Prezentacija na Speleolo{koto dru{tvo "Peoni"

TRI NOVOOTKRIENI PE[TERI VO MAKEDONIJA

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • Kaj izvorot na rekata Babuna, vo podno`jeto na Solunska Glava, e otkrien prostor dolg 300 metri, za koj dosega ne se znaelo poradi golemite pre~ki i nemaweto oprema

Speleolo{koto dru{tvo "Peoni" od Skopje minatata nedela vo Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe odr`a prezentacija na trite novootkrieni pe{teri na teritorijata na Republika Makedonija. Na promocijata, pokraj ministerot za `ivotna sredina i prostorno planirawe, Marjan Dodovski, prisustvuvaa i pretsedatelot na "Peoni", Ivan @e`ovski i pretstavnikot od Slu`bata za `ivotna sredina pri Ministerstvoto, Sokol Klin~arov.

"Akcentot treba da se stavi na edna aktivnost koja ja odbele`a minatata godina - objavuvaweto na rezultatite od zaedni~koto istra`uvawe na makedonskata i francuskata speleolo{ka ekspedicija, so {to pred javnosta se prezentiraa najzna~ajnite otkritija vo poslednive 20 godini, iznenaduva~ki duri i za svetskata javnost" - istakna ministerot Dodovski.

Toj naglasi deka Predlog-zakonot za za{tita na posebnoto prirodno bogatstvo vo momentot e vo sobraniska procedura i so negovoto donesuvawe vo naredniot mesec }e se zaokru`i zakonsko-pravnata ramka za za{tita na prirodnite bogatstva.

Vo svoeto uvodno izlagawe za op{tite geomorfolo{ki karakteristiki na podra~jeto na koe se otkrieni pe{terite, Sokol Klin~arov naglasi deka karstot ima golemo zna~ewe za Makedonija ne samo poradi podzemnite oblici, tuku i poradi retkata endemi~na flora, golemite rezervi na voda i turisti~kata vrednost.

@e`ovski informira{e za tekot i na~inot na pove}emese~nite aktivnosti okolu ispituvaweto na pe{terite. Vo toa na{ite speleolozi imale golema pomo{ od Francuskata speleolo{ka federacija, koja ja obezbedila potrebnata nurka~ka oprema.

Kaj izvorot na rekata Babuna, vo podno`jeto na Solunska Glava, e otkrien prostor dolg 300 metri, za koj dosega ne se znaelo poradi golemite pre~ki i nemaweto oprema. Vtoriot prostor od okolu 600 metri e otkrien vo pe{terata \enovica na planinata Bukovi}. So ova, \enovica vo momentot pretstavuva najgolema pe{tera vo Makedonija.

Poslednata novootkriena pe{tera e vo dlabo~inite na Vrelo na Matka. Iako so najsovremena oprema, francuskite nurka~i uspeale da ispitaat samo 450 metri vo horizontala i 67 metri vo dlabo~ina, {to uka`uva na toa deka ima delovi koi s# u{te ne se otkrieni.

Kako {to najavi @e`ovski, vo tekot na ovaa godina se o~ekuva u{te edna poseta na francuskite speleolozi, koi so posovr{ena oprema }e vr{at novi ispituvawa na ova mesto. Po biolo{kite analizi na primeroci od vodite na Vrelo Matka, utvrdeno e deka tuka `ivee eden nov vid endemi~no rak~e. Vo tekot na ovaa godina, @e`ovski najavi novi ispituvawa i na izvorot na Babuna, so {to Makedonija stanuva s# pointeresna za svetskite speleolozi.