POLITIKA

BEZBEDNOST: Se zaostruva situacijata na sever

GRANICATA E BEZBEDNA BEGAJTE PODALEKU OD NEA!

Pi{uva: @aklina MITEVSKA

  • Dali na Republika Makedonija & se zakanuva opasnost? Dali Makedonija povtorno }e bide doma}in na begalci ili, pak, makedonskite gra|ani }e ja so~inuvaat rekata begalci? ]e ima li nova vojna vo sosedstvoto i dali ovojpat Makedonija }e bide po{tedena?
  • Politi~kite partii edna{ za sekoga{ treba da sfatat deka koga ni e zagrozena bezbednosta na dr`avata i koga e vo pra{awe nejziniot opstanok, site treba da bideme podednakvo zagri`eni. Za pra{awata od nacionalen i dr`aven interes konsenzusot e pove}e od neophoden. Patriotizmot mora da bide nad politi~kata oboenost

Upadot na kosovskite ekstremisti na makedonska teritorija, ~estite napadi vrz makedonskata vojska od razni teroristi i paravoeni strukturi, kako i predupreduvawata od Ministerstvoto za odbrana da ne se patuva vo odredeni delovi na dr`avata, osobeno vo delot na Tanu{evci, poka`a deka bezbednosta na dr`avata e krajno vlo{ena. Albanski ekstremisti gi "okupiraa" ku}ite vo seloto Tanu{evci i, kako {to tvrdat stranskite mediumi, sobiraat borci za OVK. Najnovata izjava na ministerot Paunovski deka ARM postojano ja sledi sostojbata na severnata granica, e sprotivna na minatonedelnata, koja{to so sosema slobodna interpretacija, mo`e{e vaka da se parafrazira: "Severnata granica e bezbedna, ama begajte podaleku od nea".

Vakviot neo~ekuvan razvoj na nastanite, be{e pri~ina povtorno da se sostane Sovetot za bezbednost i poinaku da reagira.

Da potsetime deka nekolku dena pred ovoj incendent istiot ovoj Sovet (na pretsedatelot Trajkovski mu treba{e dolgo vreme da se re{i da go svika) izleze so maskirani izjavi deka sostojbata vo dr`avava e stabilna i deka instituciite na sistemot funkcioniraat vo soglasnost so nivnite obvrski i nadle`nosti. Izjavite deka s# vo dr`avava ni be{e stabilno, i oti nema potreba za panika, sega pa|aat vo voda.

TERORISTI I KRIMINALCI

Na na{ite vlasti im treba{e podolgo vreme da ja potvrdat izjavata na komandantot na kosovskiot kontigent, Kabixiosu, deka vo Makedonija ima ekstremisti i deka tie se povrzani so ekstremnite albanski vooru`eni grupi vo Ju`na Srbija, no isto taka i so Kosovo, za {to se zagri`eni i me|unarodnite strukturi.

Ako NATO i KFOR pobrzaat da ja za{titat granicata od kosovska strana, toga{ opasnosta bi bila pomala. Vo me|uvreme, makedonskata strana od severnata granica }e ja ~uva samo ARM. No, {to deka na{ata strana od granicata e za{titena, koga kosovskata ne e?! Zna~i, mo`no e mnogu lesno situacijata od Ju`na Srbija da se prelie i kaj nas. Poradi seto ova, se nametnuvaat bezbroj zastra{uva~ko-pesimisti~ki pra{awa koi "pekaat" po otvoreni i iskreni odgovori od vlasta! Me|u niv se sekako i pra{awata od tipot: Dali na Republika Makedonija & se zakanuva opasnost? Dali Makedonija povtorno }e bide doma}in na begalci ili, pak, makedonskite gra|ani }e ja so~inuvaat rekata begalci? ]e ima li nova vojna vo sosedstvoto i dali ovojpat Makedonija }e bide po{tedena?

Nie ja poka`avme na{ata gostoprimlivost, no koj }e ja poka`e gostoprimlivosta kon nas! Fakt e deka Makedonija ve}e odamna ne e mirno mesto za `iveewe. Narodot, za `al, se navikna na ovoj na~in na `iveewe i e podgotven za najlo{oto.

MAKEDONSKATA STRANA E BEZBEDNA?

[to }e se slu~i ako albanskite ekstremisti ja ispolnat svojata cel na Kosovo - dali }e pobaraat da gi realiziraat svoite celi i vo Makedonija? Vsu{nost, toa i po~na poleka da se realizira preku albanskite paravoeni formacii so koi se povrzuvaat napadite na policiskite stanici i pukotnicite na granicata.

Barem kako {to velat odgovornite vo dr`avava, makedonskata strana od granicata e obezbeduvana, no Kosovo e s# u{te rizi~no podra~je. Me|utoa, deka sepak se slu~uva ne{to seriozno, potvrduva i zagri`enosta na Me|unarodnata zaednica. ]e bide mo{ne rizi~no, ako taa itno ne go re{i ovoj problem.

Za `al, vo me|uvreme na{ite politi~ari vnimanieto go naso~uvaat kon drugi temi i polemiziraat za prislu{uvaweto, ostavka na ministerkata za vnatre{ni raboti, preminuvaat od edna partija vo druga, se proglasuvaat za nezavisni i drugi vakvi "aktivnosti" koi se mnogu pozna~ajni od bezbednosta na severnata granica!

Tie, politi~arite, edna{ zasekoga{ treba da sfatat deka koga ni e zagrozena bezbednosta na dr`avata i koga e vo pra{awe nejziniot opstanok, i koga na krajot na krai{tata mo`ebi ni se zakanuva i vojna, site treba da bideme podednakvo zagri`eni. Patriotizmot mora da bide nad politi~kata oboenost.