ISTORIJA

VELIKANI: Po povod 57-godi{ninata od smrtta na Kuzman Josifovski - Pitu

ZAGINA BRANEJ]I JA MAKEDONSKATA KAUZA

Pi{uva: Anita DIMOVA

  • U~estvuval vo studentskoto dvi`ewe i zaedno so drugite studenti i pe~albari od Makedonija organiziral peja~ki, dramski igraorni i muzi~ki grupi

Kuzman Josifovski - Pitu e roden na 15. 6.1915 godina vo Prilep. Toj e pripadnik na komunis- ti~koto i studentskoto dvi`ewe, nacionalen deec, u~esnik vo NOV, naroden heroj od 1945 godina. Osnovno i sredno obrazovanie zavr{il vo Prilep i Bitola. Vo 1935 godina se zapi{al na Pravniot fakultet vo Belgrad, kade {to se vklu~il vo rakovodstvoto na naprednata studentska mladina. Aktiven vo studentskoto dvi`ewe, u~estvuval i vo site aktivnosti na dru{tvoto "Vardar" vo Belgrad i zaedno so drugite studenti i pe~albari od Makedonija organiziral peja~ki, dramski, igraorni i muzi~ki grupi. Po zabranata na dru{tvoto "Vardar", aktivno u~estvuval vo MANAPO.

Aktiven bil i vo pokrenuvaweto na vesnikot "Na{a re~", kade {to objavuval svoi tekstovi i daval informacii od makedonskiot prostor. Na lokalnite i parlamenetarnite izbori vo Prilep vo 1936 i vo 1938 godina, zaedno so drugite intelektualci i rabotnici, ja poddr`uval opozicijata. Aktivnostite na Kuzman se zabele`livi vo organiziraweto na studentskata kolonija vo Ohrid 1939-1940 i na me|usebnite kontakti na studentite od univerzitetite vo Belgrad i Sofija. Bil ~len na KPJ od 1938 godina, sekretar na MK vo Prilep od septemvri 1939 godina, a ~len na PK KPJ od Pokrainskata konferencija na PK, septemvri 1940 godina. U~estvuval vo site demonstracii organizirani od strana na KP vo Prilep 1940-1941, zaradi {to moral dvapati da se ilegalizira. Vo septemvri 1941 godina stanal ~len na Plenumot na PK KPJ za Makedonija i zaminal na partiska rabota vo Bitola, a potoa i vo Zapadna Makedonija pod italijanska uprava. Tuka formiral mesni i reonski komiteti na KP vo pove}e mesta. Vo mart 1942 godina formiral Okru`en komitet za Zapadna Makedonija so sedi{te vo Tetovo i stanal negov sekretar. Od septemvri 1942 bil ~len na PK. So formiraweto na CK KPM vo 1943 godina, stanal negov ~len. Vo isto vreme stanal ~len na G[ NOV i POM. Poka`al zabele`itelna aktivnost vo NOO. Od avgust 1943 godina vr{el partiska rabota vo Skopje i gi odr`uval vrskite so CK KPJ i BP (k). Vo Skopje go formiral Anok i istiot go rakovodel.

Zaginal pri probivot na blokadata postavena od bugarskata policija na 25.2.1944 vo Skopje, na 29-godi{na vozrast.