POLITIKA

Stavot na gra|anite za promenata na imeto na Republika Makedonija i imeto na Makedonskata pravoslavna crkva

DA SI OSTANEME DOSLEDNI NA SVOETO!

@aklina MITEVSKA

Qup~o PAN^EVSKI

  • Stavot na pove}eto na{i ispitanici e deka imeto na Makedonija nikoj nitu & go dal, nitu ima pravo da & go menuva. Takvo pravo nema nitu sega{nata nitu idnata vlast. Za referendum nema potreba, zatoa {to toa e rabota za koja{to ne mo`e nitu da se zboruva, nitu da se razmisluva. Tie velat deka treba da si ostaneme dosledni na svoeto, da se borime i da se izborime i deka treba da se bide svoj na svoeto. Zatoa nema popu{tawe, nitu za imeto na MPC, nitu za imeto na dr`avata

Sa{o Du{anovski, ekonomist

Za promena na imeto na Republika Makedonija se razbira deka ne se soglasuvam i ne gledam pri~ina zo{to bi go menuvale. Ako za promena na imeto na dr`avata ne se soglasuvam, toga{ za promena na imeto na Crkvata dvapati ne se soglasuvam. Crkvata so dr`avata otprilika i nema nikakva vrska, taa gi ostvaruva duhovnite potrebi na lu|eto i ne gledam zo{to na na{ite sve{tenici bi im bilo tolku va`no da sednat na nekoja fotelja vo Carigradskata patrijar{ija. Toa mi deluva politi~ki. Ne gledam potreba od referendum. Bi prifatil ime "Severna Makedonija", me|utoa ako nekade, vo nekoj dokument, pi{uva deka postoi i Ju`na i Isto~na. Bi ja prifatil Severna Makedonija samo kako del od nekoja Makedonija, no nikako kako poseben del na nekoja si nova dr`ava.

Goran~o Jovanovski, ekonomist

Za sekoj Makedonec e neprifatliva promenata na imeto na dr`avata i na crkvata. Ohridskata arhiepiskopija bila edna od prvite koja{to go podignala pravoslavieto i mislam deka otkako e preimenuvana vo MPC e avtokefalna, a da se vra}ame povtorno na imeto Ohridska arhiepiskopija za mene, kako pravoslaven Makedonec, e {tetno. Za imeto voop{to ne sakam da komentiram, nema nikakva dilema - treba da si ostane Republika Makedonija. Mislam deka referendumot od 102, 3 otsto, {to bi rekol Amdi Bajram, }e poka`e deka sme Makedonci.

Spase Georgievski, stomatolog

[to se odnesuva do promena na imeto imam konkreten i deciden stav. Imeto voop{to ne sakam da se menuva, a i identitetot go gubime so samoto razmisluvawe za ne{to da se smeni, da re~eme vo kontekst na imeto. Istoto go mislam i za Makedonskata pravoslavna crkva.

Mile Risteski, ginekolog

Mojot li~en stav vo odnos na imeto na Makedonija e nepromenliv. Takov bil otsekoga{, bidej}i toa e vre`ano vo na{ite srca kako Makedonci. Dedo mi i site moi pradedovci bile Makedonci i smetam deka jas i moite deca sme Makedonci. Zatoa ne postoi nikakva solucija, nitu sila koja mo`e da go promeni imeto na dr`avata. Za referendumsko re{enie za promena na imeto na Makedonija treba da gi pra{ame i onie generacii koi umrele za Makedonija, koi gi ostavile svoite koski vo razli~ni delovi na Makedonija i po{iroko, kako i idnite generacii koi doa|aat, zatoa {to Makedonija e edna, edinstvena i ve~na. Nikoj nema pravo, nitu sega{nata, nitu prethodnata vlast, nitu koja i da dojde da re{ava za promena na imeto. Kako vernik na Makedonskata pravoslavna crkva jas smetam deka imeto na MPC e povrzano so imeto na dr`avata. Nie skoro site sme krsteni vo Makedonskata pravoslavna crkva i smetam deka toa {to sega sakaat da go napravat gospodata ili na{ite pretpostaveni crkovni velikodostojnici, }e ni nanesat {teta. Ako toa go napravat treba da se otselat na drugo mesto, a toa smetam deka }e bide ili Grcija ili Bugarija ili site vo Ohridska arhiepiskopija, t.e. site vo Ohrid.

Silvana Krstevska, dispe~er

Za promena na imeto na Makedonija i na imeto na Makedonskata pravoslavna crkva ne sakam voop{to da razmisluvam. Ne smeeme da dozvolime nekoj odnadvor da "soli" pamet, da ni diktira kako treba da se odnesuvame i da ni kumuva. Sami sme si kumovi na svoeto. Jas se ~uvstvuvam Makedonka i moite pradedovci se ~uvstvuvale Makedonci. Ako nie se otka`eme od imeto, toga{ se otka`uvame i od na{iot identitet.

Elizabeta Dodevska, tehnolog

Imeto na Makedonija nikoj nitu & go dal, nitu pak ima pravo da & go menuva. Toa pravo go nema nitu sega{nata, nitu idnata vlast. Za referendum nema potreba zatoa {to toa e rabota za koja{to ne mo`e nitu da se zboruva, nitu da se razmisluva. Pogre{no e da se diskutira za ne~ie ime, bilo na dr`ava ili individua.

Za imeto na Makedonskata pravoslavna crkva mojot stav e ist. Treba da si ostaneme dosledni na na{eto, da se borime i da se izborime. Treba da se bide svoj na svoeto i zatoa nema popu{tawe, nitu za MPC, nitu za imeto na dr`avata.