ispolnet so detska igra i smea, be{e prekinat od histeri~niot pla~ na malata Kristina Mi{kova.

Devoj~eto se po`alilo na bolka vo desnoto oko. So tek na vreme, malata Kristina go izgubila vidot na okoto, no postoi opasnost slepiloto da se prefrli i na drugoto oko i vo kraen slu~aj, kolku pove}e se odlo`uva denot za operacija, mo`ni se i posledici koi }e go naru{at nejziniot psihofizi~ki razvoj.

NESIGURNA DIJAGNOZA

Kako i sekoj roditel zagri`en za svoeto ~edo, gospo|a Len~e bara lek koj }e & go vrati bezgri`noto detstvo na nejzinata }erki~ka.

Sleduvaat mnogubrojni pregledi vo na{ata O~na klinika. Makedonskite lekari s# u{te ne mo`at da ja utvrdat to~nata dijagnoza na nejzinata bolest, no na mislewe se deka stanuva zbor za tumor ili vroden nedostatok i poradi toa neophodna e hirur{ka intervencija za otstranuvawe na okoto. Ottoga{ zapo~nuva ko{marot i talkaweto po bolni~kite vrati na nejzinata majka Len~e, koja e nevrabotena samohrana majka.

Ja odnesov na op{t o~en lekar kade {to be{e utvrdena dijagnozata tumor na okoto, no sepak poradi mojot skepticizam okolu dadenata dijagnoza, ja odnesov vo Bitola kade {to & be{e izvr{ena o~na ehografija, veli mladata majka. Bitolskite specijalisti bea neodlu~ni okolu dijagnozata, velej}i deka ili e tumor ili pak stanuva zbor za fibroplazija (izrastok vo okoto).

LEKOT VO STRANSTVO

Poradi nesigurnosta vo odreduvaweto na to~nata dijagnoza od strana na makedonskite lekari, gospo|a Len~e i nejzinata }erka gi upatuvaat vo Sofija. No, dilemata dali e tumor ili fibroplazija, ne mo`ea da ja re{at nitu sofiskite specijalisti. Se vra}aat vo Skopje, a malata Kika s# u{te nema to~na dijagnoza. Postoi somnevawe deka mo`ebi nitu edna od ka`anite dijagnozi ne e to~na, a pove}eto stru~ni lica od ovaa oblast konstatiraa deka dosega ne e zabele`an vakov slu~aj. Posledniot pregled so magnetna rezonanca go dava rezultatot: "golem deformitet na okoto od fatalen karakter" i spored ova na{ite stru~ni lica ja sovetuvaat majkata Len~e spasot da go bara nadvor od Makedonija. Ne stanuva zbor za nestru~nost na na{ite lekari, tuku mo`ebi aparaturata koja ja poseduvaat na{ite kliniki ne e na tolku visoko nivo, kakva {to e vo Francija i Germanija.

Dokolku & ovozmo`am na mojata }erka pregled vo edna od klinikite vo ovie dve zemji koi bi mo`ele da vostanovat to~na dijagnoza, postoi nade` da & se spasi okoto na mojata Kika, veli Len~e Kimovska. Sekoj pregled n# ~ine{e mnogu pari, a jas, kako nevrabotena i samohrana majka, morav sama da se snao|am.

No, od den na den, zdravjeto na malata Kika s# pove}e se vlo{uva, a nejzinata majka ne e vo sostojba da ja plati operacijata vo Francija (55.000 gm) ili Germanija (35.000 gm), zatoa {to taa dobiva samo socijalna pomo{.