FORUM

QUP^E NE E TOLKU DOBAR, TUKU OPOZICIJATA E SLABA

Stefan Donevski - Majka, Ohrid

Najlo{o za edna dr`ava e koga vladata e slaba a opozicijata e lo{a. Toa e o~igleden primer vo Makedonskata dr`ava i vaka ne odi dr`avava kon dobro. Vladata si pravi sekoj tri meseci po nekoja kardinalna gre{ka, tuka spa|aat priznavaweto na Tajvan, Okta, prodavaweto na edna duzina dobri fabriki na Grcite i poslednava kardinalna gre{ka e prislu{kuvaweto na okolu petstotini vidni gra|ani vo Makedonija. Opozicijata vo site ovie slu~aevi osven vo posledniot prakti~no mol~e{e. Koga e kritikuva{e vladata obi~no ja kritikuva za periferni raboti, za privatniot `ivot na Qup~e, Sne{ka ili Dosta, za nekoj positni politi~ki lapsusi, a glavnite gre{ki ili ne gi sogleduva ili pak gi izbegnuva.

Vo momenti koga treba da bide konstruktivna opozicija i tamu e nigde nema{e. Oni ~ule za konstruktivna opozicija ama vo praksa nikade ne ja primenuvaa. Toa zna~i opozicijata treba{e da se javi za zbor i koga vladata prave{e mali gre{ki, so cel da se popravat tie gre{ki za dobroto na Makedonija. Dobrata opozicija prakti~no gi koregira gre{kite na vladata. ^esto pati borbata na opozicijata se sveduva na gola borba za vlast, i toa li~i na "Sja{i Kurto, da se ka~i Murto".

O~igledno opozicijata ima ideolo{ki problemi, najgolem del od niv se funkcioneri od komunisti~koto ednoumie, koga narodot ne treba{e voop{to da misli za nego misle{e partijata. Sega ve}e odime kon demokratijata i site treba da mislat i da pridonesuvaat kon nea. Toa o~igledno te{ko im pa|a na opozicionerive i koga treba da mislat, mislat samo so zadniot mozok.

Vo vremeto na Tito, narodot ne treba{e mnogu da misli, "on misle{e za nas", a nie samo treba{e da vikame URAA.

Sega dojde vreme koga site gra|ani treba da mislat za idninata na Makedonija, posebno politi~arite. Kaj narodot treba da se sozdade ~uvstvo na politi~ka odgovornost, posebno toa va`i za profesionalnite politi~ari. Narodot ne smee ve}e da bide daltonist i da na izborite izbira pogre{ni politi~ari. Sekoj lo{ politi~ar ja vodi Makedonija vo propast. Vo parlamentot gledame politi~ari koi voop{to ne se aktivni. Samo dvaesetina pratenici zemaat aktivna rabota vo parlamentot, drugite sto pratenici slu`at samo za digawe raka pri glasaweto. O~igledno vo prateni~kite klupi sedat lu|e na koi politikata ne im le`i na srce, ~ekaat da im pomine ~etirigodi{niot mandat i se razbira za ovie ~etiri godini, ne{to da se ofajdat. Dosega mnogumina vlegova vo parlamentot siroma{ni, a izlegova bogati. Eden od retkite slu~aevi e pratenikot "Mitko Vrap~arot" od prviot sostav na parlamentot, koj momentalno mizeruva so edna mala penzija. Nego Qup~e go otka~i, bidej}i bil "nepodoben".

Ot tuka izleguva edna druga rabota, vo vladea~kata partija nikoj ne treba da misli, za niv misli Qup~e, pratenicite treba samo da ja digaat rakata vo parlamentot pod komanda. Jas u{te vo 1990 godina na "tajniot" sostanok vo Veles im predlo`iv demokratizacija na partijata VMRO-DPMNE, so toa {to mo`e da se tolerira levo, desno krilo i sredina. Toa zna~i vo partijata sekoj ~len da misli i deluva so svoja glava i site zaedno da pridonesat kon celite na partijata. Toga{ mladite politikanti vo rakovotstvoto na partijata ne me razbraa, mo`ebi pomislile za nekakvo frankcionerstvo i se odlu~ija samo Qup~e da misli za nif.

Kako {to gledame posle edinaeset godini, toa dovede do diktatorski re`im vnatre vo partijata. Nikoj ne treba da misli Qup~e misli za nif.

Taka da vo momentov imame partija vo koja misli samo eden ~ovek, se razbira Dosta mu e desnata raka a site drugi ~lenovi moraat da bidat poslu{ni vojnici na partijata. Toa ve}e ne e nikakva demokratija vnatre vo partijata i imeto DPMNE, odnosno demokratska partija za nacionalno edinstvo treba da se izbri{i, bidej}i ne odgovara na vistinata. Ova ime go dade prviot pretsedatel i osnova~ na ovaa partija Dragan Bogdanovski, u{te vo zimata 1990 godina, sakaj}i da sozdade edna demokratska partija na nacionalno edinstvo. Ovie pet bukvi mene li~no me privlekuva da e sesrdno poddr`am kako eden od prvite ovaa partija, bidej}i preku nea gi gledav prvite ~ekori kon demokratizacija na Makedonija. Demokratijata na Balkanot odi napred, na`alost vo partijata VMRO-DPMNE demokratijata zaostanuva, toa ne be{e na{a cel koga vo dale~nata 1990 godina ja osnovavme ovaa partija.