SKOPJE

Ideja za nadminuvawe na problemot so soobra}ajot vo glavniot grad

PODZEMNA SOOBRA]AJNICA VIZIJA ILI STVARNOST

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Soobra}ajot uspe{no }e se re{i edinstveno so gradewe na sobirno-tranziten ring i podzemnata soobra}ajnica. Kakvi bilo drugi re{enija se samo evtini improvizacii koi mnogu kratko }e `iveat, veli Lazo ^akarovski
  • Izgradbata na grst objekti na planiranata trasa pretstavuvaat pre~ka za izgradba na podzemnata soobra}ajnica

Vrvulicata od 120.000 vozila koi se upatuvaat kon jadroto na Skopje, nepodnoslivata buka, nervoznite voza~i i ~estite soobra}ajni nezgodi se sekojdnevniot soobra}aen mete` vo noviot milenium. Tokmu ovaa zbrka go nametnuva pra{aweto dali mo`e da se najde soodvetno re{enie za nadminuvawe na haosot vo soobra}ajot vo t.n. "makedonska metropola".

Gospodinot Lazo ^akarovski, diplomiran grade`en in`ener, na nadle`nite institucii, ve}e poodamna im gi ponudi svoite idei i proekti za re{avawe na ovoj problem. Kako {to veli ^akarovski, svetskite iskustva za gradovi so sli~ni soobra}ajni problemi govorat deka najefikasen na~in za nivno nadminuvawe e del od uli~nata mre`a da se simne pod zemja.

No, grade`niot in`ener ^akarovski, naiduva na brojni nedorazbirawa i problemi tokmu od odgovornite od ovaa oblast.

"MALIOT RING"

Za da se re{i soobra}ajot vo Skopje potrebno e prvo da se re{i ringot okolu Skopje so koj soobra}ajot }e se odviva bez zastoj, a nego go so~inuvaat bulevarite "Makedonija", "Kru{evska Republika", "Nikola Karev" i "Kliment Ohridski", veli ^akarovski. Pokraj toa za da se re{i kompletno soobra}ajot vo gradot, potrebno e da se povrzat bulevarite "Partizanski odredi" i "Kuzman Josifovski - Pitu" so edna podzemna soobra}ajnica. Ovaa soobra}ajnica e vlezena vo detalniot urbanisti~ki plan i vo generalniot urbanisti~ki plan koj treba sega da se donese.

Spored idejniot proekt, podzemnata soobra}ajnica treba da po~ne od bulevarot "Partizanski odredi" vo blizina na Soborniot hram, potoa treba da prodol`i pod Plo{tadot "Makedonija" i kaj Sobranieto na Makedonija da se povrze so ulicata "11 Oktomvri".

So podzemnata soobra}ajnica se re{ava povrzuvaweto na isto~niot i zapadniot del na gradot. Izgradbata na spomenatata soobra}ajnica }e ovozmo`i da se vovedat i tramvajski linii. Za da se izvede edna vakva ideja potrebni se dve godini, dodeka finansiskata konstrukcija za ovoj proekt bi iznesuvala okolu 45. 000. 000 germanski marki.

Iako se potrebni golemi pari~ni sredstva, sepak izgradbata na ovaa soobra}ajnica na krajot }e se isplati zatoa {to }e se napravi golema za{teda vo patni~kiot i javniot prevoz. Brzinata na dvi`eweto na vozilata }e bide deset pati zgolemeno i bez zastoj, a }e se za{tedi i pogolemo koli~estvo na gorivo, vreme, a i }e se namali zagaduvaweto na vozduhot, veli gospodinot ^akarovski.

NESOGLASUVAWA

Me|utoa, na mestoto kade {to se planira da bide vlezot na podzemniot tunel, vo tek e izgradba na stanbeno-deloven objekt "Tifani" na investitorot "Upa enterprajz" {to go onevozmo`uva realiziraweto na proektot. Problemot se javuva zatoa {to spored detalniot urbanisti~ki plan firmata "Upa enterprajz" ima dozvola za gradba na ovoj objekt. Izgradbata na grst objekti na planiranata trasa pretstavuvaat pre~ka za izgradba na podzemnata soobra}ajnica.

Gradona~alnikot na Skopje, Risto Penov, smeta deka zgradata "Tifani" nema da bide pre~ka za realizacija na podzemnata soobra}ajnica od Generalniot urbanisti~ki plan za Skopje koj se o~ekuva da bide donesen do krajot na 2001 godina. Gospodinot Penov istaknal deka zamislenoto soobra}ajno re{enie "Mal ring" }e mora da se prisposobi na toj objekt.

Ima predlozi izgradbata na edna takva soobra}ajnica da zapo~ne na 15 metri pod zemja, namesto planiranite {est metri. No, spored Lazo ^akarovski, toa e neizvodlivo zatoa {to vo Skopje ima podzemni vodi koi ne dozvoluvaat da se pravi edna takva soobra}ajnica pod ve}e izgradeni objekti.

Dokolku se spu{time na tolku dlaboko nivo }e imame neupotreblivost zatoa {to takvata soobra}ajnica }e bide nefunkcionalna, daleku od povr{inata i {to e najva`no }e bide neizvodlivo da se izgradi poradi dlabo~inata koja }e predizvika golemi problemi vo fundirawe na istata i problemi na samite zgradi koi }e bidat nad nea, veli grade`niot in`ener ^akarovski.

Za da se nadminat ovie problemi, spored in`enerot ^akarovski, treba pod itno da se spre~i ponatamo{nata izgradba na spornite objekti, da se napravi proekt za taa soobra}ajnica i objektite da se usoglasat so taa soobra}ajnica.

Za re{avaweto na proektot "Ring" vo Skopje koj postoi u{te od 1965 godina e izglasan vo noviot Generalen urbanisti~ki plan. Toj e dobro postaven, no ne e realiziran. Prva pre~ka za nerealiziraweto na ovoj proekt bea finansiite, a vtoro na bulevarot "Kru{evska Republika" ima mnogu golemi naselbi koi ne mo`e taka lesno da se obe{tetat. Problemot e vo toa {to nikoj od nadle`nite strukturi ne po~nal toa da go raboti.

No, soobra}ajot uspe{no }e se re{i edinstveno so gradewe na sobirno-tranziten ring i podzemna soobra}ajnica. Kakvi bilo drugi re{enija se semo evtini improvizacii koi mnogu kratko }e `iveat, veli Lazo ^akarovski.