96 godini od smrtta na Sava Mihailov

SLAVEN ILINDENEC

Pi{uva: Anita DIMOVA

  • Kako neumoren organizator na makedonskoto nacionalno osloboditelno dvi`ewe stana veren i cenet drugar na Goce Del~ev, \or~e Petrov i Jane Sandanski

Sava Mihailov, popularno nare~en Savata e roden na 25.12. 1877 godina. Toj be{e prv od ~etirinaesette deca na Mihail i Frosina Josifovi. Se {koluva{e vo rodnoto selo Ma~ukovo-Gevgelisko, vo Carigrad i vo Solun. So svojata desetgodi{na bogata revolucionerna dejnost se afirmira kako neumoren revolucioner i organizator na makedonskoto nacionalnoosloboditelno dvi`ewe kon krajot na 19 i vo po~etokot na 20 vek. Toj pripa|a vo redot na onie istaknati makedonski revolucioneri, koi me|u prvite smelo i otvoreno se borea protiv site propagandi od sosednite zemji vo Makedonija. Kako takov stana veren i cenet drugar na Goce Del~ev, \or~e Petrov, Jane Sandanski i na drugi makedonski revolucioneri. So svojata revolucionerna dejnost toj stana poznat i nadvor od Makedonija, a pred s# so u~estvoto vo grabnuvaweto na amerikanaskata misionerka Mis Ston. Za vremetraeweto na ovaa akcija, od avgust do dekemvri 1901 godina, Sava Mihailov be{e anga`iran okolu snabduvaweto na ~etnicite na Sandanski i ^ernopoeev, koi bea neposredno anga`irani okolu zarobenite Ston i Cilka.

Vo periodot april - juni 1902 godina, Jane Sandanski i Sava Mihailov razvija najplodna revolucionerna sorabotka. Imeno, vo tekot na trite meseci tie se pojavuvaat kako mnogu sposobni i neumorni agitatori i propagatori na TMORO me|u naselenieto od levata strana na rekata Struma - gornoxumajskiot, melni~kiot i razlo{kiot kraj. Revolucionernata dejnost na Sava Mihailov dojde do izraz vo Tikve{ko, vo Kajlarsko, vo Gevgelisko i vo Gornoxumajsko. So oru`enite sudiri dade golem pridones vo Ilindenskoto vostanie.

Vo blizina na seloto Smol-Gevgelisko, vo neramnopravna dvanaeset~asovna borba protiv osmanliskata vojska, otkako mu snema municija, a da ne padne `iv vo racete na osmanliskata vojska, na 1.3. 1905 godina Sava Mihailov ispi otrov i go zavr{i svojot `ivot.