Na praznikot "Sretenie Gospodovo"

BLAGOSLOV ZA EDEN BLAGODETEN ^EKOR NA VREMETO

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

  • Na Petrovden vo 1978 godina venecot na prviot moj blagoslov ti go predade bla`enoupokoeniot poglavar na MPC Negovoto Bla`enstvo g.g. Dositej, koj tokmu na toj svet den te rakopolo`i za otec vo crkvata na "Svetite apostoli Petar i Pavle"

Kako da saka{e Gospod i re~e: "Ela ~edo moe ti ve}e pove}e godini revnosno mu slu`i{ na ovoj svet hram. Tuka pred svetite dveri na ova sveto mesto od mene }e go dobie{ krstot za od tebe da napravam del od taa molitva koja }e ti ja zapi{am to~no ovde od kade ti }e po~ne{ verno da mu slu`i{ na svetoto delo na crkvata {to te hrani". Na Petrovden vo 1978 godina venecot na prviot moj blagoslov ti go predade bla`enoupokoeniot poglavar na MPC Negovoto Bla`enstvo g.g. Dositej, koj tokmu na toj svet den te rakopolo`i za otec vo crkvata na "Svetite apostoli Petar i Pavle", ti tvoeto ime mu go podari, se zakolna i veti deka }e mu slu`i{ so celosna duhovna i telesna slava. Taka vo 1978 godina, na Petrovden, bratot \or|i Kotarov roden vo seloto Grade{nica - Mariovsko stana otec na ovoj soboren hram.

Vo 2000 godina, otec \or|i Kotarov na praznikot "Sretenie Gospodovo" e rakopolo`en za ipo|akon od Bla`enoupokoeniot poglavar Negovoto bla`enstvo g.g. Mihail za site ovie godini. Toj neumorno rabote{e, mu slu`e{e na Hramot i go vode{e crkovniot hor, zaedno so ipo|akon g. Ilija. Napravija skromen hor, koj ima perspektiva da bide mnogu podobar. Otec \or|i Kotarov e mo{ne dobar i skromen hristijanin, smiren, pobo`en, milostiv i bratski nadaren od Boga. Toj e po~ituvan i sakan od celoto sve{tenstvo, soborot na crkvata, kako i od vernicite. Sebi~nosta i faleweto se tu|i za nego, a negovata du{a e spokojna i gotova da se `rtvuva za sekoj dobar vernik.

Stare{inata, protojerej stavrofor Haralampie Angelkovski, za nego re~e deka e eden od najprimernite i samopregorni crkovni slu{ateli, trudoqubiv i duhovno nadaren. Toj zaslu`eno e rakopolo`en za |akon, a negoviot poziv vo ovoj blagougoden hram e na vistinsko duhovno mesto. Za celiot period otkako e vo crkvata, Kotarov be{e eden od najrevnosnite vernici i blagougoden brat vo Hrista.

Otec \or|i Kotarov, na golemiot praznik "Sretenie Gospodovo" vo svojot mati~en hram be{e rakopolo`en za |akon. Ovoj svet ~in go izvr{i Poglavarot na MPC, Negovoto Bla`enstvo g.g. Stefan i od nego go dobi golemiot blagoslov.

^inot na rakopolo`uvaweto go sledea golem broj vernici, sve{tenici i taa svetla, od Boga sozdadena metafora, otec \or|i go ven~a so venecot na Crkvata, koj so bo`jiot blagoslov, so site crkovni rituali i po~esta tokmu na ovoj golem blag den stana |akon.

Neka Bog te blagoslovi i za mnogaja leta blago~estiv otec \or|i.