CRKVA

Po "ednodu{nata" sednica na Svetiot arhijerejski sinod

NIKOJ NEMA MANDAT DA GO MENUVA IMETO NA CRKVATA

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • Vo odnos na stavovite na SPC ne se o~ekuva nekoja promena i vo taa smisla portparolot g. Timotej izrazi somnevawe deka srpskata strana e podgotvena da ponudi su{tinski porazli~no re{enie od ona {to e ve}e vo optek i {to podrazbira MPC da bide avtonomna pod jurisdikcija na SPC
  • SAS na MPC gi otfrla informacite objaveni vo mediumite na SR Jugoslavija deka "Re{avaweto na statusot na MPC e vnatre{no pra{awe na Srpskata pravoslavna crkva"

"Po odnos na za~uvuvaweto na statusot, imeto, ~esta i ugledot na na{ata Sveta Makedonska pravoslavna crkva, ~lenovite na Svetiot arhijerejski sinod se ednodu{ni", se veli vo Soop{tenieto od sednicata na SAS na MPC, {to be{e odr`ana minatata nedela.

I pokraj o~iglednite nesoglasuvawa vo stavovite na nekoi od arhijereite, pred s# okolu pra{aweto za imeto na MPC, Sinodot na ovaa sednica sepak re{i da bide edinstven. Vo vrska so toa pra{awe po zavr{uvaweto na Sednicata, Mitropolitot Timotej istakna: "Individualni mislewa mo`e da ima, nikoj nikomu ne mo`e da mu zabrani da razmisluva poinaku, no koga za edno pra{awe e ve}e donesena odluka, toga{ taa mora da se po~ituva".

Isto taka, vo vrska so ova pra{awe g. Timotej konstatira deka dosega nikoj i so nikogo ne razgovaral za promena na imeto, za{to nikoj nema mandat za takvo ne{to. So ova o~igledno se pojasnuvaat i oddelnite nastapi i istapi vo mediumite na arhijereite koi ja razbranuvaa javnosta so svoite stavovi okolu imeto, pa na tapet se stavi edinstvoto i na Sinodot i na MPC.

PREGOVORITE PRODOL@UVAAT

Na Sednicata bile razgledani i drugi pra{awa me|u koi i odnosite so Srpskata pravoslavna crkva. Vo vrska so toa pra{awe, SAS na MPC gi otfrla informacite objaveni vo mediumite na SR Jugoslavija deka "Re{avaweto na statusot na MPC e vnatre{no pra{awe na Srpskata pravoslavna crkva". Vo toj kontekst, MPC i ponatamu }e odr`uva komunikacii i dobri odnosi me|u dvete crkvi i dvata sosedni naroda. Opredelbata na SAS e i ponatamu da se prodol`at razgovorite so Vselenskata Patrijar{ija i kontaktite so drugite pomesni pravoslavni crkvi za razre{uvawa na kanonskiot status na MPC vo sevkupniot pravoslaven svet.

Vo vrska so ova g. Timotej istakna: "Ne bi sakal da prognoziram vo koja nasoka }e se odvivaat rabotite, odnosno kako vo idnina }e se razviva komunikacijata me|u SPC i Vselenskata patrijar{ija, okolu priznavaweto na MPC. Toa e vo nadle`nost na Belgrad i Carigrad. Vo sekoj slu~aj za nas polo{a situacija od ovaa ne mo`e da ima. Do ovoj moment so Carigrad ne sme vodele nikakvi oficijalni razgovori, no zatoa ja o~ekuvame trilateralnata sredba, na koja se soglasija i srpskite vladici, bidej}i ona {to go nudi SPC mora da bide verifikuvano od Carigrad".

Vo odnos na stavovite na SPC ne se o~ekuva nekoja promena i vo taa smisla portparolot g. Timotej izrazi somnevawe deka srpskata strana e podgotvena da ponudi su{tinski porazli~no re{enie od ona {to e ve}e vo optek i koe podrazbira MPC da bide avtonomna pod jurisdikcija na SPC.

Svetiot arhijerejski sinod iska`uva blagodarnost do ~lenovite na Komisijata za razgovori so drugite pomesni crkvi , bidej}i preku nivnoto nesebi~no zalagawe i trud be{e prezentirana vistinata za Makedonskata pravoslavna crkva.

G. PETAR VO AVSTRALIJA

Svetiot arhijerejski sinod izrazuva `alewe {to manastirot "Sveti Prohor P~inski", ova drevno makedonsko svetili{te, pri utvrduvaweto na granicata me|u Republika Makedonija i SR Jugoslavija, ne se najde na teritorijata na Republika Makedonija.

Vo odnos na sostojbite vo Makedonskata pravoslavna eparhija za Avstralija i Nov Zeland, na sednicata be{e re{eno nadle`niot arhijerej za ovaa eparhija, Negovoto Visokopreosve{tenstvo g. Petar, da otpatuva vo Avstralija, {to }e dade pridones za nadminuvawe na tamo{nite nedorazbirawa.


Izjava na Vselenskiot patrijarh Vartolomej

SPC NEMA INGERENCII ZA PRIZNAVAWE

Vselenskiot patrijarh na Carigradskata patrijar{ija Vartolomej vo ekskluzivnoto intervju za mese~nikot "Premin" izjavi deka toj, a ne srpskiot patrijarh Pavle, e li~nosta {to treba da go potpi{e tomosot za prifa}awe na Makedonskata pravoslavna crkva vo semejstvoto na pravoslavnite crkvi. Na pra{aweto dali smeta deka MPC gi ispolnuva uslovite za priznavawe na nejzinata avtokefalnost toj izjavuva deka "ne e dobro za tie {to se vklu~eni vo crkovnata diskusija za kanonsko rangirawe na stepenot na samoupravata na edna pomesna crkva, da se iska`uvaat kakvi bilo mislewa i stavovi, pred kone~no zaokru`uvawe na problemot".